Ta kroppens självläkande mekanismer på allvar och ifrågasätt läkemedelsindustrins vinstintressen

publicerad 19 april 2012
- av NewsVoice
Kroppens självläkande mekanismer
Crestock.com

Den traditionella skolmedicinen har allvarliga luckor. Det är oroande att dagens läkare bortser från patientens egen historia och kunskap om sig själv. I stället för att försöka dämpa sjukdomens symptom borde kroppens eget larmsystem tas på allvar. Det är dags att börja tänka utanför skolmedicinens ramar och stå emot läkemedelsbolagens kortsiktiga vinstintressen. Det skriver Catarina Bäckstrand som vill förändra synen på hälsa och medicin. 

Läkemedelsindustrins preparat främjar sällan läkning av orsaken till sjukdomen. Allt fler människor får besked om att de lider av kroniska tillstånd som behöver medicineras livet ut. Kan detta verkligen vara den rätta vägen att gå? Många patienter känner sig missförstådda och inte lyssnade på. Det finns sällan tid att få berätta om vad som pågår i livet. Utbildning i att förstå sambandet mellan psyke och fysiska symptom saknas inom den traditionella läkarutbildningen, vilket leder till att skolmedicinen bortser från grundorsakerna till obalansen och kan då heller inte behandla det verkliga problemet.

I dag tjänar läkemedelsindustrin miljarder på att vi äter deras mediciner. Så länge de ekonomiska vinsterna är större inom det etablerade synsättet är det ointressant att ta till sig kunskapen om hur människan som helhet fungerar. Vi är övertygade om att tiden är mogen för att öppet prata om möjligheterna till ett mer holistiskt synsätt inom vården. Kraven på ett förändrat synsätt måste kanske komma från oss vanliga människor.

Forskningen idag inriktar sig framför allt på att studera detaljer i stället för helhet och vi ställer oss frågan hur många människor lider i onödan, är sjuka och äter mediciner som de egentligen inte behöver samt kanske dessutom dör i förtid?

"Vi behöver själva börja fundera på vad som pågår i våra liv
och aktivt ta del i vår egen läkning"

Det är dags att öppna upp för kunskap om kroppens intelligens. Jag vill inspirera gemene man att förstå sina symptom och engagera sig i sitt eget helande, att ta tillbaka kontrollen och kräva en för patienten sann och så skonsam behandling som möjligt. Jag vill dela med mig av erfarenheter och samlade kompetens och därigenom bidra till en ökad förståelse för vad som krävs för att må bra och hålla sig frisk.

Text: Catarina Bäckstrand