Läkemedelsverket ingriper inte mot NewsVoice för text om kollodialt silver

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 april 2012
- NewsVoice redaktion

Läkemedelsverket

NewsVoice publicerade den 18 mars 2012 en informationstext om hälsomedlet kollodialt silver. Det framkom senare att samma text lett till att en person 2006 varnades av Läkemedelsverket för att ha publicerat den på sin hemsida som säljer kollodialt silver. Läkemedelsverket fick frågan om den text som NewsVoice publicerat också är olaglig.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör

Svaret kom idag från Sofia Aslamatzidou som är verksjurist på Rättsenheten på Läkemedelsverket. Hon avslutar sitt mail med:

”När det gäller den text som du hänvisar till, finner verket inte skäl att ingripa mot den.”

Tidigare i brevet skriver hon följande:

”Läkemedelsverket har tillsynsansvar över marknadsföring av läkemedel. Regler om vad som gäller vid marknadsföring av läkemedel finns i bl.a. läkemedelslagen (1992:859) och Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. För att se till att dessa regler följs får verket meddela beslut om förbud (t.ex. förbjuda en viss marknadsföring) och föreläggande (t.ex. förelägga att en marknadsföring ändras på visst sätt). Verket får även förena dessa beslut med vite. Verket är dock endast en administrativ tillsynsmyndighet och tillämpar inte några straffrättsliga bestämmelser.”

Det här betyder att medier fortfarande är skyddade för att publicera informationstexter (och självklart artiklar, insändare etc) om alternativa medicinska produkter (naturläkemedel) utan risk för vite.

NewsVoice har sedan januari 2012 utgivningsbevis. Det särskiljer NewsVoice som publicistisk produkt från hemsidor. Bloggar verkar hamna i en gråzon.

Viktigt dock är att texten är skriven av en journalist. Tidningen behöver ej uppge vem som är journalisten. Det faller under källskyddet. 

Se mail-konversationen med LMV

Infotexten om kollodialt silver


Relaterat

Myndigheter och industri fortsätter angripa kosttillskott men trägen vinner


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq