Stiftelsen “The Integrative Care Science Center” lanseras 23 februari 2012

publicerad 16 februari 2012
- av NewsVoice

Stiftelsen “I C – The Integrative Care Science Center” vill bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvårdsutveckling med relevanta inslag av komplementär, alternativ och integrativ vård i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Integrativ medicin/vård är en kombination av skolmedicin och de komplementära metoder som det finns begynnande evidens för.

Stiftelsen vänder sig främst till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och till beslutsfattare med forskningsinformation och medieanalyser, som tidigare saknats inom svensk debatt och policyutveckling.

www.integrativecare.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *