Fukushima Reactor n:o 4 Could Release World Catastrophic Amounts of Cesium 137

publicerad 6 maj 2012
- av Mike Adams
Fukushima - Photo: White Food and data from US Department of Energy

Fukushima reactor No. 4 is right now threatening  our civilization. The reactor’s spent fuel pool is just one earthquake away from a structural failure that could set off a chain of events leading to the release of anywhere from 10 times to 85 times the Cesium-137 released in the Chernobyl disaster.

By Mike Adams

Such circumstances caused one of Japan’s former ambassadors to make the following extraordinary statement:

“It is no exaggeration to say that the fate of Japan and the whole world depends on No. 4 reactor.” – Mitsuhei Murata, Former Japanese Ambassador to Switzerland and Senegal, Executive Director, the Japan Society for Global System and Ethics.

A failure of the reactor — and the subsequent catastrophic release of Cesium-137 — would decimate human life across North America, killing off crops, polluting groundwater, causing widespread infant stillbirths and unleashing an explosion in cancer rates. North America could become uninhabitable by humans for centuries.

Cesium-137 has a half-life of 30 years, meaning that if North America is blanketed with a layer of radioactive dust in 2012, that radioactivity will still be half as strong in the year 2042. It will drop by half again by the year 2072. By the year 2102, it might be low enough to where humans could start to re-colonize the continent, but even then, rates of cancer and birth defects would likely be off the charts.

Yet, as we speak, the mainstream media is running a total media blackout on this story. Governments are pretending there is no problem, and the corporations that built these nuclear facilities (like GE) are quietly running disinfo campaigns to convince everybody there is no problem.

By Mike Adams

Related reading


Så här kan du stötta Newsvoice

  • När japanerna har landssorg över att denna uråldriga kulturs förfinade samspel med naturen och deras nationella självbestämmande vardera stukats av västerländsk imperialism och teknokultur babblas det här blott om VILKEN energikälla vi bör prioritera. Självklart är att om man tänker fortsätta att utgå ifrån att energibehovet hos maskiner och teknologi måste tillfredsställas kommer bruket av maskinteknologi att utvidgas och därmed även energibehovet. Samtidigt ökas kapaciteten till planetarisk förödelse: Skogsbruk, malmbrytning och allt detta sker allt effektivare och jordskorpan blir allt mera förödd.

  • Jag hoppas den tragiska katastrofen är en fingervisning om att vi INTE skall bygga nya kärnkraftverk. Nu är det nog. Låt reaktorerna gå sin utmätta tid medan vi bygger upp vind och solkraft och utvecklar användning av el på ett effektivare sätt. Ingen tror väl återigen att vi kan bygga säkert. Till och med Japanernas skicklighet och strävsamhet stod sig slätt eftersom det uppstod något som inte ingick i riskkalkylen. Skall vi ha kärnkraft, som står emot alla tänkbara naturkatastrofer finns det inga ekonomiska skäl kvar att bygga nytt. Ingen skulle ha råd köpa så dyr el.
    Dessutom är det sårbart ha en enda stor energi källa. Bättre sprida ut små källor geografiskt på många håll. I Tyskland producerar privata hushåll egen el ( vind och sol ) motsvarande en effekt som ett stort kärnkraftverk sammanlagt och överskottet går ut i deras elnät. Varför kan inte vi vara lika smarta? Vi har vattenkraften som inte då behöver belastas så hårt utan hinner fylla på sina vattenmagasin när solen lyser eller det blåser. Bara tanken på en kärnkraftsolycka av liknande storlek som i Japan, bör avskräcka alla planer på nybygge.
    Så tycker jag, tack för ordet.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *