Italienskt domstolsbeslut: MPR-vaccin orsakar autism

publicerad 15 maj 2012
- av NewsVoice
Italien domstolsfall vaccin autism Rimini

Italien domstolsfall vaccin autism Rimini

Domstolen i Rimini, Italien, bifaller föräldrarna till ett autistiskt barn och kräver att hälsoministeriet betalar ersättning.

De första autistiska symptomen uppkom samma dag som barnet vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (mpr). Barnet fick diarré och blev ängsligt. Detta åtföljdes snabbt av fysiska och psykiska försämringar. Efter några år hade barnet uppnått en 100-procentig invaliditet. Flera specialister har bekräftat sambandet med mpr-vaccinet, skriver redaktör Linda Karlström för Vaccin.me.

Domen har orsakat stor förvirring bland läkaretablissemanget i Italien. Domstolsbeslutet är inte det enda. I november 2011 fastställde en domstol i USA (the US Court of Federal Claims) kopplingen mellan autism och MPR-vaccin genom det giftiga kvicksilverinnehållet i tillsatsen thimerosal. Beslutet gällde bara ett av 4900 fall som anses vara aktuella för kompensation. Amerikanska sjukvårdsansvariga är nu djupt oroade för att att dessa domstolsbeslut  innebär en störtflod av kompensationskrav i USA.

“This, however, is the second recent judgement to come to this conclusion. Earlier this year a US court also ruled that the MMR (measles, mumps, rubella) vaccine can cause autism.

In a ruling that kept very quiet in the press, the US Court of Federal Claims has conceded that the mercury-based preservative thimerosal, which was in vaccines until 2002, caused autism in the case of one child.

The ruling was just one of 4,900 cases currently being considered for compensation payments. Health officials are concerned that it could open the floodgates for even more claims.

The ruling, made by US Assistant Attorney General Peter Keisler, was made last November, and was one of three test cases into the MMR-autism link that was being considered by a three-member panel, which Keisler chaired.” – källa

Text: Torbjörn Sassersson

The judgement

The original news report in Italian

A rough Google translation


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *