Sara Duppils replik till Sakine Madon: Tron på andar är legitim

publicerad 19 mars 2012
- av NewsVoice

"Jag blir alltid lika matt när jag läser debattartiklar av journalister som är onyanserade i sin journalistik när det gäller tron på andar", skriver Sara Duppils somrelikerar Sakine Madons debattartikel "På spökjakt med skattepengar" i Expressen. "Och ja, tron på andar är tro, och inte skrock/vidskepelse."

Text: Sara Duppils

Skrock är föreställningar om att ett visst beteende kan ha en övernaturlig påverkan på omvärlden, t.ex. föreställningen om att nycklar på ett bord kan bringa otur.

En tro syftar emellertid till att ge svar på existentiella frågor som t.ex. Vad är meningen med livet? Finns det ett liv efter detta? Jag tycker det är tragiskt att jag ska behöva upplysa en avlönad journalist i en landsomfattande tidning om denna begreppsskillnad.

Sakine Madon, om du hade lyssnat lite mer noggrant till vad jag sa på TV-programmet kvällsöppet, skulle du även ha hört att jag berättade att tron på andar idag, inte är relaterad till den tidiga folktrons föreställningar om gengångare och gastar, utan till trosuppfattningen spiritualism som uppkom i mitten av 1800-talet.

Vi har religionsfrihet i Sverige som ska respekteras

Tro på andar är lika legitim som andra trosuppfattningar, t.ex. kristendom eller hinduism. Att tron på andar är mer vanligt förekommande idag, är troligtvis en reaktion och motreaktion på det naturvetenskapliga samhället som vi lever i.

Människor som tror på andar i Sverige idag,
även har stark tilltro till naturvetenskapen.

Men där naturvetenskapliga förklaringar om världen tar slut söker många människor andra förklaringsmodeller för att förstå världen, och det är där tro och religion kommer in.

För den samtida människan som söker efter alternativa svar om t.ex. existentiella frågor, är kristendomen många gånger inte ett alternativ. Den samtida människan vill finna sin egen tro, sina egna föreställningar om verkligheten, och inte styras av ett dogmatisk äldre trossystem.

Man skapar sin egen hopplockade livsåskådning och däri ingår ofta tron på andar och att människan kan ha ”förmågor” som ännu inte har upptäckts av naturvetenskapen. Att TV-profilen Agneta Sjödin vågar ”stiga fram” i debatten om tron på andar och säga att det finns ”oändligt med möjligheter” för folk att tro, vittnar om att hon är en mycket skärpt och intelligent person.

Att respektera människors olika trosuppfattningar och livsåskådningar är något som vi i ett demokratiskt samhälle ska göra, och det gäller inte bara tolerans för de traditionella religionerna, utan även den moderna människans självvalda tro.

Avslutningsvis, eftersom att artikeln egentligen handlade om att du inte vill att dina skattepengar ska gå till människors tro (på andar), antar jag att du har gått ur kyrkan. För med dina skattepengar betalas andlig förmedling av präster i form av gudstjänster och lokalen som de troende uppehåller sig i (kyrkan).

Oavsett om du har gått ur kyrkan eller inte, betalar du med dina pengar präster och pastorers utbildning. Och präster och medium är likvärdiga som andliga förmedlare, den enda skillnaden är att präster tillhör en traditionell tro och medium en yngre (men ändå mycket gammal) livsåskådning.

Text: Sara Duppils, Religionspsykolog/Religionshistoriker