Den grandiosa självbilden saknar självkritik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 april 2012
- Torbjörn Sassersson

I dessa dagar då massmördaren Breivik får sådan uppmärksamhet ifrågasätts inte längre om han är psykopat med narcissistisk personlighetsstörning. De norska experterna var inne på schizofreni och fick mycket kritik för denna diagnos.
I anslutning till det fruktansvärda dådet 2011 diskuterade jag hans profil i en artikel på Newsmill: om  Attackerna i Norge.
Den grandiosa självbilden, att han skulle vägra acceptera någon norsk expertis utan ansåg sig vara så speciell att det krävdes särskild internationell kompetens för att förstå honom. Underkännande av regeringen och kravet på att själv få överta ledarskapet. Så kom hans självporträtt i paraduniform och allt föll på plats. Den storvulna grandiosa självuppfattningen har inte minskat under rättegången. Förmodligen kommer han också att sparka sin advokat som inte anses duga till att försvara honom och så kräver han istället någon stjärnadvokat.
Breiviks koppling till högerextremismen stör en del moderater som utger sig för att vara humanister. Genom att döma Breivik som en galen religiös hoppas man kunna värva medlemmar till de “sekulära humanisterna”.
M Moderat.se, The First Secular Democratic Party Rejecting Christianity är således ett parti som sannolikt också förskjuter all religion såsom islam mm. Frågan blir då om man enbart accepterar ateister? Frågan är då om man frångår demokratiska grundregler och tafsar på mänskliga rättigheter? Frågan är också om man borde betraktas som anithumanister? I så fall bör det klargöras. Utan tvekan hittar vi inom denna rörelse människor som i olika doser lider av motsvarande störning som Breivik. Fundamentalismen kan var både religiös och ateistisk. Emedan humanism i sin grundform står över politik och religion väljer antihumanisterna ett mycket smalt intolerant nålsöga.
Jag diskuterade i artikeln på Newsmill också olika utlösande faktorer. Om man är predestinerad i sin gener kan störningen lättare utlösas av allt från utsatt barndom, verkliga eller upplevda kränkningar och droger.
I dessa dagar då man diskuterar att liberalisera droglagstiftningen så innebär det en ytterligare risk för att samhällets farligaste personlighetstyp kommer att utlösas i allt mer ökad skala.
Konsekvenserna blir inte alltid dem som nu Breivik utfört och som vi sett tidigare i andra terrorliknande våldsdåd. Men risken för fler och svåra dåd ökar.
Den grandiosa självbilden som omöjliggör det faktum att man skulle ha  egna brister, den totala oförmågan att ta kritik eller att över huvudtaget erkänna sin egen skuld och därmed be om ursäkt, kravet på att bli behandlad som överhöghet och att få det ledarskap som andra anses sköta så dåligt. Det som således kännetecknar narcissistisk personlighetsstörning med starka drag av psykopati kan i praktiken yttra sig på ett antal olika sätt. När det drabbar egna barn är de oftast chanslösa, när det drabbar anställda kan man byta jobb. När det sitter någon på nätet och spyr sin galla så är det bara att ignorera. Eller?
Börje Peratt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq