Att vara skeptiker

publicerad 13 juni 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Jag forskar ju på medvetande och varseblivning, mental förmåga och skapande.
Jag har när det gäller ESP fenomen (Extrasensorisk perception i Wikipedia) en djupt skeptisk attityd till vad som kan vara fantasi och upplevelser och vad som möjligen kan vara något annat, exempelvis ett medialt fenomen. De som känner mig och har sett mig utsättas för kliniska test vet om detta. Det finns inom denna värld samtidigt en slags frihet från vetenskapens ok. Man upplever och är nöjd med det. Jag anser att också det är ok och var och en har rätt till sin tro. Dock blir jag beklämd då några av de få TV- radioprogram som ska redovisa vad som händer på området lyckas finna ytterligheter som i alla fall i mina ögon utsätter området för risk för att bli sågat. Det senaste är Outsiders.
Jag tänkte ta upp det under bloggen Media & Kultur men utvecklade det och fick kommentarer under Utforskare.
Här reflekterar jag över “problemet”.
Det är ingen tvekan om att ett ifrågasättande kan bli ett kritiskt moment också när det rör respekt för människors upplevelser och trosföreställningar. Särskilt utifrån ett humanistiskt perspektiv. Det vill säga den ursprungliga form för humanism som många med mig vill återerövra inom Humanism och Kunskap.
Den humanismen som grundar sig i tolerans och respekt och upplåter åt var och en att tro vad den vill.
Nyateister och naturalister organiserade i andra organisationer bekämpar vidskepelse och vanföreställningar. När sådana blir exponerade som Outsiders i ett TV-program kan man hoppas att de flesta betraktar dessa uttryck för vad de är. Man har hittat några Outsiders och försökt skildra deras förhållande till verkligheten och möjligen till sig själva. Det blir spektakulärt inte för vad de påstår sig se utan för  risken att de blir omyndigförklarade.
Jag har ju försökt att separera mina intresseområden i bloggar. Denna handlar om att reflektera i ett slags holistiskt perspektiv.
När det gäller Outsiders program med folk som tror sig hålla på med övernaturligt är det belastat med en avgrundsdjup trovärdighetsproblematik och drunknar i det som motståndarna ofta beskyller alla mediala för, nämligen bedrägeri eller självbedrägeri.
Jag kommer här att tänka på något helt annat än ESP fenomen. Svårigheten vid våldtäkt är kvinnor som påstår sig blivit våldtagna för att sätta dit en man. Dessa kvinnor som bedrar rättvisan, försvårar således situationen för dem som verkligen har blivit våldtagna.
Jag kan se motsvarande problematik här när det rör de medverkande i Outsiders och påståenden om övernaturliga fenomen. När det blir så uppenbart att flera av dem antingen medvetet eller omedvetet bedrar sig själva och därmed andra tydliggör det problemet med forskningen på detta område.
Ebbe Schöön som skrivit många böcker om folktro har dragit en tydlig gräns och säger,

“det är sant för den som upplever det”.

Detta gäller kanske flertalet av dem som medverkade i Outsiders. Dock blir exponeringen så vidlyftig att många tittare som är intresserade av detta område drar öronen åt sig och avvisar det mesta som kom fram i detta program.
Människans psykiska förmåga är inte på långt när utforskad. Och det finns säkert möjlighet att få reda på mer via de som medverkade i Outsiders. Men tyvärr tror jag inte att det då handlar om medial förmåga utan om hur fantasi och önsketänkanden kan blandas med hallucinationer. Ett okritiskt förhållande till sina egna föreställningar mynnar ut i en egen verklighet som man försöker få andra att tro på som sann.
Samtidigt är denna linje, denna gränsdragning mellan fakta och fiktion så oerhört tunn. Man kan inte avfärda allt. Jag vet också att ett sinnelag som är för kritiskt, riskerar att inte släppa fram det som möjligen kan vara något annat än fantasi. Därför kan man ställa upp kriterier för vad som möjligen kan accepteras. Först och främst ha ett både skeptiskt, lyhört och om möjligt ödmjukt sinnelag inför det som presenteras.
Den som inte har några som helst kriterier eller ifrågasättanden av sin egen förmåga riskerar naturligtvis att bli betraktad som något säreget, särskilt som de flesta påståenden om vad man kan och har sett avslöjas som falska.
Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Outsiders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *