Jordliknande exoplaneter vanligare än vad forskare bedömt

publicerad 15 juni 2012
- av NewsVoice
jordliknande exoplaneter
Jordliknande exoplaneter – Dump: NASA Planet Quest

Jordliknande planeter är mycket vanligare i vår galax än vad man tidigare trott. Dessa planeter kan bildas kring alla typer av stjärnor. Resultaten redovisas i tidskriften Nature. En av artikelförfattarna är Anders Johansen, astronom vid Lunds universitet, skriver Lund Universitet i sitt pressmeddelande. NASA har hittills bekräftat 729 exoplaneter, men har ytterligare över 2300 kandidater, varav många kan vara jordliknande 

Pressmeddelande från Lunds universitet | Bild: NASA Planet Quest

Sedan mitten på 1990-talet har forskarvärlden upptäckt alltfler planeter utanför vårt eget solsystem, så kallade exoplaneter. Det finns två kategorier av planeter i rymden, stenplaneter som Jorden och gasjättar som Jupiter. Hittills har man trott att bägge typerna av planeter endast finns vid stjärnor som innehåller många tunga grundämnen.

Nu har astronomer för första gången verkligen mätt mängden av tunga grundämnen i sådana stjärnor som har jordlika planeter kring sig – planeter som man har hittat med hjälp av Kepler-satelliten. Resultaten pekar på att jordlika planeter bildas kring alla typer av stjärnor, det vill säga även kring de stjärnor som inte har många tunga grundämnen.

“Resultaten är förvånande och jätteintressanta, säger Anders Johansen, institutionen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet.”

Planeter bildas i skivor av gas och damm som kretsar kring unga stjärnor. När dammpartiklarna kolliderar bildas större och större kroppar, och till slut har en ny planet bildats av stoffet. Både stenplaneter och gasjättarnas kärnor bildas från tunga grundämnen, exempelvis järn. Det är därför lätt att förstå varför planeter finns kring stjärnor som har hög andel tunga grundämnen, vilket kan ge material till själva planetbildningen. Men de nya forskningsresultaten visar alltså att jordlika stenplaneter kan bildas kring alla typer av stjärnor.

“De nya resultaten betyder därmed att jordlika planeter är mycket vanligare i Vintergatan än vad man tidigare trott. Det betyder också att liv i universum kan vara mycket vanligare, säger Anders Johansen.”

Den amerikanska satelliten Kepler sköts upp 7 mars 2009. Från sitt kretslopp kring Jorden tittar satelliten efter planeter kring andra stjärnor. Anders Johansen arbetar själv inte med Kepler-satelliten utan är teoretiker med fokus på planetbildning.

“Jag bjöds in av teamet bakom Kepler för att hjälpa till att skriva delar av Natureartikeln om hur deras nya observationer påverkar vår syn på hur planeter bildas, säger Anders Johansen, vars egen forskning förra året tilldelades prestigefyllda pengar från det europeiska forskningsrådet, ERC.”

De aktuella forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature.

KONTAKT
Anders Johansen, biträdande universitetslektor Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Lunds universitet


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Exoplanet
 • Sirius är ca: 8 ljusår från oss så om man har teknologi som är flera tusen år före oss, kan det inte vara någon omöjlighet.

  • Jag tolkar det Ra säger att de från Sirius är precis som vi, boendes på en stenplanet såsom jorden och av den tredje densiteten som vi är, med dess begränsningar, men att de har annorlunda teknik som gör en sådan resa möjlig. Jag tror inte de är tusen år före oss, de har bara valt att lägga resurserna på kreativitet istället för krig. Samarbete istället för motarbete.

   Sedan är det enklare när samma resa ska göras men från fjärde/femte/sjätte dimensionen/densiteten.

   • … och det dröjer väl inte alltför länge innan de “helt oförhappandes” hittar en eller flera planeter med liv och vips så får vi utomjordiskt besök 😉

    • Är det så att de lagt sina resurser på kreativ utveckling i samarbete i stället för kamp mot varandra i tävlan om makt och pengar, så är de extremt civilicerade jämförelsevis. Sån klok civilisation känns inte ett dugg skrämmande, tvärtom. De är så välkomna så 🙂

 • Jag ryster av obehag inför lögnen att detta skulle vara en ny upptäckt. Dock är det ju bra för att plattmarksmänniskorna ska hinna bygga upp en annorlunda förståelse än de är vana vid för eventuella kommande besökare: att vi ej är allena i universat. Det finns oräkneliga planeter med liv i tredje densiteten. Yttermera planeter som bebos av högre dimensioner, vilka ej är synliga vid direkt anblick för entiteter i tredje densiteten. Nasa har sedan länge kontakt med extraterrestiella varelser av högre densitet. Tillika har jorden besökts av entiteter (nödvändigtvis ej humanoida) som kommer från planeter liknande Jorden; tredjedensitets-entiteter som har tekniken att använda väte på ett annat sätt än vi. Och som använder hypotermi. För det är ju inte precis en tur till månen att resa från Sirius…

  ”51.2 Questioner: This next question I feel to be a transient type of question; however, it has been asked me by one whom I have communicated with who has been involved intensely in the UFO portion of the phenomenon. If you deem it too transient or unimportant we’ll skip it, but I have been asked how it is possible for the craft of the fourth-density to get here since it seems that as you approach the velocity of light the mass approaches infinity. My question would be why craft would be necessary at all?
  Ra: I am Ra. You have asked several questions. We shall respond in turn. Firstly, we agree that this material is transient.

 Secondly, those for the most part coming from distant points, as you term them, do not need craft as you know them. The query itself requires understanding which you do not possess. We shall attempt to state what may be stated. Firstly, there are a few third-density entities who have learned how to use craft to travel between star systems while experiencing the limitations you now understand. However, such entities have learned to use hydrogen in a way different from your understanding now. These entities still take quite long durations of time, as you measure it, to move about. However, these entities are able to use hypothermia to slow the physical and mental complex processes in order to withstand the duration of flight. Those such as are from Sirius are of this type. There are two other types. One is the type which, coming from fourth, fifth, or sixth density in your own galaxy, has access to a type of energy system which uses the speed of light as a slingshot and thus arrives where it wishes without any perceptible time elapsed in your view. The other type of experience is that of fourth, fifth, and sixth densities of other galaxies and some within your own galaxy which have learned the necessary disciplines of personality to view the universe as one being and, therefore, are able to proceed from locus to locus by thought alone, materializing the necessary craft, if you will, to enclose the light body of the entity.”

  Källa: http://www.lawofone.info/results.php?s=51&v=e&sc=1&ss=1

  P.S Nu är jag inte astrofysiker utan humanist. Har lite problem med dimesnion/densitet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *