Läkemedelsindustrin bötfälls igen – 1,2 miljarder USD i böter för Risperdal

publicerad 25 april 2012
- Lena Leusch

DEBATT. Bötfällandet av de stora läkemedelsföretagen börjar bli vardagsmat. Nu är det Johnson & Johnson som avslöjats för bedrägeri, igen. Statsåklagaren Dustin McDaniel kallade domarens beslut ”en stor seger” för Arkansas. Företaget sätter vinst före människor och det hålls med rätta ansvariga för sina handlingar.

Text: Lena Lind

Hur kommer det sig att dessa grova brottslingar får fortsätta sin verksamhet? De största kriminella rörelserna gynnas till och med av stat och myndigheter till att fortsätta regera över människors liv och hälsa, med korrumperade metoder, desinformation och manipulativ propaganda. Vi som belyser hur verkligheten ser ut, kan viftas bort som konspirationsteoretiker trots att sanningen finns präntad svart på vitt.

Litar du på läkemedelsindustrins goda intentioner när de stora bolagen gång på gång avslöjas och beläggs med rekordbelopp i böter för att medvetet, med mutor och forskningsfusk ha dolt biverkningar som orsakat skador och dödsfall?

Profit before people

The New York Times skriver den 11 april 2012 att en domare i Arkansas dömt Johnson & Johnson samt ett dotterbolag, till över 1,2 miljarder dollar i böter för att ha minimerat eller dolt farorna förknippade med en antipsykotisk medicin.

Åklagarna anklagade Johnson & Johnson och Janssen Pharmaceuticals för att ha dolt riskerna associerade med Risperdal, som är godkänd för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och beteendeproblem hos tonåringar och barn med autism. Biverkningar kan vara viktökning, ökad risk för diabetes och hos äldre patienter risk för stroke.

Detta bötesstraff är det senaste i en rad rättsliga förluster för Johnson & Johnson i samband med sin marknadsföring av produkten Risperdal.

I Texas avgjordes i januari ett liknande fall med dotterbolaget Janssen Pharmaceuticals, som fick böta 158 miljoner dollar. Förra året utkrävde en domare i South Carolina civilrättsliga sanktioner på 327 miljoner dollar mot Janssen, och 2010,  utdelade en Louisiana jury nästan 258 miljoner dollar i skadestånd.

Arkansas domstolsdistrikts domare, Tim Fox, utfärdade en straffavgift på 1,19 miljarder dollar för nästan 240.000 kränkningar av delstatens Medicaid bedrägerilag, han bötfällde också företagen 11 miljoner dollar för brott mot delstatens lag mot bedräglig verksamhet.

Janssen säger att de uppfyllt alla statliga lagar och har inte vilselett läkare och patienter angående Risperdal.

Återkommande böter inräknas i  budgeten

I sin årliga rapport 2011, säger Johnson & Johnson att de avsatt pengar för att betala för juridiska förlikningar eller domar och man förväntade sig inte att det slutgiltiga beslutet för något Risperdalfall skulle påverka företaget väsentligt.

Bötesbeloppet noterades knappt på Wall Street där bolagets andelar avslutades på 64,13, dollar, en minskning med 7 cent. Minst en analytiker spekulerade om att höga böter skulle minska vid överklagande. Johnson har överklagat South Carolinas och Louisianas beslut.

Kriminella metoder är standardförfarande för läkemedelsindustrin

Johnsons historia med Risperdal är bara ett av flera exempel på statliga utredningar av läkemedelsföretagens marknadsföring.

I november 2011 meddelade det brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline att de hade gått med på att betala 3 miljarder dollar till förlikning efter federala utredningar av deras affärsmetoder gällande flera läkemedel, bland annat diabetesmedicinen Avandia.

Under 2009 förlikade Pfizer med 2,3 miljarder dollar för marknadsföringen av sin smärtstillande medel Bextra.

Samma år, erkände företaget Eli Lilly sig skyldig till brottslig handling gällande sin marknadsföring av det antipsykotiska läkemedlet Zyprexa och gick med på att betala 1,4 miljarder dollar i böter.

Missnöjet bland allmänheten ökar

Allmänheten börjar tröttna, vilket framgår av den senaste tidens jurydomar, sade Erika A. Kelton, en advokat i Washington som representerade en whistleblower i Pfizer-målet angående Bextra.

”Jag tror det är en del av den större bilden av växande intolerans mot att läkemedelsföretagen nonchalerar reglerna.”

”Investerare har vant sig vid dessa stora förlikningar”, säger Les Funtleyder, portfolio manager hos Miller Tabak & Company, aktieägare i Johnson & Johnson. ”Och det ser lika ut för i princip alla läkemedelsföretag.”

Man ledsnar och bötessummorna ökar, men har- och kommer någonsin penningstraff göra skillnad och leda till önskvärda förändringar i denna enorma apparat? Det är dock av godo att intoleransen mot den kriminella industrin ökar, förhoppningsvis får vi se mer verksamma metoder för att stoppa sådan verksamhet.

Big Pharma – Big Money – Bad Medicine

Miljardbelopp i böter – hundratals miljoner dollar – smaka på siffran, och på det faktum att dessa belopp inte berör företagen, utan man kan om och om igen göra precis vad som krävs för att få sälja sina skadliga sjukemedel till så många som möjligt. Bötesstraffen är redan inräknade i budgeten och hamnar på prislappen för de produkter som via en rad kriminella handlingar godkänts och sluppit ut på marknaden.

Profit before people – Läkemedelsindustrin bryr sig inte om dig eller mig, vår hälsa är inget som dess manipulerade forskning tar hänsyn till. Det enda som räknas för Big Pharma är Big Money och man går bokstavligen över lik för att upprätthålla penningflödet.

Myndigheterna står i detta på de kriminellas sida och inte som försvarare av medborgarna, offren för de brottsliga handlingarna. Läkemedelsföretagen gynnas på många vis från statligt håll, i Sverige står tex Landstinget för PR-kampanjer åt industrin.

Text: Lena Lind | Källa:  The New York Times

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq