SVT:s Veckans brott har fel om polisverksamheten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 februari 2012
- NewsVoice redaktion
Lars Alvarsjö, Polisbefäl vid polisen i Stockholms län. Foto: privat
Lars Alvarsjö om Veckans brott. Foto: privat
Lars Alvarsjö, polisbefäl vid polisen i Stockholms län. Foto: privat

Polisinspektör: I SVT:s program Veckans brott går Leif GW Persson till hårt angrepp mot svensk polis och dess förmåga att klara upp de s.k. mängdbrotten.

Text: Lars Alvarsjö, polisbefäl vid polisen i Stockholms län | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2012-02-17 | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln

Ett stort antal polisanmälningar direktavskrivs idag trots att det i många fall finns utredningsbara uppslag. Målsägaren får sedan hem ett avskrivningsbeslut som i många fall är daterat samma dag som anmälan gjorts. Detta har naturligtvis lett till häftiga reaktioner när nu GW tar upp ämnet i programmet Veckans brott. Att polisen skriver av ärenden är dock inget nytt.


De polisära förundersökningsledarna har uppmanats under lång tid att skriva av så många ärenden det bara går. Detta för att förhindra att man bygger upp stora utredningsbalanser som man sedan inte har resurser att utreda.


I sin iver att följa direktiven uppifrån så skrivs även en hel del bearbetningsbara ärenden av. Det GW väljer att utelämna är att en stor del av anmälningarna inte skall leda till en förundersökning. Detta av den enkla anledningen att det saknas spaningsuppslag eller att det inte finns förutsättningar för en fällande dom. Reaktionerna efter inslagen i Veckans brott har inte låtit vänta på sig. Den svenska polisen styrs idag av personer som i sin politiska korrekthet tävlar om att slå knut på sig själva.


I Stockholm fattade länspolismästaren omedelbart beslut om att förstärka utredningverksamheten med ett drygt hundratal utredare. Ett tillskott som länge efterfrågats då det saknats resurser för brottsutreningar. Vad länspolismästaren inte är lika snabb att redovisa är varifrån dessa nya resurser skall hämtas. Det finns nämligen ingen extraresurs ute i distrikten. Istället kommer ett antal poliser att kommenderas från yttre tjänst till att utreda framför allt mängdbrott. Det rör sig i de flesta fall om nya poliser som varken har utredningsvanan eller motivationen att utreda dessa brott.

Överföringen av resurser från den yttre verksamheten kommer istället att leda till ytterligare oönskade konsekvenser. Färre poliser kommer att vara synliga ute på gator och torg. Särskilt märkbart kommer det bli i Stockholms förortsdistrikt som redan nu brottas med stora budgetunderskott Man kommer att tvingas stänga ner annan polisverksamhet för att kunna uppfylla länspolismästarens beslut. Polisstationer som t.e.x den i Haninge i sydöstra Stockholm planerar man att stänga helt under sommarperioden. Detta som en direkt följd av länspolismästarens beslut.

ArcanumSkolan 2024

Verksamheten där servar ett invånarantal som kan jämföras med en mellansvensk stad. Medborgarna i kommunen samt även kringliggande kommuner som Nynäshamn, Tyresö och östra Huddinge blir alltså av med stora delar av sin polisverksamhet. Detta samtidigt som befolkningen ökar kraftigt i och med ett stort antal inflyttade sommargäster.

Alla polismästardistrikt och särskilt de som nu har ett ekonomiskt underskott kommer att drabbas. De flesta av dessa är förlagda i förorter med stora sociala problem med hög kriminalitet. En del av problemet är fördelningen av anslagen till polisen. Många polismästardistrikt dras med ett återkommande budgetunderskott.

Samtidigt finns det polismästardistrikt och enheter som ständigt går med överskott. Istället för att fördela anslagen jämnare i polismyndigheterna utefter deras respektive behov så tvingas de med överskott att återbetala detta till Rikspolisstyrelsen. Polisen behöver därför en ny fördelningsmodell som på ett bättre sätt tar hänsyn till de faktorer som styr brottsligheten i respektive distrikt.

GW har säkert goda intentioner med att belysa bristerna i polisen effektivitet. Trots sin något tillspetsade debatteknik har han i stora stycken en poäng med det han säger. Dock hade han nog inte väntat sig att utspelet skulle få konsekvenser som ytterligare försämrade en effektiv brottsbekämpning.

Text: Lars Alvarsjö

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *