Osher Centrum: Riksrevisionen avvaktar KI:s internrevision som inväntar extern revision

publicerad 20 februari 2012
- av NewsVoice
Osher Centrum

Så vad har hänt i utredningen av Osher Centrum sedan december 2011? I princip har det stått stilla. Det positiva är att Riksrevisionen har meddelat att de är öppna för att se över den ekonomiska redovisningen av Osher Centrums ekonomi, men de ger bollen till KI:s Internrevision som i sin tur ger bollen till NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson

En namninsamling har listat över 3000 namnunderskrifter som protesterar mot vad som anses vara en förskingring av 42 miljoner kronor i medel som borde ha avsatts för forskning på hur alternativmedicin kan komplettera skolmedicinsk vård i Sverige. Istället användes pengarna till annat. Tre granskande parter har lagt ned tid på att se över centrets ekonomi och verksamhet. Dessa är professor Johan Thyberg från KI, 2000 Talets Vetenskap och undertecknad på nättidningen NewsVoice. En reservation är att ytterligare fler parter undersökt Osher Centrum. Hör av er i så fall.

Auktoriserad revisor ska se över läget

NewsVoice kommer imorgon att ge en auktoriserad revisor uppdraget att granska den ekonomiska redovisning som Osher Centrums föreståndare Martin Ingvar lämnat till allmänheten. Tanken är att en professionell redovisningskonsult ska komma med ett utlåtande. Håller Martin Ingvars redovisning eller inte?

För detta projekt söker nu NewsVoice bidrag från läsarna. Revisorn tar 850 kr/tim exklusive moms och timmarna köps till en början en i taget.

Jag hoppas att du också tycker att detta granskningsprojekt är viktigt. Vi "folket" måste tyvärr betala för att få en revision genomförd. NewsVoice redovisar öppet kostnaden för detta projekt.

Bidra med en slant här