Vetenskap och beprövad erfarenhet – en maktfaktor för att konservera det etablerade synsättet?

publicerad 16 april 2012
- av NewsVoice

Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett nödvändigt fundament för medicinsk utveckling eller en maktfaktor för att konservera det etablerade synsättet?

I dag är det många som mår dåligt och inte får någon hjälp inom vården. Ofta får de höra att det är kroniskt och inget att göra något åt, t ex. om de lider av IBS, colon irritabile, ulcerös colit, olika reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism etc. De kan få symtomlindring men ingen riktig hjälp. Andra får inte ens symtomlindring och inte ens en diagnos. De får ofta svaret att alla prover är bra, det är inget fel på dig, trots att de har massor av symtom t.ex. enorm trötthet, onormal oro, sömnsvårigheter, kognitiva problem som försämrat minne, depression, ångest, frusenhet, kalla händer och fötter, förstoppning, muskelvärk, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, kroniska infektioner, utmattning, känslighet för många kemikalier, torr hud och torrt hår, minskad sexlust, PMS etc.

Läs mer