Superhuman: Japansk traditionell svärdsman Isao Machii klyver kula från pistolskott

publicerad 9 juni 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
Isao Machii - Own work - Licens :CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Isao Machii - Own work - Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Isao Machii som praktiserar Kenjutsu, en japansk svärdskonst med traditionellt samuraisvärd, Katana, demonstrerar sin nästan övermänskliga förmåga att klyva en pistolkula av plast (pellet) som han beskjuts med från 21 meters avstånd.

Demonstrationen övervakas av flera kontrollanter och filmas med höghastighetskamera.

När filmen kontrolleras framgår att Isao Machii verkligen klyver kulan som har en hastighet på knappt 90 m per sekund (200 miles per hour).

Dr. Ramani Durvasula som är docent i klinisk psykologi vid "California State University" i Los Angeles tillfrågas om hon kan förklara bedriften. Hon svarar att Isao Machii verka ha en slags "förhandsperception" som överstiger normal optisk synförmåga.

"He is not visually processing" [the bullet or pellet]

"This is about processing at an entirely different sensory level."

"This is a different level of anticipatory processing."

För att se kulan dras hastigheten på filmsekvensen ned 250 gånger. En normal människa skulle behöva en tredjedels sekund enbart för att registrera ljudet från skottet. Innan svärdet dragits till exakt rätt position för att klyva kulan hade denna redan passerat.

Analys

Isao Machii gör egentligen två omöjliga bedrifter. Dels kan ha registrera skottet ohyggligt snabbt, dels kan han med den motoriska delen av hans hjärna föra svärdet till exakt rätt position för att klyva kulan.

Det paradoxala är att om Ramani Durvasula har rätt finns ingen möjlighet att visuellt hinna se kulan. Så frågan är då hur han kan klyva den? Närmare än så här kan vi knappast komma ett vetenskapligt bevis för extrasensorisk perception (ESP).

Text: Torbjörn Sassersson | foto: Wikimedia Commons