Myten om polio – Miljögifter och marknadsföring av vaccin

publicerad 23 maj 2012
- av NewsVoice

Janine Roberts är en undersökande journalist som under många år undersökt orsaken till polio. Med stöd av forskare  fann de att orsaken var miljögifter. Minskningen av polio berodde inte på vaccinering utan på att läkare felaktigt klumpade ihop flera olika sjukdomar som "polio". När diagnoserna rättades "försvann" sjukdomen. Läkemedelsindustrin tog sedan äran bakom försvinnandet av "polio" genom smart marknadsföring. Myten om vaccinet som "räddade världen" var därmed i rullning. 

Janine Roberts fann att:

  • Utbrotten av polio, under första hälften av 1900-talet, i första hand orsakades av mänsklig miljöförstöring genom till exempel DDT, pesticider, kvicksilver, bly och arsenik.
  • Polio kan botas om symptomen betraktas som en sjukdom orsakad av gifter.
  • Sjukdomen inte stoppats av vaccinet utan döljs genom förändrad diagnos. Från början räknades en rad olika influensasymtom som polio. Exempel på tillstånd som tidigare hade räknats som polio var: CP, hjärnhinneinflammation, ryggmärgsinflammation, nedbrytning av nerver och förlamningar. När diagnoserna för vad som var polio ändrades så "försvann" sjukdomen. Numera räknas det endast som polio om ett vilt poliovirus upptäcks i feces och förlamningen kvarstår i minst 60 dagar.

polio graf

Jim WestHealth And Research Publications | Bildkälla

Slutsatsen blev, enligt Janine Roberts, att vaccinet inte bara är verkningslöst utan dessutom farligt på grund av de giftiga föroreningar och tillsatser vaccinet innehåller. Graferna ovan kommer från forskning sammanställd av Jim West.

"Polio is a devastating disease; the preferred method for fighting it is vaccination. Yet there is a mass of historic evidence that suggests it is not caused by a virus but by industrial and agricultural pollution". Janine Roberts

Läs mer på Vaccin.me

Janine Roberts om polio