Pseudikerns kännetecken

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 mars 2012
- Torbjörn Sassersson red.

Pseudiker är en förkortning av pseudoskepticism ett ord myntat av professor Marcello Truzzi för den skeptikerrörelse han varit med och startat. I Sverige gör Vetenskap och Folkbildning tillsammans med Förbundet Humanisterna anspråk på det som kallas pseudikerrörelse.
Under 1976 års kongress för American Humanist Association instiftade professorerna Paul Kurtz och Marcello Truzzi skeptikerrörelsen numera förkortat till CSI.
Inom några år efter grundandet tog Truzzi avstånd från organisationen, eftersom han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen. Fördomar och förutfattade meningar låg i vägen för utforskande av verkligheten.
Pseudikerrörelsen är frekvent närvarande och besätter många forum på nätet där näthuliganismen frodas. Naturligtvis äger man VoF forumet men även skepticism på IFokus.
Pseudikern kännetecknas av kommentarer som är nedsättande och raljerande. Denna mentala profil gör det svårt, om inte omöjligt, till en förnuftig dialog. Man uttalar sig (utan fakta) tvärsäkert om de förhållande man diskuterar.
Märk väl som forskare vet jag inte och kan inte med säkerhet fastställa existens eller ickeexistens av flera fenomen förrän dessa kan valideras. Bergsgorillan var länge ett fabeldjur och “påhitt” av infödingarna tills vita människor “upptäckte” och fotograferade den. Då blev det verkligt.
Att en grupp människor känt till dem, levt med dem och berättat om dem räknades inte.
Nedan följer några exempel på pseudovetenskapliga besserwissercitat i kommentarer från min senaste artikel på SvD.
Nu rubrikändrad till: Fullt möjligt förena tro och vetenskap
“Absolut vetskap utesluter tro. Det är visserligen möjligt att tro om sådant som ännu inte klarlagts, men i samma ögonblick som verkligheten klarläggs är det inte längre rationellt eller logiskt hållbart att betrakta en felaktig och motbevisad tro som en tänkbar sanning. Vetenskap och tro kan därför inte kombineras.” (Lionel Hutz)
– Jovisst omfattar vetenskap tro. Naturvetenskapens teoribildningar startar med hypoteser som är antagande om verkligheten. Tro är just antaganden. Denna tro kan sedan valideras; bekräftas som sann, eller falsifieras; avfärdas som osann, eller inte tillräckligt bevisad. Den motbevisade tro som Hutz antyder om, på vilket sätt är denna tro motbevisad? Formuleringen är ägnad att förvirra och skapa osäkerhet. Kännetecknet för pseudikern som de facto inte har en aning men påstår sig veta.
“Om gud existerar så måste det gå att visa på något sätt. Gud måste väl i så fall på något sätt påverka vår verkliga värld, hur skulle någon annars kunna (felstavat/korrigerat )känna till guds existens? Och om gud kan påvisas – bevisas, frågas ut, eller vad du vill, så blir det vetenskap.
Den enda skillnaden mellan vetenskap och troende är att troe(nde) är övertygade utan att vilja ha bevis.”
(Tomas Nilsson)
– Det finns de som anser sig ha gjort det som Tomas efterfrågar. Mängden sådan litteratur kräver studier och efterforskning. Denna akademiska vetenskap är etablerad och har inte alltid med troende att göra, snarare tvivel och vetenskaplig skepticism. Tomas naiva fördom om “övertygade troende” vittnar om en grov okunnighet som kännetecknar pseudikern.
“Religion är att vägra lyssna på argument – att hävda att sådana är ointressanta för att man redan känner till ‘sanningen’.” (Tomas Nilsson igen)
– Denna mening är applicerbar både på talibaner och pseudiker. Att slå varandra i huvudet med att jag har rätt: Gud finns inte, eller jag har rätt Gud Finns är båda dagisnivå. Den enda som vet är om någon faktiskt har träffat Gud (eller upplevt sig göra det). Ateisten som förnekar Gud hävdar sin tro som sann (dock är denna “sanning” omöjlig att bevisa).
Olika trosriktningar samlas då och då för att diskutera sina upplevelser, problematiker och forskning. Just nu pågår ett sådant möte i Sverige på initiativ av en muslimsk inriktning där representanter från alla möjliga håll träffas. Sådan dialog vore omöjlig om det bara var besserwissrar, med patent på sanningen, där.
Jag har här bara snuddat vid mängden pseudovetenskapliga inlägg och kanske återkommer jag till dem.
Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Fina bilder. Jag har faktiskt sett en svart svan i en damm vid drottningholms lott -gissningsvis 50-talet. I slottsskogen i Göteborg finns ett par. Den filosofiska poängen med svanexemplet är ju att alla svanar är vita tills något annat faktiskt setts, För han som svarade från Australien var ju motsatsen sann! Diskussionen om anekdotiska evidens förtjänar väl ett särskilt kapitel liksom förnekande ad-hoc-hypoteser!

  • En gång tog jag upp beviset för “att alla svanar är vita” är sant, ända tills någon ser en icke vit svan, och jag fick ett underbart svar från Australien: “Här är alla svanar svarta!”

    • En pseudiker skulle förneka fotobevis och påstå att en svart svan som uppvisades i verkligheten var målad eller en förväxt sothöna eller att Australien inte fanns utan var ett påhitt.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *