Peter Mangs köpte terrorhandbok från amerikanska nynazister

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 maj 2012
- NewsVoice redaktion
Peter Mangs - Foto:Mattias Gardell
Peter Mangs - Foto:Mattias Gardell
Peter Mangs – Foto:Mattias Gardell

Fd polischef: En amerikansk skribent visar nu att Peter Mangs köpt terroristhandboken Hunter strax innan de första skotten i Malmö. Det gör oviljan att betraka Malmöskytten som en rasistisk terrorist än mer obegriplig.

Text: Eric Rönnegård, fd polisintendent, debattör | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2012-05-23 och NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln | Rönnegård är författare till boken “Kris i ledningen för svensk polis: Mordet på Anna Lindh inget undantag”

Åklagaren och förundersökningsledaren i målet mot Peter Mangs har inte bara visat okunnighet och passivitet i frågan om hatbrottsmotiv som kan ha styrt Mangs, utan också underlåtit att i stämningsansökan åberopa straffskärpningsregeln för hatbrott.

I en artikel på Newsmill redovisar jag ett antal skäl som pekar i riktningen att Peter Mangs kan vara en ensamvarg, med en rasistisk agenda. Där kan terroristhandboken Hunter, skriven av den tidigare ledaren för Nationella Alliansen William Pierce, ha haft en central roll. Boken har fått kultstatus bland nynazister i både USA och Europa.

En av de mest kända ensamvargar som följde bokens agenda som ensamkrigare enligt Hunter var Oklahomabombaren Timothy McVeigh. Han sprängde 1995 FBI:s förvaltningsbyggnad i Oklahoma, där 168 personer dödades.

ArcanumSkolan 2024

En annan rasistisk seriemördare i USA var Joe Franklin. Även han följde agendan från Hunter. Hans tillvägagångssätt påminner mycket om hur Peter Mangs kan ha tänkt och gått till väga när han utfört sina brott. Joe Franklin dömdes till döden 1997 för en serie brutala mord. William Pierce tillägnade Franklin boken Hunter.

Kultboken Hunter följer den så kallade ZOG-ideologin, där rasism och i synnerhet judehat är det som styr anhängarna när de agerar som ariska krigare i ett ödesbestämt raskrig. Det manifest Peter Mangs skrivit och polisen beslagtagit följer på punkt efter punkt ZOG-ideologins tankevärld.

Därför är det av stort intresse att läsa vad amerikanen Mark Potok skriver, som företrädare för organisationen Southern Poverty Law Center (SPLC), i en artikel om rättegången mot Peter Mangs. SPLC är en organisation som granskar våldsbejakande högerextremism i USA. Organisationen startade när Ku Kux Klan blev ett allt större problem i den amerikanska södern. Den anses mycket seriös och åtnjuter stort förtroende, inte minst bland forskare.

Av artikeln framgår att Peter Mangs troligen beställt och inköpt ett exemplar av Hunter två månader innan han började sitt seriemördande 2003. I artikeln beskrivs hur Mangs tillvägagångssätt vid brotten följer de anvisningar som ges i Hunter. ”Some details of Mangs alleged actions match the book closely”, skriver Mark Potok i artikeln. Han redovisar ett antal ur bevissynpunkt relevanta exempel i artikeln. Till exempel hur i boken detaljerat beskrivs hur krigaren nattetid mördar ett rasblandat par med en ljuddämpad pistol.

I början av 2000-talet var hatbrotten en ”högt prioriterad” uppgift för åklagare och polis i vårt land. I budgetpropositionen 2007 ströks prioriteringen helt. I en artikel i DN (22/5 2007) med rubrik ”Polishögskolan tar bort hatbrottskursen”, framgår att verkställigheten var omedelbar. Det har länge sagts att vi i Sverige har en mental oförmåga att ta till oss information som spräcker idyllen, sådant händer inte här. Att vi ägnar oss åt önsketänkande och är oskuldsfulla istället för att vara realister.

Det verkar som man i Sverige idag inte vill se att Peter Mangs kan vara en rasistisk terrorist. Man tycks vilja göra honom till ett sjukt undantag. Att man benämner honom ”serieskytt” är talande nog. Men vi borde väl ha företrädare för rättsväsendet som är objektiva och följer lagen och inte faller för sådana bevekelsegrunder.

Eric Ronnegård - privat fotoText: Eric Rönnegård, fd polisintendent | Rönnegård är författare till boken “Kris i ledningen för svensk polis: Mordet på Anna Lindh inget undantag” | Eric Rönnegård har arbetat som polisintendent med extraordinär brottslighet, sk särskilda händelser, i Stockholm och på riksplanet sedan mordet på Olof Palme samt med närpolisreformen i mitten av 1990-talet.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq