Osher Centrum Leaks – Pressmeddelande från KI som bevisar åtagandets art (27 juli 2005)

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 mars 2012
- NewsVoice redaktion
Osher Centrum

Kommentar: Understrykningarna är adderade för att poängtera åtagandets art.


From : Karolinska Institutet <A15300922@bounce.waymaker.se>
Reply-To : <mail@waymaker.se>
Sent : Wednesday, July 27, 2005 1:17 PM
To : “Redaktionen”
Subject : Stor privat donation skapar nytt centrum vid KI

Stor privat donation skapar nytt centrum vid KI
En privat donation på 5, 5 miljoner USD – motsvarande cirka 43
miljoner svenska kronor – gör att Karolinska Institutet bygger
upp ett helt nytt forskningscentrum där alternativa
behandlingsformer ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt.
Målet är att centret ska starta under 2006.

Det är amerikanen Bernard Osher och hans svenska hustru Barbro
Osher som donerar pengarna. Bernard Osher är en pensionerad
före detta affärsman med starkt intresse för alternativ
medicin, särskilt traditionell kinesisk medicin. Hustrun
Barbro Osher är generalkonsul i San Francisco. Donationen är
en av de största privata donationerna i Karolinska Institutets
historia.

Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer
integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade,
medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste
det först ske en strikt vetenskaplig utvärdering av
alternativa behandlingsfomer, som till exempel akupunktur,
healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi,
kostterapi och – inom den psykologiska sfären – sådant som
avslapppning, meditation, hypnos och olika psykoterapier. Även
livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till
exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och
sociala relationer.

– Det finns ett stort intresse bland allmänheten för
alternativa behandlingsmetoder och det konsumeras i dag stora
resurser utan att någon vet om behandlingen leder till
positiva resultat eller ej. Vi behöver därför utvärdera dessa
behandlingsmetoder på samma sätt som vi prövar nya
behandlingar inom evidensbaserad medicin och sålla bort det
som inte är effektivt och integrera det som som är bra, säger
prorektor Hans Forssberg. Dessutom behöver våra studenter lära
sig mer om det vi kommer att kalla integrativ medicin – både
om positiva och negativa resultat.

Det nya centret blir i form av ett nätverk där forskare från
KIs alla institutioner kan medverka. Centret ska ledas av en
professor i integrativ medicin. Tjänsten är ännu inte
tillsatt.

– Donationen visar att det är möjligt att få betydande
ekonomiskt stöd för angelägna områden vid sidan om de
traditionella finansieringskällorna. Det ger hopp inför
kommande fundraisingkampanj, säger universitetsdirektör Rune
Fransson.

Projektgruppen för det nya centret består av Martin Ingvar
(ordförande) och Kristina Alexandersson, professorer vid
institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för
klinisk neurofysiologi respektive sektionen för
personskadeprevention, Mats Lekander, forskare vid samma
institution, sektionen för psykologi, Torbjörn Åkerstedt,
professor vid institutionen för folkhälsovetenskap,
avdelningen för stressforskning och Torkel Falkenberg,
forskare vid samma institution, avdelningen för internationell
hälsa samt Karin Harms-Ringdahl, professor vid institutionen
Neurotec, sektionen för sjukgymnastik.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Prorektor Hans Forssberg tel 070-8730830

Universitetsdirektör Rune Fransson tel 524 86565

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest
ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning
och information bidrar Karolinska Institutet till att
förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet
som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller
medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Särskilt som några fysiker i början på 2000-talet råkade hitta på homeopatisk potentiering när de skulle försöka rena förorenat vatten. De såg att filtrering inte räckte – nåt fanns liksom kvar. När de spädde ut vattnet med rent vatten ökade störningen till deras stora överraskning. Först efteråt talade någon vänligt om för dem att det är just så homeopatiska medel fungerar. Vattnet minns.

  • Ja Osher centrum och Martin Ingvar har ju genomfört väldigt mycket forskning på örtmedicin, healing, massage och meditation. Verkligen genomfört flera stora forskningsprojekt inom detta, där Martin Ingvar har valt att ta hjälp av den kompetens hos svenska alternativmedicinare som finns för att ordna ett samarbete. Vi är väldigt glada för Martin Ingvars stöd för alternativa behandlingsformer som han så tydligt och klart uttalat sig varm för. Jag minns särskilt hans uttalande i Kunskapskanalen där han kallade homeopater för att “lura människor”. Det var ett väldigt vackert och fint vetenskapligt seriöst uttalande som verkligen bygger broar inom den integrativa medicinen. Jag ser givetvis fram emot att Martin Ingvar publicerar denna uttömande forskning snart eftersom det har gått flera år nu och klockan tickar…

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *