Mänsklighetens sista dagar – Hoten mot jorden

publicerad 18 april 2012
- av NewsVoice

Mer än 99, 9% av alla arter som någonsin levt på jorden finns inte längre. Är människan också i fara? Genom en tio-i-topp-lista får vi veta mer om de katastrofer som har potentialen att utplåna oss under det här århundradet.

Utbildnings Radions TV-serie i två avsnitt "Mänsklighetens sista dagar" visar att det finns reella hot mot mänsklighetens och jordens existens. Det handlar om kärnvapenkrig, klimatförändringar och meteoritnedslag, men även mindre kända och betydligt mer sannolika risker för mänskligheten. Genetik, robotik och nanoteknik kan hota oss. Forskare ägnar de här hoten allvarlig uppmärksamhet. Vissa av dem menar att risken för att vi blir offer för vår egen accelererande teknikutveckling är överhängande. I serien undersöks fenomen som har kapaciteten att eliminera oss under detta århundrade.

Del 1
# 10 Kollapsande stjärnor (gammablixtar och vandrande svarta hål)
# 9 Rymdens projektiler (asteroider och kometer)
# 8 Supervulkanen vaknar (vulkanisk vinter)
# 7 Agressiva utomjordingar (aliens anfaller)
# 6 Attack från mikrovärlden (dödlig pandemi)