Läkare: Oenigheten om begreppen humanism och vetenskap

publicerad 17 juni 2012
- Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan föreningen Humanism & Kunskap och den svenska skeptikerrörelsen. Oenigheten gäller vad begreppen humanism och vetenskap bör stå för. 

Föreningen Humanism & Kunskap (H&K) grundades för ett halvt år sedan som en motvikt mot den internationella skeptikerrörelsen, som i Sverige manifesteras i föreningarna Humanisterna och Vetenskap och folkbildning (VoF). Man menar att Humanisterna ”kapat” begreppet humanism, som egentligen representerar helt andra värderingar än den strikt anti-religiösa mission som Humanisterna bedriver.

Religionshat som humanism

För att finansiera sin verksamhet har Humanisterna vid flera tillfällen sökt stadsbidrag för en roll som religiöst samfund. Under veckan framträdde de i Dagens Nyheters insändarsida med en argumenterande artikel för att fästa uppmärksamhet på denna, som man uppfattar, orättvisa. Att ge Humanisterna statsbidrag som religiöst samfund vore, enligt min mening, lika avigt som att ge statsbidrag för idrottslig verksamhet till en förening som propagerar för att idrottslig verksamhet inte skall förekomma och som skäl åberopa att verksamheten handlar om idrottslig verksamhet.

I min ungdom fanns det en humanistisk utbildningslinje på gymnasiet. Humaniora på universitetet handlar om allt annat än att försöka påverka studenternas livsåskådning i ateistisk riktning. Tja, vad är egentligen humanism? Du som vill veta det kan logga in på föreningen Humanism & Kunskaps hemsida och läsa vidare.

Det finns inslag i föreningen Humanisternas verksamhet som är direkt olustiga. Ett exempel som tidigare relaterats på min blogg är att ”humanisten” Hans Iwan Bratt propagerat för att jag inte skall få vara yrkesverksam som läkare eftersom jag tror på reinkarnation. Yrkesförbud på grund av trosuppfattning, sålunda. Ansvarsfulla jobb är enbart avsett för ateister, andra gör sig icke besvär. Gott folk, detta är inget skämt, utan fullt allvar!

Humanisternas politiska inflytande

Jag känner oro för vad som skulle ske om föreningen Humanisterna får politiskt inflytande. Veckans insändare i Dagens Nyheter hade bland annat signerats av den gamle folkpartisten Bengt Westerberg. Hans Iwan Bratt signalerar stolt att han är folkpartist. Humanisternas ordförande Christer Sturmark har varit snubblande nära att bli riksdagsledamot för folkpartiet.

Ordförandens aggressiva uttalanden i media talar för att en tid av statlig religionsförföljelse kan påbörjas. Den som tror att sådant gynnar landets utveckling bör läsa nog studera Europas historia, som kryllar av exempel på att utpekanden av religiösa som avvikare kan få fasansfulla följder.

Att ge Humanisterna politiskt makt vore ett steg tillbaka och början på en riskabel utveckling. Mot bakgrund av detta är det uppenbart att Humanisterna behöver en motvikt, en förening som försvarar de ideal som humanismen historiskt sett står för. Dessutom – aldrig mer folkpartiet för mig!

Inte oväntat har Humanism & Kunskap stött på hån och okvädningsord från Humanisterna. Ordförande i dess ungdomsförbund, Jessica Schedwin, är ett exempel. Hon tycker visserligen att människan har yttrandefrihet och skall få ha vilken trosuppfattning hon vill, men i nästa stund förlöjligar hon människor som uttrycker sin trosuppfattning med påståenden om att de luras och bedrar.

I sina bloggar och uttalanden respekterar hon de facto inte alls andras trosuppfattning, vilket hon ändå menar att man skall göra när frågan ställs på sin spets. Precis detta dubbelspel är typiskt för Humanisterna.

Schedwin bör komma ihåg att ateism också bygger på många antaganden, bland annat en del som lånat från vetenskapen. Ett är att det som inte kan bevisas vetenskapligt inte finns. Det kan vara sant, men det kan lika gärna vara fel.

Jag tycker att debatten som Schedwin och flera av hennes meningsfränder framför i den här länkade bloggen speglar den extremistiska hållning mot oliktänkande som Humanisterna snabbt urartar i. De framförs förstås inte i pamfletter och tidningsartiklar men poppar snabbt upp redan vid lättare ideologisk provokation. Ledningen tycks inte ha något intresse av att korrigera extremistiska uttalanden.

Under ytan har jag nåtts av flera vittnesmål som visar att ledningen för Humanisterna snarast uppmuntrar en mer extremistisk hållning från medlemmarna. Det skrämmer mig. Det är bakom stängda dörrar sanningen kommer fram. Och min rädsla för sådan extremism har gjort mig till medlem i Humanism & Kunskap. Något annat kan jag inte göra åt saken.

Medlemskapet har bland annat gett mig inblick i vilken metodologi som skeptikerrörelsen använder för att sprida sina idéer. Men Humanism & Kunskap arbetar allt mer med att ge organisationen mer substans. Jag har bl.a. fått flera E-mail-utskick med intervjuer av intressanta personer. Mycket läsvärt! Det märks att ordföranden, Börje Peratt, är journalist.

Vetenskap på glid

När det gäller den andra delen av skeptikerrörelsen, föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF), så var deras upprepade trakasserier av mediet Terry Evans under hösten 2011 som blev startskottet för bildandet av Humanism & Kunskap.

Mycket går igen i Humanisternas och VoFs ideologier. Man påstår sig utåt ha goda ideal och föresatser, men verksamheten utvisar att man har stor tendens att selektera fram extremistiska tänkare och aktivister till sina föreningar. Ledningen tycks samtidigt ointresserad av att korrigera övertramp och gör egentligen sitt bästa för att förvärra situationen.

Min kritik mot VoF har främst gått ut på att man saknar respekt för kompetenskrav i vetenskapliga frågor. Det blir för mycket tyckande när historielärare, IT-tekniker och arkeologer offentligen försöker tillrättavisa medicinska forskare om vad som är rätt och fel.

När man samtidigt gömmer sig bakom ett föreningsnamn som antyder att man vill gynna vetenskapen så blir det snabbt löjligt, åtminstonde för dem som har forskning som yrke. Allmänheten som tror på vetenskapen över allt annat kan dock bli lurad, och just det är VoFs syftet. Den som kritiserar kvalificerad kunskapsbildning måste, enligt min mening, ha kompetens nog för att läsa primärdata. Men det tycker inte VoF.

Denna kompetensdebatt förde jag med den f.d. ordföranden Jesper Jerkert ibland annat tidningen Magasinet Filter under förra våren. Jerkert tycker nämligen att sakkunskap inte behövs. Det räcker med att läsa vad andra skrivit. Visst, säger jag, men då skall man ange källan som referens, och inte ge sken av att det är ens egen värdering. Då luras man också.

Komiska detaljer tonar upp sig när man tonar ned värdet av bakgrundskunskap. När Jesper Jerkert skall kommentera medial kommunikation med den Helige Ande så framskymtar det att han inte ens känner till att detta är en del av kristendomens högsta andliga krafter, och en del av den s.k. Tre-enigheten. Trots att Tre-enigheten är en viktig del i hela den västerländska civilisationen sedan tusentals år tillbaka.

Han stavar namnet med liten bokstav, vilket är första och enda gången jag sett det. Detta anser jag vara typiskt för VoF – man kritiserar allt möjligt på ideologisk grund utan att ens ha satt sig in i ordentligt vad det rör sig om.

Jag har full respekt för ateister som ordentligt satt sig in i andligt tänkande i ett intresse av söka sanningen. Men den som missat kristendomens viktigaste och mest centrala teser, och tydligen sovit sig igenom grundskolans kristendomskunskap, argumenterar inte från egen övertygelse utan grundar sin uppfattning på vad kompisarna säger. Då blir debatten för ytlig för att vara intressant för mig.

Under förra året hade jag en serie bloggar som granskade det vetenskapliga värdet i homeopati. VoF-anhängare skriver än idag till min 2010-blogg och menar sturskt att ”nämn en enda artikel som visar att homeopati fungerar”. När jag då ger dem en knippe referenser blir det tyst. De VoF-are som attackerar homeopati för att vara verkningslöst har nämligen lärt sig denna invändning såsom om det vore ett mantra. Själva tycks de vara inkapabla att läsa på i litteraturen.

Jag förstår visserligen det, för att kunna uttolka vad det står i en vetenskaplig artikel om en randomiserad klinisk prövning – och framför allt för att själv inse dess styrkor och svagheter – krävs att man är vetenskapligt skolad, helst inom det medicinska området. Och det är inte det högljudda yngre gardet i VoF, knappt det äldre heller.

När man då argumenterar tufft uppstår en löjlig eftersmak. Det skulle bli lika löjligt om jag skulle läxa upp ingenjörerna på Kungliga Tekniska Högskolan och tala om för dem hur man bygger broar, trots att allt jag vet om brobygge är vad kompisarna sagt och det jag inhämtat ut en populärvetenskaplig bok.

VoFs ledare som förebilder

Ledarskapet inom VoF beter sig inte mycket bättre. F.d. ordföranden Dan Larhammar framträder stundom som expert på neurovetenskap och autism, trots att han är apotekare och forskar om molekylär utvecklingsbiologi på fiskar och kräldjur. VoFs grundare, filosofiprofessorn Sven Ove Hansson fortsätter att trumma ut att mina fyra andliga böcker, som har skrivit på fritiden, är exempel på pseudovetenskap på universitetet. Ja, påståendet om universitet tillkom för att jag hade en sådan anställning när böckerna skrevs.

Att vetenskapliga böcker skall bedömas efter vetenskapliga kriterier och andliga böcker efter andliga kriterier är inget som föresvävar denne filosof. Han kräver ensamrätt för vetenskapliga metoder inom alla områden där vetenskapen någon gång kanske skulle kunna ge en förklaring, och det innefattar – enligt hans uppfattning – även om sjukdomar har en mening. Nu kan jag säga att vetenskaplig forskning aldrig kan ge svar på om sjukdomar har en mening, utan sådant måste diskuteras utifrån helt andra utgångspunkter.

Sven Ove Hansson tjänar pengar på alltihop genom att ha publicerat dessa idéer i boken Vetenskap eller villfarelse som även denna vår använts som kurslitteratur på Hanssons egen kurs om bra och dålig vetenskap på Stockholms Universitet. Först betalt med lön från statens utbildningsväsende och sedan royalty på boken, som alla studenter måste köpa.

Höjdpunkten bland knaserierna kommer när Hansson förklarar att pseudovetenskap på universitet – till vilket han räknar mina andliga böcker – måste förklaras av att jag fått en dålig forskarutbildning. Sentensen är att den som skriver andliga böcker och samtidigt är anställd på universitetet föredrar denna kombination enbart i brist på vetenskaplig utbildning.

Det orimliga i påståendet utvisas att jag själv varit handledare för 17 doktorsavhandlingar varav de första två disputerade redan 1993. Min omfattande vetenskapliga verksamhet har medfört att jag är den mest internationellt publicerade vetenskapsmannen inom anestesi- och intensivvård i vårt land överhuvudtaget. Den detaljen tog förstås inte Hansson redan på när han publicerade sina påståenden om bristfällig forkarutbildning.

Vetenskap och tro

Jag känner många vetenskapsmän som är andligt troende. En framstående farmakokinetiker som jag ibland träffar på kongresser, senast i Chile 2011, är mormon. Det finns absolut ingenting på ytan eller i hans sätt att resonera som utvisar att han är mormon. Vi diskuterar ibland andlig filosofi, senast värdet och tankarna bakom ”offer”. Varför offrar folk, och hur tänker man? Var finns logiken? Man skall ingalunda underskatta det intellektuella djup som sådana resonemang kan ha. När jag berättar om det förlöjligande av andliga tankar, och VoFs tendens att sammanblanda dem med vetenskap, fick honom att säga att ”vi kan väl vara ense om att vetenskap och andlig tro är helt olika saker.”

Jag håller med honom. Vetenskapen kan ge information om biologiska mekanismer och orsakssamband och även systematisera människors sätt att tänka och resonera. Men den kan aldrig klarlägga dess mening eller syfte. De senare kan enbart tolkas och uppfattas inom människan själv.

Mycket i den andliga sfären skulle säkerligen kunna bevisas statistiskt – såsom enhetligheten i ”nära-döden-upplevelser” och mediers utsagor – men något större intresse för att genomföra sådana undersökningar finns inte. Skälen till det är framför allt att andligt tänkande i mångt och mycket handlar om personlig mognad. Att vidga sina perspektiv och beröra sådant som står över, före och efter döden och vår vardagliga materialism skrämmer många, och att generalisera vetande inom dessa sfärer har avigsidor.

Motstånden är dessutom enorma. Människan har ett mycket stort behov av att reducera världen till en begriplig och kontrollerbar. Därför fortsätter de flesta att tro att den inte finns något liv i universum förutom på jorden – trots att logiken (det finns ju ”oändligt många stjärnor”) borde säga att det finns en överväldigande sannolikhet för att det finns andra bebodda planeter.

Här lockas vi av vetenskapens regel om att ”det som inte kan bevisas finns inte” vilket tyvärr sällan går att applicera på annat än just vetenskap. Det mesta i våra liv är nämligen inte resultat av någon vetenskaplig utredning.

Att välja sina “offer”

VoFs mest uppenbara moraliska haveri består i utnämningen av Årets Förvillare. Den visar att föreningen varken söker debatt eller syntes utan på ett domslutsliknande sätt utnämner andra människor till knasbollar. Enbart genom sin kapning av ordet ”Vetenskap” har VoF fått pressen att intressera sig för den här utmärkelsen. Om det vore mer allmänt känt hur tunt det vetenskapliga kunnandet är inom VoF så skulle nog uppmärksamheten avta.

Att syftet är att göra sig bred på andras bekostnad utvisas av en ny tendens till att vilja utnämna ”kändisar” till förvillare. Utnämningen tjänar inget gott syfte alls men ställer till stora personliga skador för dem som pekas ut på detta sätt. Efter att ha blivit förvillare är offren dessutom godkänt vilt för alla framtida attacker av alla möjliga mer eller mindre kunniga VoF-are. Exemplet Sanna Ehdin visar att en mobbningsliknande förföljelse kan fortgå i 10 år eller mer.

Något jag noterat är att VoF noga väljer sina offer, och därefter fungerar medlemmarna som flockdjur. Man attackerar t.ex. Terry Evans som driver en mindre rörelse kring sin mediala förmåga. Hans resurser är inte särskilt stora. Man undviker däremot att kritisera Egmont Förlag som ger ut tidningen Nära som handlar om medier. VoF stöter sig aldrig, vad jag kunnat se, med storkapitalism, eller med dem man tror kan bita tillbaka. Man ger sig på lätta offer som man förmodar sig sig kunna rå och trakassera på utan komplikationer. Det är en princip som för övrigt styr alla mobbares verksamhet.

Skämt eller allvar?

Men det finns inget illasinnat eller elakt som man inte kan skoja om. På skämtsajten AretsForvillare.nu kan du själv rösta på olika förvillare. Finns det någon du tycker förtjänar en sådan utmärkelse? Under vissa tider kan man nämligen själv nominera förvillare. Använd din rösträtt redan idag! Trenden tycks utvisa att det främst är representanter för VoF som nominerats, och det pekar nog på ett uppdämt behov. Men som sagt, vem som helst kan bli nominerad och förpassas till Hall of Shame.

Jag sammanfattar situationen med att behovet av ett alternativ till föreningarna Humanisterna och VoF är uppenbart. Människor med en sund uppfattning om vad humanism och vetenskap är bör ha något att sälla sig till. Just därför skall det bli intressant att få följa föreningens utveckling.

Till sist ett par ord till Jessica Schedwin. Jag är tre gånger så gammal som du. När jag var i din ålder, och även betydligt äldre, så trodde jag också att vetenskapen är vårt enda vettiga rättesnöre. Just därför valde jag att bli vetenskapsman i medicin, och i den genren jobbar jag heltid än idag.

Men när jag var drygt 40 utvecklade min fru en medial förmåga som jag ägnade mycket, mycket tid åt att utröna och utmana. Hon sade sådant som hon absolut inte kunde veta, både om mig och om andra, och med en systematik som fick mig personligt övertygad om att hennes mediala förmåga var sann och inte ett påhitt. Du, som inte haft förmånen att själv få uppleva detta, bör inte beteckna andra som fått denna personliga övertygelse för skojare och bedragare. Vi är värda större respekt än så.

Att man har en andlig trosuppfattning utesluter inte att man också tror och förlitar sig på vetenskap. Ateisten exkluderar dock möjligheten att låta egen erfarenhet forma en personlig uppfattning i utomvetenskapliga frågor genom att överföra det inomvetenskapliga antagandet att enbart det som kan bevisas med dess egna metoder kan förmodas existera. Enligt min uppfattning är det ett vågat antagande om man ser till livet i stort.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Inser även att ni har en tuff familjesituation… Fast jag är helt övertygad om att samtliga 3 spiritistiska föreningar i Stockholm gärna skulle ta emot er…
  Alternativt andarnas kryss eller dylikt…. Jag missade tyvärr det när ni var med… Det var väl 2007 eller 2008…
  Lycka till och ha det bra…

 • Varför har ni aldrig något föredrag i Stockholm?
  trist tycker jag…
  Visst skulle en del knäppgökar från Vof säkert dyka upp men det skulle ju kunna vara en del av en helg på tex Ramsberg eller dylikt ställe… Då skulle risken minska… Det får ju gärna vara närmare Stockholm…

  • Hej Jonas! Det blir nog i Stockholm vad det lider. Vi undviker inte någon plats av rädsla. Men föredrag tillkommer oftast efter att vi kontaktats av en intresserad arrangör. Nu har det visserligen inte blivit några föredrag på länge, och det beror på mycket, men en viktig bit är att vi inte givit ut någon ny bok sedan 2007.

 • Einsten var ju också troende tex…
  Det intressanta med dagens fysik är ju att argumentet att universum uppstått av en slump inte längre håller…
  Oddsen för att naturlagarna ska vara sådana att liv kan uppkomma är oerhört små… Betydligt mindre än 1 chans på miljonen…
  Detta har lett till att ateister “hittar på” en ny teori om miljontals universum med olika naturlagar…
  I praktiken kommer vi aldrig kunna verifiera sådana universum så det är en väldigt praktisk teori…
  Det finns en liten chans att man kan påvisa universum om dom ligger så nära att gravitation från ett annat universum med andra naturlagar påverkar oss…. Teorin är dock inte speciellt trovärdig och kommer i praktiken aldrig kunna testas…
  Noterade att ni ska ha ett föredrag i Växjö den 7 november… Den 7 november är en onsdag dvs mitt i veckan… Det gör det nästan omöjligt för de flesta att delta…
  Det vore trevligt om ni någon gång kunde ha ett föredrag i Stockholm…

  • Jonas! Nej slump teorin håller inte som du säger. Oddsen är emot det. Hur är det möjligt att gravitationen är så exakt? Den kan ju vara slumpmässigt åt skogen hela tiden i evighet. Sedan om man räknar på evigheten, så hamnar verkligheten på skam i räknesätt att översätta till verklighet. Ja något är skevt i bevisbördan tycker jag.

 • Trots att Tre-enigheten är en viktig del i hela den västerländska civilisationen sedan tusentals år tillbaka. Han stavar namnet med liten bokstav, vilket är första och enda gången jag sett det.
  Tre-enigheten, treenigheten, Treenigheten, 3-enigheten?

 • Hej Robert. Vad konkret tänker du på när du säger att skeptikerna behandlat Edhin illa, förutom utnämningen då.

  • Det handlar om att upprepade gånger och under långt tid angripa denne person i föredrag, böcker och i sin tidning.
   VoFs f.d. ordförande Dan Larhammar ägnar t.ex. Ehdin ett helt kapitel i boken “Fakta eller fantasier” från 2007, alltså många år efter “utnämningen”. Mycket nedsättande text. Jag hörde Dan Larhammar tala nedsättande om Ehdin på ett föredrag på Svenska Läkaresällskapet 2006 (hon beskrevs som en “hopplös person”).Andra exempel är varnande telefonsamtal från “vetenskapligt” håll (läs: VoF) till TV-program som planerar att ha Ehdin med. Det finns f.ö. många belägg för att VoF kontaktar media och medvetet förstör karriären för dem de inte gillar, vilket är skepticismens lite dolda men mest otäcka baksida. På VoFs insändarsida har man kunnat t.ex. läsa kritik av DN för att denna tidning givit rabatt på inträde till ett föredrag av Ehdin. Ehdin säkert själv på ett mer målande och fullödigt sätt redogöra för åren av VoF-förföljelse, om hon inte redan gjort det på sin hemsida.

 • Min teori är följande – Kyrkan och vetenskapen har delat upp världen mellan sig, vetenskapen tar hand om det fysiska och kyrkan tar hand om det andliga. Vetenskapen och kyrkan har därför gått hand i hand, de gjorde exempelvis gemensam sak under häxprocesserna där representanter både från kyrkan och vetenskapen var närvarande under rättsprocesserna som dömde människor (företrädesvis kvinnor) till halshuggning och bålbränning. (I norden halshögg man kvinnorna innan man brände dem, det var i sydligare Europa som man brände dem direkt på bål utan att ta livet av dem först). De s k “häxorna” utmanade ju både kyrkan och vetenskapen genom tro på Gud i naturen och på naturmedicin och liknande. Att vetenskapen understödde häxjakten, vetenskapens ansvar i den, har tyvärr tappats bort när man diskuterar historien.
  I dagens Sverige har fortfarande Kyrkan och vetenskapen världen uppdelad mellan sig och de kritiserar det som försöker hitta en väg mellan det fysiska och det andliga. Kyrkan menar ju att det andliga, himmelriket, är stängt för kommunikation på allt annat vis än genom Den Helige Ande. Enligt Kyrkan kan man inte prata med andar, bara med Den Helige Ande. Och andar kan inte uttrycka sig till människor, bara Den Helige Ande kan detta. Punkt.
  Den traditionella vetenskapen kallar forskning om paranormala fenomen för “pseudovetenskap”, alltså låtsasvetenskap, och är ytterst kritisk till människor som upplever andlighet i någon form som är utanför den klassiska kyrkliga trosuppfattningen.
  Så både Kyrkan och vetenskapen kritiserar därför medium. Det förvånar mig att vi i dagens moderna Sverige fortfarande har en häxjakt som på 1600-talet, även om häxjakten nu är mer verbal än består i av mördandet av oliktänkande. Men verbal jakt är ändå tillräckligt hemskt och dömande och förnedrande för den som utsätts för det. Det är ovärdigt Sverige anno 2012 !

 • Humanisterna och vof är illasinnade och intoleranta. De har inget att göra med att de är ateister, för de finns många ateister, som är för yttrande frihet, religionsfrihet och tolerans.
  Jag har heller aldrig varit med om bli kallad idiot, psykiskt sjuk, eller kriminell av religiösa, vilket voffare och humanister har väldigt lätt för att klistra på folk som inte delar deras “scientietiska” världsåskådning.
  I mångt och mycket är deras sätt att bete sig, och se på världen en blandning öststatskommunism och amerikansk lobbyism. Då finns det plats för intolerans och motstånd mot vetenskap, och en enorm dos av ytlighet.
  Jag har många gånger frågat, varför VoF och”Humanisterna”förespråkar de ideer, som de förespråkar, och hitintills inte fått något svar.
  För de är verkligen inte motståndare till pseudo-vetenskap. För om man tar upp att deras ledare främst från USA (Edzard Ernst är också med i gänget) ställer upp på att publicera en skrift, som förespråkar tvångsmedcinering genom att hälla Fluorid i dricksvattnet, fastän det finns starkt vägande argument emot( Se t ex : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd och
  http://www.nofluoride.com )
  och de kallar el-överkänslighet för el-fobi, fastän inget tyder på att det är en fobi(http://solveig21.mpbloggar.se/2012/04/24/socialstyrelsen-om-att-behandla-eloverkanslighet-med-kognetiv-beteendeterapi-kbt/ ). Den idéen har de förmodligen fått från skeptiker-rörelsens “moder-skepp” lobby organisationen ACSH. Kanske från den här broschyren :
  http://www.acsh.org/docLib/20111129_ChemophobiaClusterebook.pdf
  ,som är ACSHs “svar”på dem här broschyren:
  http://www.nrdc.org/health/diseaseclusters/files/diseaseclusters_issuepaper.pdf
  Så jag tror att deras mycket otrevliga stil är utformad för att de skall fås att “debunka” motståndarna till ACSHs uppdragsgivare( De är olika företag. Se :
  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health )
  Att de sedan beter sig likadant mot alla deras motståndare
  är uppenbart.
  Att de ger sig på de som tror på en ande-värld
  beror förmodligen på att de är fega och ynkliga mobbare, och ande troende är en liten grupp.
  Men även på att de tror det är ett lätt sätt att rekrytera nya till sin rörelse.
  Jag tror de bedömer det som lättare att få nya anhängare genom att mobba religiösa, än genom att mobba sjuka människor(även om de gärna påstår att de som är religiösa är psykiskt sjuka).
  Men jag uppfattar det som en demokratisk plikt att ta avstånd från pseudo-skepikernas verksamhet.

 • “Komiska detaljer tonar upp sig när man tonar ned värdet av bakgrundskunskap. När Jesper Jerkert skall kommentera medial kommunikation med den Helige Ande så framskymtar det att han inte ens känner till att detta är en del av kristendomens högsta andliga krafter, och en del av den s.k. Tre-enigheten”
  Du har givetvis rätt i detta. Studerar man teologi och teologer, exempelvis Martin Luther och flera andra kristna tänkare, så får man reda på att Den Helige Ande är centralt i den kristna ideologin och trosuppfattningen. I detta så menar man att prästen i den kristna kyrkan är i kontakt med Den Helige Ande, det är Den Helige Ande som genomsyrar prästen och som talar genom prästen, som uttrycker sig genom prästen och som påverkar prästens handlingar och agerande inuti kyrkan. Allt som görs av prästen i den kristna kyrkan, styrs av Den Helige Ande, sker i kontakt med Den Helige Ande, sker genom närvaro av Den Helige Ande. Där det goda finns, där det goda uttrycks, då är också Gud närvarande i det, då är Den Helige Ande närvarande i det.
  Och vad är det då för skillnad mellan en kristen präst som utgår från att Den Helige Ande ständigt vägleder och styr prästen, och ett medium? Enda skillnaden som jag ser det är att det är Den Helige Ande som uttrycker sig genom prästen, och det är andra andar som uttrycker sig genom mediet.
  Men skeptikerna kritiserar medium, inte präster i svenska kyrkan. Tydligare enklare att gå på enskilda personer som inte har en stor organisation (som Svenska Kyrkan) bakom sig…
  Skeptikerna följer inte en linje, utan är en paradox i sig själva.

 • Det som sägs ovan om jesper Jerkert handlar om “bristen på bildning. von Wright framhåller som en humanistisk grundhållning “respekten för bildning”!

 • Jag har länge varit innerligt trött på alla ismer och ideologier, som har så kort väg till att bli sekter, som bidrar till att fragmentera det som hör samman, därför föll jag redan tidigt 80-tal för G.H. von Wrights alternativ “Humanismen som livshållning” Inledningsessän i en samling med samma titel utgiven 1980. Titelessän är ett omtryck av ett högtidstal han höll efter krigsslutet i Helsingfors 1946, ochstår si märkligt väl än idag!

 • Man behöver bara surfa omkring en kort stund på VoFs forum för att se hur bristande kunskap är vanligt förekommande inom föreningen och de som är på deras forum.
  Någon förfarade sig över någor med olivolja och skrev följande fråga:
  “Jag har fått tips av en kompis som går till en alternativare, att man ska inta en matsked olivolja varje dag om man som jag har torr hud. Är det någon som kan svara på om det är rimligt? Går oljan ut via magen och tarmarna till huden? Jag har googlat lite och ser att många använder sig av olivolja i stället för mineraloljor för att smörja på huden. Mest har jag dock bara funnit anekdoter i ämnet.”
  Ett ämne som handlar om C-vitamin visar på mestadels spekulation och googling:

  vof.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=17406

  Om man läser på deras blogg kan man se att de enbart är pseudoskeptiker. De går inte på föredrag etc. för att kullkasta sina egna åsikter, de går för att kunna hitta materaial till att förfölja och förköjliga sådant de själva inte tror på. Amanda Duregård skriver i ett inlägg:
  “Vad lagen säger om alternativa behandlingar som saknar vetenskaplig grund verkar inte bekomma Troëng. Han stoppades av konsumentverket för några år sedan efter att ha påstått att hans magneter botade cancer och i mitten av 80-talet verkar det som om han blivit dömd för brott mot kvacksalverilagen. ”
  1. Ja Amanda, vad säger lagen om detta? Jag gissar att du menar det som kallades kvacksalverilagen och som upphävdes 1999, återfinns nu i Patientsäkerhetslagen. I denna finns inget om vetenskaplig grund.
  2. Han stoppades av konsumentverket, ja det gör alla med vilseledande reklam, även läkemedelsbolag.
  3. Referens till VoFs forum, ja det verkar ju väldigt vetenskapligt.
  Amanda verkar ha blivit en stående bloggare hos VoF, men hon är Journalist. Allt som skrivs bygger på hennes vetenskapstroende ch hämtas ofta från andra skeptiker. Som Journalist bör hon väl veta om det etiska riktlinjerna att vara neutral och låta båda sidor komma till tals. Så är det naturligtvis aldrig med journalister som är nära lierade med VoF, utan mer en propagandakänsla.

  • Jag har refuserat en lång insändare av den anonyme bloggaren “Gesus Pettersson” som under de senaste månaderna gjort sig känd som flitig kritiker och smutskastare av H & M och en lång rad privatpersoner. Gesus har en föregångare i “Garvarn” som opererade på liknande sätt och sparade mycket negativ Internet-publicitet för utvalda personer. “Garvarn” spårades till en krets nära VoF och det är sannolikt att Gesus även hör hemma i samma miljö. Denna gång innehöll Gesus-texten enbart sura miner för att hans identitet har eftersökts av dem han kritiserat.
   Refuseringen motiveras av att ingen meningsfull argumentation visavi min bloggtext förekommer samt jag av princip ogillar anonyma bloggare. Om man tycker något skall man kunna stå för det. Det är en fråga om ansvarstagande. Den som står upp för det han tycker är välkommen att skriva här så länge åsikterna har relevans för ämnet jag diskuterar och texten inte håller invektiv, uppmanar till brott och inte är reklam.
   Robert Hahn

   • Det var ingen insändare Det var ett “öppet brev” till föreningen hok som varken du eller någon annan vågar svara på och fegt undviker Det är en fråga angående er ordförande och hans hot mot mig och andra, som jag skickat till dig mfl på Facebook tidigare
    Varför vågar ni inte svara på det?
    Sen får du gärna visa var jag smutskastar hok och personer som du påstår här
    Och för jag vet inte viken gång i ordningen, jag är INTE med i eller ens i närheten av varken Humanisterna eller VoF
    Jag har även ALDRIG nekat till att säga vem jag är MEN “ni” vägrar fråga, så att ni kan skylla på att jag är anonym
    För att kalla er mediala är ni sjukligt dåliga på att ens gissa vem jag är Men det blir väl så när man är så konspiratorisk kanske…
    Det öppna brevet finns här (men om jag gissar så kommer detta inlägget också fegt att tas bort)
    http://gesusbloggen.wordpress.com/2012/03/29/borje-peratt-hotar-och-utpressar/

   • Gesus är en person som förföljer och häcklar andra människor som har en annan livsåskådning än han har, och när man kritiserar honom så blir han sur och säger att han måste ju få ha sin livsåskådning och sin ateistiska tro. Självfallet får Gesus ha en ateistisk livsåskådning, men att jaga andra människor bara för att de inte har samma livsåskådning som han, det menar jag inte är att respektera andras livsåskådning. Jag förstår inte varför han måste jaga andras livsåskådning, går det inte att vara ateistisk troende utan att häckla andra? Så kallade skeptiker har jagat människor med annan livsåskådning under många många år, och kallat sina personangrepp och sitt häcklande för “ifrågasätta”. Det vi andra vanliga människor kallar personangrepp och förtal, det kallar skeptikerna för “ifrågasätta”. Jag är övertygad om att man kan ifrågasätta utan personangrepp och förtal, det lyckas ju andra människor med. Jag har inget svar på varför det tycks vara omöjligt för skeptikerna. De har ett tonläge och en verbal stil som inte hör hemma i seriösa diskussioner. Dessutom säger de sig ha monopol på en form av universiell sanning där deras egna teorier och påståenden görs till sanningar som automatiskt ska gälla andra människor. Han kritiserar Börje Peratt, men vad Börje Peratt gjorde – det var att han satte ner foten i marken och gav svar på tal. Se hur skeptikerna behandlade Sanna Ehdin, exempelvis. Se hur skeptikerna har förtalat, angripit och jagat människor med annan livsåskådning än dem själva, hotat både arbetsgivare och organisatörer av föreläsningar, fört förtalskampanjer i Bonnier-ägda tidskrifter i samband med deras förnedringspris “Årets förvillare”… Skeptikerna har visat sedan många år tillbaks att de inte klarar av en seriös diskussion därför att de utgår från att andra människor ljuger och bluffar bara för de har en annan upplevelse av verkligheten än skeptikerna har. Det sätt som skeptikerna behandlade Sanna Ehdin på är så oanständigt, lågt och skrämmande. De jagade en människa ut ur landet bara för att de inte klarade av hennes världsbild. Skeptiker har visat med all önskvärd tydlighet att de är motsatser till människor, de är motståndare till verklig humanism där man låter människor vara i fred med sin livsåskådning.

 • Stort tack Dr Hahn.
  Du vågar ta debatten, du vågar visa skeptikernas ohederlighet, deras förvrängning av sanningen och deras oärliga – och det är intressant att de pumpar ut påståenden om att de är de som är ärliga, sanna och kämpar för människors frihet. Men i själva verket vill de stänga av människors rätt till frihet att ha sin trosuppfattning och uttrycka den. Under parollen “ifrågasättande” så kommer de med personangrepp och förtalskampanjer. När man reagerar på deras tonläge och hat, så möts man av “Vadå, klarar ni inte av att bli ifrågasatta?”. Ifrågasättande och personangrepp behöver inte vara samma sak, men skeptikerna har gjort det till samma sak. Det andra kallar personangrepp, det kallar skeptikerna för att ifrågasätta – iallafall när de själva är de som kommer med det. När skeptikerna däremot blir ifrågasatta, och i betydligt mildare ordval och tonläge än den själva kommer med, ja då kallar de det för personangrepp. Skeptikerna vänder upp och ner på världen och försöker skaffa sig själva monopol på vad som är riktigt.
  Jag är för ett demokratiskt och öppet samhälle där man respekterar varandras olika trosuppfattningar. Men skeptikerna och föreningen Humanisterna vill ha ett samhälle där enbart deras ateistiska trosuppfattning ska gälla i samhället, de vill göra sin ateism till norm. Det är ledsamt att de drar in Folkpartiet i detta, ett parti som ska stå för frihet och liberalism, ett parti som ska stå för tankefrihet och valfrihet. Att jaga människors trosuppfattningar är raka motsatsen till den Bengt Westerberg jag känner när han var dess ledare.
  Jag tackar dig för ditt mod Dr. Hahn, för att du fortsätter stå upp för människors rätt att ha sin trosuppfattning och uttrycka den. Oavsett om det handlar om medialitet, kristendom, eller vad det nu månne vara.
  Tack för du är den du är och gör det du gör!
  Varma hälsningar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *