Så botade alternativläkaren Erik Enby malignt melanom

publicerad 23 maj 2012
- av NewsVoice

År 2001 diagnostiserades Siv Wernborg  på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att hon hade metastaserande malignt melanom dvs en aggressiv cancer med spridning. Man gav henne två månader att leva om hon inte underkastade sig en omfattande operation och strålbehandling. 

Siv Wernborg – Foto: Humanism & Kunskap

Siv Wernborg fick vänta i sex månader på operation, eftersom hon inte ville acceptera sjukhusets villkor. Det ansågs inte “etiskt försvarbart” med enbart operation. Strålbehandling måste under “alla omständigheter” utföras. Enligt Cancerfondens rapport från 2006 dör hälften av patienterna inom 6-9 månader vid melanom som sprider sig.

Siv vände sig då till alternativläkaren Erik Enby. På hans inrådan gick Wernborg med på en mindre operation, varvid en plommonstor tumör på halsen avlägsnades. Samtidigt genomgick hon infektions- och mögelhämmande behandling. Dr Enby förklarade för Wernborg hur det kan förhålla sig med olika cancerformer. Malignt melanom kan vara resultatet av en infektion som finns lokalt i tumören, men som även förekommer allmänt i blodet. Erik Enby delger ingående information, vilket Wernborg dessvärre inte fick inom den reguljära vården.

Behandlingen har nu pågått i tio år och inga tecken på återfall har visat sig. Sjukhuset friskförklarade Siv Wernborg år 2004. Hon är en av många patienter som tack vare dr Enby blivit fri från cancer.

Text: Användarberättelser / 2000tv.se