Före Internet (f.IT)

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 maj 2012
- Torbjörn Sassersson

Före IT (f.IT)

Man brukar ju skriva före och efter Kristus. Det skulle kunna införas en ny tidräkning före och efter IT eftersom IT innebar en sådan radikal förändring i allt. I människors liv, företagens produktion, samhällets kommunikation och världens informationsflöden. Man kan säga att TV var omvälvande och datorn revolutionerande som arbetsverktyg men Internet medförde ju att alla fick vara med och kunde delta. Alla kunde kommunicera.

Naturligtvis har mobiltelefonen medfört ett underlättande av kommunikationen och tillgängligheten men också den är idag ett verktyg som förmedlar avstånd. Ofta ser man människor i grupp som inte pratar med varandra. Istället upptar deras mobiler all deras uppmärksamhet.

På den tiden då jag växte upp fanns inte datorer än mindre internet. Inte heller mobiltelefon. Alla hade inte ens fast telefoni. Kommunikationen krävde därför möten. Man gick hem till varandra eller till fritidsgården.  När man träffades umgicks man. Berättade historier så man kiknade av skratt. Man underhöll varandra. Man diskuterade sånt man sett på TV eller film. Man diskuterade böcker man läst.

Däremot kunde det vara svårare att diskutera sin situation och sitt inre. Detta har kommit med 90-talets terapier och öppenhet för tankar och känslor. Samtidigt så verkar det som att just detta gör människor oroliga då de träffas. Man vill inte höra sånt och flyr till mobilen. Kan det vara så?

Börje Peratt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: f.ITinternet