Alarmerande forskningsresultat – Kemikalieskador ärvs vidare i generationer

publicerad 27 maj 2012
- Lena Leusch
DNA-molekyl. Illustration: Christoph Bock. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
DNA-molekyl. Illustration: Christoph Bock. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Giftskador kan gå i arv visar en ny studie.  Detta har man kommit fram till genom att utsätta möss för en hormonstörande kemikalie och sedan studera dess avkommor som själva inte exponerats för giftet. Skadorna som som förts vidare till barn och barnbarn, visade sig bland annat som ökad oro och stress.

Text: Lena Lind

Forskarna fann att en enstaka exponering för ett vanligt förekommande fungicid (vinklozolin) orsakar förändringar i fysiologi, beteende, metabolisk aktivitet och neurologiskt hos ättlingar 3 generationer senare, vilket får dem att uppleva och svara olika på stress.

Studien avslöjar avslöjar samspelet mellan genetik, miljö och det epigenetiska transgenerationella arvet i utformningen av den vuxna fenotypen.

Enligt studien som publiceras i PNAS, är det inte själva DNA:t som påverkas, utan hur aktiva de olika generna är.

Nedärvda kemikalieskador kan förklara senare tids ökning av ohälsa och sjukdomar

David Crews, en av forskarna bakom artikeln tror att upptäckten kan förklara senare tids ökning av psykisk sjukdom. Vi befinner oss idag i den tredje människogenerationen sedan kemikalierevolutionen, alltså den tid då människor började att exponeras för liknande gifter.

”Det är ingen tvekan om att vi sett en faktisk ökning av psykiska problem. Det handlar om något mer än att vi blivit bättre på att diagnostisera. Frågan är varför vi ser en ökning. Är det för att vi lever i en alltmer stressig värld, eller för att vi lever i en alltmer stressig värld och reagerar på ett annorlunda sätt för att vi blivit exponerade för kemikalier? Jag tror på det senare.” – Professor David Crews till SVT

Vi måste inse att allt vi gör får konsekvenser, vi lider i denna stund av förgiftningens sviter och behöver inte lägga mer till bördan

Kan vi kalla detta för en massmultigenerationell förgiftning frågar Natural News i en intervju med David Crews.

Vi har giftskadat vår miljö permanent, det finns ingen återvändo, men det betyder inte att vi måste fortsätta med förgiftningen av vår värld.

I vanlig ordning har vi en enorm industri, politik, makt och korruption att utmana för att kunna stoppa förgiftningen, de nedärvda skadorna och de pågående angreppen – för att ha möjlighet att rädda planeten innan det faktiskt är för sent.

Giftskadorna kan relateras till all ohälsa och sjukdomar vi sett- och ser öka idag, mentala såväl som fysiska, allt hänger ihop. Stress, depression, autism, cancer, hjärt- kärlsjukdom, infertilitet, övervikt, diabetes – David Crews studie ger underlag till att explosionen av dessa tillstånd kan härledas till förgiftning tre generationer tillbaka.

Allt detta är uppenbart för de flesta av oss idag, om vi bara tar en kort stund för reflektion, men som vi också vet krävs det att studier utförs för att åtgärder ens skall tas i åtanke på högre ort och att de som tjänar de stora pengarna på kemikalieanvändningen kommer att göra sitt yttersta för att stoppa all sådan utveckling.

Intervjun tar även upp förgiftning via ökad medicinering, kemoterapi, vaccinering (sådant som man tidigare avrådde gravida ordineras numera i stor mängd och antal) med mera utöver hormonstörande ämnen och miljögifter – alla kemikalier påverkar våra gener.

Lösningen – ett paradigmskifte i attityd och förhållningssätt

Människor tenderar att ha ett relativt kortsiktigt tänk och planerar nästa måltid, nästa lön eller så långt som till barnens skolgång, men reflekterar sällan över hur vad de gör och att det de äter idag kommer påverka barn, barnbarn och barnbarnsbarn, konstaterar Natural News reporter.

Det är komplicerat, livet är redan komplicerat, vi behöver ändra på själva sättet hur vi hanterar livet, ett totalt skifte i tankesätt och det är svårt. Men detta är ett akut, allomfattande, oåterkalleligt globalt problem som behöver prioriteras och åtgärdas nu!

Det första steget är att vi måste vakna, bli medvetna om hur vi lever och hur verkligheten faktiskt ser ut – idag, utanför våra vardagsbestyr. De som producerar och säljer alla dessa kemikalier kommer inte sätta stopp för sig själva, myndigheterna kommer inte att stoppa jättarna, men varje människa som reser sig gör nytta. Tystnad, överdriven bekvämlighet eller uppgivenhet gör ingen förändring, vi måste protestera högljutt, i både ord och handling.

Vad är meningen med livet, vad är värt att kämpa för? Jag avslutar med ett enkelt ordspråk som sprids på internet:

”Jag säger inte att det kommer bli lätt, jag säger att det kommer att vara värt det.”

Text: Lena Lind

Källor

Miljöaktuellt

Natural News – Interview with Dr. David Crews, Univ. of Texas, Austin, author of Epigenetic Transgenerational Inheritance paper

Natural News – Red alert for humanity: Chemical damage can be inherited by offspring through unlimited generations

David Crews

Studien – Epigenetic transgenerational inheritance of altered stress responses


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq