Apor utvecklar autistiska symptom efter MPR-vaccinering

publicerad 15 maj 2012
- Lena Leusch

Dr Andrew Wakefield

Vacciner skapar beteendestörningar samt mag- tarmproblem hos apor, visar en studie vid University of Pittsburgh. Dr Andrew Wakefields upptäckter bekräftas i verkliga livet som tragedier i otaliga familjer jorden över, såväl som i studier – vaccinationer av olika slag kan utlösa de symtom som tillsammans diagnosticeras som autism, asperger, autismliknande tillstånd etc.

Text: Lena Lind

Ledande utredare Laura Hewitson, PhD, släppte förmodligen en bomb när hon och hennes kollegor genomfört en studie på makakapor (primater) med precis samma vacciner som gavs till barn under åren 1994-1999, dvs mässling-påssjuka-röda hund(MPR)-vaccin och flera Timerosal-kvicksilverhaltiga vaccin injicerades i barnen under den tid då utbrotten av autism skjutit i höjden.

Resultaten av denna pilotstudie publicerades i Acta Neurobiological Experimentals under 2010, med titeln ”Influence of pediatric vaccines on amydgala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study.”

Icke önskvärda resultat och personer ignoreras och tystas ned

Även om det råder kontrovers omkring Hewitsons apstudier, t ex anklagelser om intressekonflikt eftersom hon lämnat in en ansökan till vaccindomstolen för sitt barn, så måste den information som genererats granskas och studien behöver dupliceras.

Varför har man inte gjort detta? Påverkan från vaccintillverkarna?

Föräldrar måste ställa krav på de styrande och kräva att sådana säkerhetsstudier kopieras omedelbart (obs översättning, undertecknad står ej för detta förfarande med djur), plus att avbryta alla uppdrag om vaccinationer tills studieresultaten är klara.

Har Dr Hewitson blivit ännu en professionell persona non grata –  eftersom hon är rätt spår?

Kritiska röster kvävs genom tillintetgörande av namn och rykte, ingen svår match med de oändliga resurser som de med de allra största intressekonflikterna besitter.

Vaccinkritiker anklagas  obönhörligen för jäv – vaccinindustrin står icke ifrågasatt bakom all information som går ut till allmänheten

Att duplicera studier av detta slag borde vara av högsta intresse och prioritet, med oberoende forskare utan intressekonflikter, icke knutna till Läkemedelsindustrin.

Artikelförfattaren hos VacTruth anser ingen ha större intressekonflikter i studieresultat än de läkemedelstillverkare som rutinmässigt utför sådana, och jag är fullt benägen att hålla med. Det är just dessa studier som bör omfattas av samma kritik som Dr Hewitsons. Svaret på frågan varför så inte är fallet – ger sannolikt svar på det mesta i detta förfarande.

Ökning av autism från 1990-talet till år 2012 – 1 av 5000 till 1 av 88

Det föreligger en fördröjning på 4-6 år, kan det i denna takt av ökning idag handla om 1 av 50 som diagnosticeras inom ASD (Autism Spectrum Disorders), särskilt med tanke på det ökade trycket för vaccinationer?

Mag- tarmproblem hos vaccinerade apor i studien – så som hos många barn med autismspektrumstörning

Enligt Hewitsons forskningsstudie uppträdde såväl biologiska- som beteendemässiga förändringar hos de vaccinerade aporna, som liknade de som observeras hos människobarn med diagnoser inom autismspektrat. Inga sådana symtom återfanns hos de ovaccinerade aporna.

I linje med Dr Wakefields arbete (som många av oss föräldrar till barn med autism kan skriva under på) visade de vaccinerade aporna med ASD-symtom också upp gastrointestinala störningar – “många viktiga skillnader i vävnadens genuttrycksprofiler mellan vaccinerade och ovaccinerade djur.”

Vad som är uppenbart och verklighet för oss med erfarenhet, är ett kraftigt debatterat ämne inom medicin – att vaccinerade barn som har autismspektrumstörning ofta också har mag- tarmstörningar.

Inga större studier har utförts med barn som insjuknat i autism efter vaccinering

Dr Bernadine Healy, tidigare chef  hos National Institutes of Health säger:

”Jag tror att de offentliga tjänstemännen har varit för snabba med att avfärda hypotesen som ”irrationell”, utan tillräckliga studier av orsakssambanden … utan att studera befolkningen som blev sjuk.”

”Jag har inte sett större studier som fokuserar på 300 barn som fick autistiska symptom inom en period av några veckor efter vaccination.”

Vem får autismspektrumstörning efter år 2013?

År 2013 uppdateras diagnosmanualen DSM-IV till DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) med nya benämningar, kriterier och graderingar för så kallade autismspektrumstörningar. Kommer vi att få bevittna ännu ett fall i historien då manmed dold agenda justerar svårighetsgraden för att erhålla en viss diagnos för att dölja sambanden mellan ökad vaccination samt nya vacciner och specifika skadeverkningar – i detta fall autism?

Slutord

Man talar ofta om MPR-vaccinet och kvicksilverinnehåll som utlösare av autismspektrumstörning men jag vill poängtera att det finns många fall där autismen uppstått i anslutning till det vaccin spädbarn i Sverige får i tre omgångar under första levnadsåret (difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae B-infektioner). Alla vacciner innehåller en rad hälsovådliga ingredienser, från själva viruset, till aluminium, formaldehyd mm och kan utlösa många olika symtom, sjukdomar och död.

Originalartikel 

VacTruth – Monkeys Get Autism-like Reactions to MMR & Other Vaccines In University of Pittsburgh Vaccine Study

Studien

Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study

Läs även

Vaccin.me svensk sajt om om vaccinbiverkningar

NaturalNews – Vaccine bombshell: Baby monkeys given standard doses of popular vaccines develop autism symptoms

Innehåll i vacciner

Lästips: Din bipacksedel! 

Aluminium som adjuvans i vaccin – en koppling till neurologiska störningar

Formaldehyd och aluminium i vaccin – vad åstadkommer gifterna i vår kropp?

Affärshemligt innehåll i vaccin redovisas inte

Finns det någon säker gräns för kvicksilver?

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq