Analys 1 av ett kontroversiellt Osher Centrum – redovisning mycket undermålig

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 juni 2012
- Torbjörn Sassersson
Ekonomisk analys finansieras - Osher centrum undersöks

Osher Centrum ekonomisk analys

Undersökningen av Osher Centrum har genomförts i två separata projekt de senaste åren. Det första leddes av Ingemar Ljungqvist på tidningen 2000-talets Vetenskap med extra insats av KI-forskaren Johan Tyberg. Det andra projektet som pågår nu leds av undertecknad på NewsVoice.

Granskningar har konstaterat att Osher Centrum inte studerat vilka alternativmedicinska metoder som kan integreras inom skolmedicinen. Endast 3 studier av totalt 71 studier var på alternativmedicin varav en av dessa tre handlade om ”fuskakupunktur”. Övriga studier handlade om annat.

Nu pågår en ekonomisk undersökning om hur ansvarig föreståndare på Osher Centrum fördelat och använt donationen. En anlitad ekonomisk konsult fick uppdraget att analysera materialet, men gav helt underkänt till den redovisning som centret offentliggjorde i februari 2012. Ekonomen menade att materialet var mycket undermålig (första analysen i sammanfattning). Nu har KI:s internrevision skickat en lunta på drygt 60 papper som samma ekonomiska konsult ska analysera.

Finansiering från privata donatorer

Finansieringen av den första ekonomiska analysen gjordes till stor del av 2000-talets Vetenskap och några privatpersoner. NewsVoice söker för den andra analysen finansiering via en insamlingssida på sajten FundedByMe. Målet var att dra in minst 4000 kr, men helst 6000 kr eller mer. I skrivande stund, och på bara två veckor, har 6100 kr kommit in. Största finansiärer är denna gång den relativt okända ”Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati” samt en anonym privatperson.

I övrigt sker projektledning, undersökning och artikelskrivande av undertecknad på obetald tid. Om mer medel inkommer via insamlingssidan på FundedByMe går dessa till fortsatt undersökande journalistik utförd av undertecknad.

Alternativmedicinens framtid i Sverige

Målet är att försöka rädda alternativmedicinens framtid i landet. Dessa kritiska Osher Centrumanalyser handlar om att se till att när pengar doneras för att integrera alternativmedicin med skolmedicin så ska pengar användas till exakt det och inget annat.

Martin Ingvar – en kontroversiell person?

Det kontroversiella är att när pengar väl doneras och öronmärks för alternativmedicinen hamnar pengarna i andra studier. Martin Ingvar som är föreståndare för Osher Centrum meddelade i ett telefonsamtal till undertecknad att en förutsättning för ta emot donationen var att centret hade frihet att använda pengarna fritt, men det motsägs i kontrakt och KI-mail.

Martin Ingvar berättade även att Osherpengarna ligger i en ”pott” blandade med andra pengar för andra projekt och att det är normalt för projekt på KI. Ingvar menade att Osher Centrums ekonomi inte kan redovisas på samma sätt som ett projekt i näringslivet. En forskare på KI, som NewsVoice varit i kontakt med, menar tvärtom att pengarna mycket noggrant måste redovisas, krona för krona.

Jag vill passa på att ge ett stort tack till de parter som bidrar till det pågående arbetet att gå till botten med hur Osher Centrum som resurs egentligen används på KI. Du kan bidra via insamlingssidan på sajten FundedByMe. Du kan även tipsa NewsVoice om du har mer information.

Egentligen borde KI:s internrevision och Riksrevisionen utföra dessa analyser, men de vill inte. Istället måste medborgare och ideella föreningar genomföra och finansiera undersökningarna.

Text: Torbjörn Sassersson


Dokument: Första ekonomiska analysen i sammanfattning


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq