Osher Centrum: Riksrevisionen avvaktar KI:s internrevision som inväntar extern revision

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 februari 2012
- NewsVoice redaktion
Osher Centrum

Så vad har hänt i utredningen av Osher Centrum sedan december 2011? I princip har det stått stilla. Det positiva är att Riksrevisionen har meddelat att de är öppna för att se över den ekonomiska redovisningen av Osher Centrums ekonomi, men de ger bollen till KI:s Internrevision som i sin tur ger bollen till NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson

En namninsamling har listat över 3000 namnunderskrifter som protesterar mot vad som anses vara en förskingring av 42 miljoner kronor i medel som borde ha avsatts för forskning på hur alternativmedicin kan komplettera skolmedicinsk vård i Sverige. Istället användes pengarna till annat. Tre granskande parter har lagt ned tid på att se över centrets ekonomi och verksamhet. Dessa är professor Johan Thyberg från KI, 2000 Talets Vetenskap och undertecknad på nättidningen NewsVoice. En reservation är att ytterligare fler parter undersökt Osher Centrum. Hör av er i så fall.

Auktoriserad revisor ska se över läget

NewsVoice kommer imorgon att ge en auktoriserad revisor uppdraget att granska den ekonomiska redovisning som Osher Centrums föreståndare Martin Ingvar lämnat till allmänheten. Tanken är att en professionell redovisningskonsult ska komma med ett utlåtande. Håller Martin Ingvars redovisning eller inte?

För detta projekt söker nu NewsVoice bidrag från läsarna. Revisorn tar 850 kr/tim exklusive moms och timmarna köps till en början en i taget.

Jag hoppas att du också tycker att detta granskningsprojekt är viktigt. Vi “folket” måste tyvärr betala för att få en revision genomförd. NewsVoice redovisar öppet kostnaden för detta projekt.

Bidra med en slant här


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det är inte svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida forskningskollegiets publicerade alster har levererat kunskap värd fyrtiotre millioner. Man behöver inte tränga sig in på KI för att granska forskarna. Istället skall man läsa igenom producerade publikationer för att ta del av det som osher-forskningen kommit fram till. Tycker man att resultaten är värda pengarna är ju allt o´key.

  • Att läkarkåren i ökande grad reduseras till att tjänstgöra som läkemedelsförsäljare är synd. Därför är det klokt att möjliga orsaker till denna negativa trend ges uppmärksamhet genom granskning.

  • ABC – för enskilda humana resurser (Tid x Rum + Arbete + eFergi), som i nutid och nära framtid, med hjälp av sin enskilda mentala fyrarummare vill, kan eller vågar investera eFergi (funktionell energi) i revisionsprojekt som i nutid och nära framtid i olika mentala och offentliga rum, värderar och redovisar i en revisionsrapport som en värdefattig revisor undertecknat som enskild revisor inte med namnet på den som tar betalt för värderad och värdesäkrad ekonomisk mätbar information.

    Upptäckte redan 1989 att folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt är kollektiva laglösa ideella föreningar u.p.a. (saknar rättssäker identitet som offentlig eller privat organisation med säte lokalt i Sverige och sedan 1994 lokalt på den inre marknaden) och som hjälper svensk auktoriserad eller godkänd revisor, att i den svenska modellen av kvalitet och rättssäkerhet lura enskild medborgare.

    Jag börjar med denna information, p.g.a. att det är mycket svårt att i tid och rum förändra enskild mental kunskap, tänk och handling, i nutid och nära framtid. Mental kunskap styr och ställer med individens tänk och handling i nutid och nära framtid. Hjäntvätt förändrar inte kollektiv kunskap!

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *