Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Socialstyrelsen trotsar –  fortsätter anklaga friad skolläkare som ger alternativmedicin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 maj 2012
- NewsVoice redaktion

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen vägrar redovisa underlag till allvarliga och sannolikt falska anklagelser mot allmänläkaren Anders Pettersson som behandlat patienter med både alternativ- och skolmedicin. Trots att Högsta Förvaltningsdomstolen underkänt Socialstyrelsens felaktiga anklagelser vägrar styrelsen att rätta sig. 

Socialstyrelsen i Örebro påstår och anklagar läkaren utan att redovisa underlag, för att han skulle ha undanhållit skolmedicinsk behandling i flera fall. Detta stämmer inte. För enkelhetens och utrymmets skull tas bara upp patientfall 1 och 20 upp, vilka visar klart och tydligt Socialstyrelsens märkliga och rättsosäkra agerande.

Socialstyrelsen började granska läkaren i mars 2003 p.g.a. ett föredrag han höll om komplementär medicin. Ingen patient har någonsin under över 30 år anmält läkaren. Läkaren frias helt efter flera överklaganden i Högsta Förvaltningsdomstolen i sept. 2010, 8 ½ år senare.

Journalhandlingarna från 2003, Läkarförbundets konsult i hudsjukdomar professor Rorsman, Hudkliniken i Lund?och HSAN (Ansvarsnämnden) konstaterar redan 2005 att patientfallen 1 och 20 var klart godkänt skolmedicinskt handlagda.

Trots dessa fakta återkommer Socialstyrelsen skriftligen den 5 maj 2010 och påstår, utan underlag, att bl.a. patienterna nr 1 och 20 inte alls skulle ha fått någon skolmedicinsk behandling.

Den 23 september 2011 friar Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) läkaren helt och skriver bl.a. att skolmedicinskt har patienterna behandlats helt adekvat.

Högsta Förvaltningsdomstolen (dnr 6634/10) undanröjer alltså HSAN:s (Ansvarsnämndens), Länsrättens och Kammarrättens fällande domar, underkänner helt Socialstyrelsens anklagelser om att läkaren inte skulle ha arbetat enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och skriver att läkaren skött alla patientfallen på ett lämpligt sätt.

Läkaren har två gånger skriftligen begärt att få se underlagen till Socialstyrelsens allvarliga och märkliga och kränkande anklagelse från den 5 maj 2010, men Socialstyrelsen vägrar hittills att redovisa sitt underlag.

Synpunkter på rättsäkerheten – vem granskar Socialstyrelsen?

Läkaren menar och utgår ifrån att de flesta myndigheter gör ett bra jobb, arbetar opartiskt och rättssäkert inkl. relevant motivering till besluten. Men vid oklarheter måste man i en rättsstat ha rätt att få se underlagen till en anklagelse och det inom rimlig tid.

Bara det faktum att ärendet pågick i onödan i närmare 8 år är rättsosäkert. Socialstyrelsen är per den 10 april 2012 anmäld till JO, säger Anders Pettersson.

Finns det andra som har varit med om något liknande? Vart vänder man sig för att få se de eventuella underlagen, då Socialstyrelsen vägrar lämna ut dem? Till vilken myndighet vänder man sig om det verkligen skulle vara en allvarlig, grundlös anklagelse? Och vem granskar Socialstyrelsen? Det skulle vara intressant att få kommentarer av insiktsfulla bedömare. Vi måste slå vakt om vår rätt till rättssäkerhet.

Enligt läkaren finns ytterligare märkliga och rättsosäkra inslag i ärendet som Socialstyrelsen gjort sig skyldig till. Dessa kan studeras i ärendet Högsta Förvaltningsdomstolen dnr 6634/10 från september 2011 eller via mer information som kan erhållas från Anders Pettersson, mail: alternativum[snabel-a]hotmail.com.

Justieombudmannen kan lägga ner ärenden utan motivering

En annan generell synpunkt på risken för rättsosäkerhet är att Justieombudmannen (JO) är den enda “myndigheten” som inte behöver motivera sitt beslut om avslag (varför JO inte tar upp fallet) och troligen enda “myndighet” där man inte kan överklaga. Varför är det så? Vi utgår ifrån att JO gör ett bra och rättssäkert arbete, men hur kan det garanteras om JO:s beslut inte går att kontrollera och vi inte får insyn i hur JO resonerat?

Om ärendet inte uppmärksammas är det stor risk att JO avfärdar klagomålet utan motivering och JO:s avslag går alltså inte att överklaga.

Du kan hjälpa till

För att visa att detta klart misstänka övergrepp från Socialstyrelsens sida verkligen granskas är viktigt att så många som möjligt hör av sig till JO.

Adressen som man skickar förfrågan eller klagomål till är:

justitieombudsmannen[snabel-a]jo.se

Kopiera och använd gärna texten nedan

“Jag önskar få information om hur det går i fallet Dnr. 2287/2012 (M Zazzio´s anmälan mot SoS för falska anklagelser 10 april 2012). När skall målet tas upp? Det är viktigt för rättssäkerheten i Sverige att målet tas upp och utreds. Som svensk medborgare värnar jag om vår rättssäkerhet och i berört fall är det mycket som tyder på att SoS begått ett mycket allvarligt brott och övergrepp i fallet mot läkaren Anders Pettersson. Jag förutsätter att målet tas upp och utreds för det är av yttersta vikt att få klarhet i om SoS är skyldig till dessa allvarliga anklagelser.”

Läs mer om ärendet och kommentarer på Dagens Homeopati

Socialstyrelsen


Faktaunderlag: Yttrande 2010-10-05 Socialstyrelsen Örebro (dnr 9.4.3-13805/2010). Prof. Rorsmans utlåtande från 2005 11 10. HSAN 2961/04. Högsta Förvaltningsdomstolen dnr 6634-10, 2011-09-23. Dokumenten finns hos resp. myndighet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq