Vaccinationshysterin – Myndigheter använder känslomässiga argument för att skapa övertro på vaccin

publicerad 14 februari 2012
- av NewsVoice

Har du lagt märke till att när en myndighet, professor eller politiker förordar vaccination behöver aldrig vetenskapliga fakta presenteras för att ge stöd åt argumentationen? Har du lagt märke till att när dessa myndighetspersoner försvarar vaccinationer hänvisar dessa till känslomässiga argument?

Har du lagt märke till att när en vaccinkritiker opponerar sig så ska denne omedelbart avkrävas vetenskapliga bevis för dennes resonemang. Har du lagt märke till att när vaccinationskritikern presenterar forskning som visar att vaccin är skadligt så är denne helt plötsligt en ”konspirationsteoretiker”?

Läs mer