Athena, det humanistiska manifestet i Humaniora

publicerad 9 april 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Athena, är ett projekt  för att upprätta humaniora:
Så här skriver man:
“Det är dags för oss humanister att säga ifrån. Myten om humanioras onyttighet har lamslagit oss, och den ömsom tysta och ömsom uttalade nedvärderingen av humaniora har tillåtits pågå allt för långe. Tydligast märker vi studenter av det i form av extrem brist på lärarledd undervisning.
Många studenter tror inte att det finns någon framtid i att studera humanistiska ämnen. Den myten är den viktigaste av alla att krossa.
Humanistisk kompetens är eftertraktad och nyttig, och det enda som behövs är självförtroendet hos humanisterna själva att gå ut och visa på sin kompetens på arbetsmarknaden. Det handlar om nödvändigheten av humanistiska åskådningar för samhället som sådant.
Vi humanister måste ta strid om kunskapssynen i Sverige, och vi måste vara bestämda när vi säger att kunskap om mänsklig kultur och mänskligt tänkande aldrig är onyttigt eller onödigt. Tvärtom är den kunskapen grundläggande och nödvändig om vårt samhälle ska kunna utvecklas.”
Ett stort antal studerande har undertecknat.
Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *