Aluminium som adjuvans i vaccin – en koppling till neurologiska störningar

publicerad 8 april 2012
- av NewsVoice

Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen, vilken är en neurotoxin och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar.

Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin.

Se videos och läs mer