Torbjörn Sassersson är unik.

publicerad 16 april 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Torbjorn_Sassersson_TrueScience-5okt2014-378x425px.png
Torbjörn Sassersson har under flera år relativt ensam försökt bemöta den inskränkthet som hindrar kunskapsutvecklingen i Sverige.
Torbjörn Sassersson har ifrågasatt organisationer och individer som ägnar sig åt att skjuta humanismen och samhällets grundpelare i sank.
Torbjörn Sassersson har blivit en nagel i ögat på dem som vill mobba och kränka utan att bli störda. Naturligtvis blir han själv utsatt för sådana påhopp som vi i vilka andra sammanhang som helst skulle döma ut, bestraffa och diagnostisera som resultat av personer med någon typ av störning.
Dessa destruktiva översittare har funnit varandra i två antihumanistiska organisationer. Antingen man är medlemmar eller associerade till dem så är uttrycken och beteenden typiska för en intolerans och småskurenhet som göder människans lägsta egenskaper.
Det är en oroande tendens. Eller snarare påtaglig verklighet. Antihumanismen har satt in sina hullingar på många håll i samhället och orsakar där sådan rädsla att självcensuren har övergått till flykt och förvirring. Detta är också dessa antihumanisters ändamål. Och det är sådana effekter som de njuter av.
I grund och botten är de avundsjuka över sin egen oförmåga. Det enda de presterar är illvilja. Ja även när de låtsas bli offer för att de blir kritiserade så är också det en illvilja som vi känner igen hos sociopatisk beteende. Ett stört beteende går ut på att manipulera omgivningen med skuld.
Torbjörn Sassersson har stått emot dessa angrepp och uthålligt arbetat vidare med sina visioner om att ställa saker till rätta.
Torbjörn Sassersson är en av dessa sällsynta människor med hög moral, socialt kurage och yrkesmässig kompetens.
Naturligtvis retar detta de avundsjuka. Även dem som man borde kunna räkna med ska stå på humanismens sida men som har svårt att tåla andras framgång kan därför bli fientliga.
Det tycks just nu som om gröten håller på att koka över. Och jag tror att de som bränner fast sig där i botten får skrubba väldigt hårt med stålborsten för att komma loss den dag de inser att ont ska med ont fördrivas.
Torbjörn Sassersson är den slags människa som i ett sånt läge vill hjälpa. För honom gäller humanismens värde och då spelar det ingen roll vem som bränt fast sig. Fiende som vän så ställer han upp och vill försonas och förbättra förhållanden.
Torbjörn Sassersson har modet och engagemanget att ta konflikten för att medverka till ett bättre samhälle.
De som angriper honom har inte förstått vare sig sin egen uppgift som människa eller vad samhället behöver för att utvecklas kulturellt, vetenskapligt och mänskligt.
Torbjörn Sassersson har också startat upp encyklopedin Vetapedia.
Eftersom folkets uppslagsverk på nätet Wikipedia inte längre är folkets, många vetenskapliga poster kontrolleras av antihumanisterna, behövs Vetapedia.
Börje Peratt