Ta kroppens självläkande mekanismer på allvar och ifrågasätt läkemedelsindustrins vinstintressen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 april 2012
- NewsVoice redaktion
Kroppens självläkande mekanismer
Crestock.com

Den traditionella skolmedicinen har allvarliga luckor. Det är oroande att dagens läkare bortser från patientens egen historia och kunskap om sig själv. I stället för att försöka dämpa sjukdomens symptom borde kroppens eget larmsystem tas på allvar. Det är dags att börja tänka utanför skolmedicinens ramar och stå emot läkemedelsbolagens kortsiktiga vinstintressen. Det skriver Catarina Bäckstrand som vill förändra synen på hälsa och medicin. 

Läkemedelsindustrins preparat främjar sällan läkning av orsaken till sjukdomen. Allt fler människor får besked om att de lider av kroniska tillstånd som behöver medicineras livet ut. Kan detta verkligen vara den rätta vägen att gå? Många patienter känner sig missförstådda och inte lyssnade på. Det finns sällan tid att få berätta om vad som pågår i livet. Utbildning i att förstå sambandet mellan psyke och fysiska symptom saknas inom den traditionella läkarutbildningen, vilket leder till att skolmedicinen bortser från grundorsakerna till obalansen och kan då heller inte behandla det verkliga problemet.

I dag tjänar läkemedelsindustrin miljarder på att vi äter deras mediciner. Så länge de ekonomiska vinsterna är större inom det etablerade synsättet är det ointressant att ta till sig kunskapen om hur människan som helhet fungerar. Vi är övertygade om att tiden är mogen för att öppet prata om möjligheterna till ett mer holistiskt synsätt inom vården. Kraven på ett förändrat synsätt måste kanske komma från oss vanliga människor.

Forskningen idag inriktar sig framför allt på att studera detaljer i stället för helhet och vi ställer oss frågan hur många människor lider i onödan, är sjuka och äter mediciner som de egentligen inte behöver samt kanske dessutom dör i förtid?

“Vi behöver själva börja fundera på vad som pågår i våra liv
och aktivt ta del i vår egen läkning”

Det är dags att öppna upp för kunskap om kroppens intelligens. Jag vill inspirera gemene man att förstå sina symptom och engagera sig i sitt eget helande, att ta tillbaka kontrollen och kräva en för patienten sann och så skonsam behandling som möjligt. Jag vill dela med mig av erfarenheter och samlade kompetens och därigenom bidra till en ökad förståelse för vad som krävs för att må bra och hålla sig frisk.

Text: Catarina Bäckstrand

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Amen!! Mycket bra skrivet! Precis mina egna tankar! Så viktigt att se människan i sin helhet!
  Önskvärt vore om skolmedicin och alternativ samarbetade?

 • Catarina Bäckstrand tack för din artikel.
  Den saknar dock relevans. Det finns ingenting i artikeln där du för fram någon tes, idé, slutsats, bevis etc för varför det du nämner skulle vara bättre.
  Kan du skriva en följdartikel eller liknande som framhäver varför alternativterapier eller liknande som är för en holistisk behandlingsform skulle vara att föredra?

  PS. Jag är själv alternativterapeut så jag är inte emot det du skriver. Det du skriver gör att du fungerar precis som läkemedelsbolagen, dvs att hävda att alternativterapi inte alls fungerar, utan att för den sakens skull komma med information om varför det skulle vara så. Vad ska till för att du sprider medvetenhet om holistisk hälsa och varför det är så bra istället för att gå emot läkemedelsbranschen? Att vara emot ett etablissemang är att bara fortsätta ge det energi. För att veta mer om detta kan du läsa mitt inlägg på min världsfredsblogg.

  http://www.greencoaching.net/WorldPeace/2013/06/30/would-trusting-other-people-make-you-more-peaceful/

 • Jag hade en s.k. kronisk sjukdom som enligt läkarna INTE går att bota. Men det botades med alternativmedicin och sedan jag blev frisk har jag själv arbetat inom alternativmedicin!

 • Rätt på spiken! Jag arbetar inom alternativa behandlingar och har min bakgrund som sjuksköterska och har valt att se helheten istället för att symtombehandla. Varför inte ta reda på orsaken till bristen, sjukdomen. Bara ordet sjukdom låter som livslångt, jag vill istället kalla det en obalans för det är så som kroppen får problem med att bibehålla vår hälsa. Läkare jag mött fnyser åt att det ska finnas andra sätt än läkemedel och operation som kan hjälpa. Läkarnas utbildning är sponsrad av läkemedelsindustrin så det är klart att de skriver ut läkemedel….Vi sitter fast i historien om att läkarna precis som prästerna var de som satt inne med all kunskap och som man såg upp till. Idag måste vi förstå att dessa bara är människor de med. Vi måste alla ta vårt eget ansvar för hälsa och inte lämna över den i händerna på någon annan att lösa. //Angel

 • Bra artikel, och viktig att sprida. Själv sprider jag den till mina facebook-vänner. Läkemedelsindustrins produkter är ju inga läkemedel i ordets egentliga betydelse. Ännu ett kapat begrepp alltså.
  Kroppens självläkande förmåga är stor, och de enda som tänker holistiskt på detta är seriösa alternativmedicinare. Det missar skolmedicinen, och jag har talat med en och annan läkare som faktiskt erkänner, mellan skål och vägg, att de är dåliga på att se helheten.
  Själen och kroppen är sammanbundna i ett livslångt äktenskap. Det ena påverkar det andra, positivt såväl som negativt, and it goes both ways. Sjukvården i många andra länder är mycket bättre på helhetstänkandet än Sverige.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *