Professor Lars Rydén – Sanofis spinndoktor mot Omega 3?

publicerad 14 juni 2012
- av NewsVoice

DEBATT. Professor Lars Rydén som ledde en studie som påstås visa att omega 3 är värdelöst för att skapa skydd för hjärt- och kärlsjukdomar finansierades av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi. Företaget har enligt deras hemsida inriktat sig på sju stora marknadsområden tex att sälja medicin för  hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Sanofi hade därmed all anledning att finansiera studien. Ryktet runt omega 3 som kosttillskott måste saboteras eftersom omega 3 hotar Sanofis försäljning av medicin. Denna studie är bara en av många studier om omega 3, men den studie som kom ut sist är inte “sanningen”.

Professor Lars Rydén spinner på föreställning att just denna studie visar en “slutgiltig sanning”. Det är akademisk ohederligt och Lars Rydén är därmed mer spinndoktor än professor.

Begreppet spindoktor (spin doctor) syftar på en person som professionellt arbetar med att nå mediauppmärksamhet för politiska eller kommersiella idéer. Det kan gälla marknadsföring av varor och tjänster. Lars Rydéns studie spinner nu för fullt i både Aftonbladet och SvD och rubrikerna som råkar vara samma i båda tidningarna är perfekt: ”Omega 3 har ingen effekt”.

Lars Rydén motsägelsefull

Det finns mycket som kan kritiseras kring Lars Rydéns studie förutom att Sanofi tjänar miljardbelopp om folk går på detta spinn. Bland annat fick försökspersonerna i studien hjärtskyddande mediciner vilket kan ha påverkat resultatet negativt för omega 3. Halten av omega 3 som försökspersonerna fick var låg och troligen för låg (1 g) för att ge effekt, skriver opponenten Bringwell Hela Pharma i sin motspinnreplik: “Visst har omega-3 effekt”.

Professor Lars Rydén motsäger sig även i artikeln i Aftonbladet.

Omgea 3 är inte aktuellt för att förebygga något över huvudtaget. Det konsumeras på mycket bräcklig och ovetenskaplig grund och det finns ingen rimlig anledning att lägga ner pengar på det, säger Lars Rydén till Aftonbladet. I nästa ögonblick säger Rydén: “Vi ska äta fisk i stället med mycket omega 3 i. Fet fisk, tre gånger i veckan”.

Med andra ord är omega 3 toppen för hälsan, bara inte oljan säljs som kosttillskott och tar marknadsandelar från Sanofi, verkar det som.

Forskning ofta beställd av industrin enligt stor studie

Konsultbolag anlitas ofta för att utforma sådana här studier för att finansiären ska få önskat resultat. Den aspekten beaktas sällan när “resultaten” ska säljas in till folket.

Sveriges Radios programserie Kaliber fick 2006 priset Guldspaden för sin studie ”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?” som omfattade över 2000 forskare på svenska universitet. Studien visar att företagen betalar i princip all forskning och forskarna sitter därmed i industrins knä. Om resultaten inte blir som finansiärerna vill kan de kräva att resultaten inte publiceras. Om inte forskarna gör som industrin vill får de inga mer pengar och då är det slut på karriären.

Tre citat från svenska forskare, enligt Kalibers studie:

”Universiteten är mer och mer i händerna på externa finansiärer. De utvecklas till forskarhotell.”

”Man gör allt för att överleva ekonomiskt. Allt görs egentligen bara för att dra in pengar. Vi har helt enkelt blivit konsulter och universiteten konsultbolag.”

”Systemet för anslagstilldelningen gör att jag måste vara politiskt korrekt och hålla mig till huvudfåran av forskare för att få finansiering. Systemet skapar anpasslighet och universiteten förlorar sin viktigaste roll, den som kritisk granskare av vår omvärld.”

Text: Torbjörn Sassersson

Studiens finansiär:

“Funded by Sanofi; ORIGIN ClinicalTrials.gov number, NCT00069784”


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hjälper Omega 3 mot minnesluckor? Läste artikeln och tyckte den var mycket bra, som om det är första gången jag läser den. Scrollar ner på sidan och ser till min överraskning min egen kommentar. Jag hade alltså redan läst den. Fortfarande en bra artikel. 🙂

 • Hjälper Omega 3 mot minnesluckor? Läste artikeln och tyckte den var mycket bra, som om det är första gången jag läser den. Scrollar ner på sidan och ser till min överraskning min egen kommentar. Jag hade alltså redan läst den. Fortfarande en bra artikel. 🙂

 • Av allmänintresse kan vi inte okritiskt acceptera artikelns ensidiga påstående varför Aftonbladets läsare förtjänar en mer vetenskaplig publicerad analys. Korrespondens med Aftonbladet

  Till Mary Mårtensson

  ”OMEGA 3 Förändrade mitt liv”

  Tillskriver Dig med anledning av Aftonbladets artikel, Onsdagen den 13 Juni 2012 med rubrik;
  ”Omega 3 har ingen effekt”
  Då jag anser artikeln är onyanserad och saknar grund för rubrikutlåtandet och med förvåning grundar sig på Professor Lars Rydéns medverkan i av Läkemedelföretaget Sanofi sponsrad studie.
  Lars Rydén måste vara väl medveten om doseringens låga dagsranson om ca 1 g Omega-3 fettsyror per dag. Svenska Livsmedelverkets rekommenderar 2,5-3 gram per dag varför 1 g eller därunder får ingen eller ringa effekt på studien. Man kan därför misstänka att syftet med studien och dess resultat redan på förhand var känt, kanske för att vilseleda allmänheten.
  Av allmänintresse kan vi inte okritiskt acceptera artikelns ensidiga påståenden varför Aftonbladets läsare förtjänar en mer vetenskaplig publicerad analys. Professionell sakkunskap finns att tillgå inom Sverige, vars namn här nedan nämns som några av de främsta inom området.

  Min egen erfarenhet och tusentals människor därtill, är att rätt fettsyrebalans är en hörnsten för din hälsa, en naturlig väg till ett friskare liv.
  Då jag själv för ett antal år sen drabbades av symtom, liknande reumatisk värk med stelhet i knän, ben, armar, axlar och fingrar som då ledde till ett flertal läkarbesök, allt utan resultat, fick jag äntligen kontakt med näringsforskare Magnus Nylander, medicine doktor, tandläkare som tillhört professor Karl Folkers vitaminforskningsgrupp vid Texas Universitet i ett flertal år. Efter besök och samtal förslogs en kontroll av mina blodvärden. Resultaten av blodanalysen visade att min fettsyrebalans var påtagligt hög och därmed försvagat skyddsindex/försvar. Nordiska ministerrådet rekommenderar en Omega-6/Omega-3 balans på mindre än 5:1 forskare menar att värdena snarare bör ligga på 3:1.
  Forskare runt om i värden drar slutsatsen att en obalans av essentiella fettsyror Omega-6 och Omega-3 i kosten medför en ökad risk för typiska västerländska sjukdomar som hjärt-kärl-sjukdomar, andra inflammatoriska tillstånd och försämrat immunförsvar.
  Mitt föreslagna intag på 3 gram per dag av Eskimo-3 Pure, en högkvalitativ renad Omega-3 olja, gav gott resultat inom 3 månader som efter ny provtagning visade att fettsyrebalansen var under 3 och därmed maximerat skyddsindex.
  I samband med nämnda provtagning togs en analys på skadlig Oxidativ Stress, visande obalans mellan angrepp, främst fria radikaler och försvar, cellskyddande antioxidanter som även där visade förhöjda värden. Oxidativ Stress kan bl. a. leda till cellskador, allmän trötthet, försvagat immunförsvar, accelererat biologiskt åldrande och ökad risk för kroniska inflammationer och sjukdomar.
  Genom intag av Omega 3 och ett antal bredspektra kosttillskott normaliserades värdena till följd att inom ett halvt år var mina reumatiska symtom helt borta, läkarna var även de förvånade.
  Går nu på kontroll en gång per år för provtagning hos Vital Hälsa/Form & Hälsa i Stockholm för att där få bekräftelse på bibehållen god hälsostatus.

  Jag ser detta inlägg som allmänintresse till mitt iakttagande och möjligheten till en förbättrad livskvalitet, allt för att finna balans i Lars Rydéns utlåtande.
  Rekommenderar att studera medicine doktor Olle Haglunds bok ”Omega-3-revolutionen” med hänvisning till 401 stycken publikationer, studier och referenser och senaste forskning uppdaterad.
  Professor Tom Saldeen som i flera decennier studerat effekterna av Omega-3 på människan kan även ytterligare läsas i hans bok ”Allt om Omega 3”

  I hopp om att debattinlägget kan publiceras genom en artikel i Aftonbladet, tecknar jag…
  Med vänling hälsning
  Reine Gustafsson
  070 760 27 84
  Hej Reine!

  Tack för ditt mail och för dina synpunkter!
  Jag har full förståelse för dina invändningar och din kritik. Uttalandena får stå för professorn. Nya studier kommer hela tiden och pekar åt olika håll. Detta var dock en så pass stor studie som hade pågått under så många år att vi ville skriva om den. Tycker dock precis som du att vi borde ha intervjuat någon oberoende expert som hade kunnat kommentera resultaten av studien.

  Roligt att du mår bättre efter att ha tagit Omega 3.

  Vänliga hälsningar från Mary Mårtensson

 • Av allmänintresse kan vi inte okritiskt acceptera artikelns ensidiga påstående varför Aftonbladets läsare förtjänar en mer vetenskaplig publicerad analys. Korrespondens med Aftonbladet

  Till Mary Mårtensson

  “OMEGA 3 Förändrade mitt liv”

  Tillskriver Dig med anledning av Aftonbladets artikel, Onsdagen den 13 Juni 2012 med rubrik;
  “Omega 3 har ingen effekt”
  Då jag anser artikeln är onyanserad och saknar grund för rubrikutlåtandet och med förvåning grundar sig på Professor Lars Rydéns medverkan i av Läkemedelföretaget Sanofi sponsrad studie.
  Lars Rydén måste vara väl medveten om doseringens låga dagsranson om ca 1 g Omega-3 fettsyror per dag. Svenska Livsmedelverkets rekommenderar 2,5-3 gram per dag varför 1 g eller därunder får ingen eller ringa effekt på studien. Man kan därför misstänka att syftet med studien och dess resultat redan på förhand var känt, kanske för att vilseleda allmänheten.
  Av allmänintresse kan vi inte okritiskt acceptera artikelns ensidiga påståenden varför Aftonbladets läsare förtjänar en mer vetenskaplig publicerad analys. Professionell sakkunskap finns att tillgå inom Sverige, vars namn här nedan nämns som några av de främsta inom området.

  Min egen erfarenhet och tusentals människor därtill, är att rätt fettsyrebalans är en hörnsten för din hälsa, en naturlig väg till ett friskare liv.
  Då jag själv för ett antal år sen drabbades av symtom, liknande reumatisk värk med stelhet i knän, ben, armar, axlar och fingrar som då ledde till ett flertal läkarbesök, allt utan resultat, fick jag äntligen kontakt med näringsforskare Magnus Nylander, medicine doktor, tandläkare som tillhört professor Karl Folkers vitaminforskningsgrupp vid Texas Universitet i ett flertal år. Efter besök och samtal förslogs en kontroll av mina blodvärden. Resultaten av blodanalysen visade att min fettsyrebalans var påtagligt hög och därmed försvagat skyddsindex/försvar. Nordiska ministerrådet rekommenderar en Omega-6/Omega-3 balans på mindre än 5:1 forskare menar att värdena snarare bör ligga på 3:1.
  Forskare runt om i värden drar slutsatsen att en obalans av essentiella fettsyror Omega-6 och Omega-3 i kosten medför en ökad risk för typiska västerländska sjukdomar som hjärt-kärl-sjukdomar, andra inflammatoriska tillstånd och försämrat immunförsvar.
  Mitt föreslagna intag på 3 gram per dag av Eskimo-3 Pure, en högkvalitativ renad Omega-3 olja, gav gott resultat inom 3 månader som efter ny provtagning visade att fettsyrebalansen var under 3 och därmed maximerat skyddsindex.
  I samband med nämnda provtagning togs en analys på skadlig Oxidativ Stress, visande obalans mellan angrepp, främst fria radikaler och försvar, cellskyddande antioxidanter som även där visade förhöjda värden. Oxidativ Stress kan bl. a. leda till cellskador, allmän trötthet, försvagat immunförsvar, accelererat biologiskt åldrande och ökad risk för kroniska inflammationer och sjukdomar.
  Genom intag av Omega 3 och ett antal bredspektra kosttillskott normaliserades värdena till följd att inom ett halvt år var mina reumatiska symtom helt borta, läkarna var även de förvånade.
  Går nu på kontroll en gång per år för provtagning hos Vital Hälsa/Form & Hälsa i Stockholm för att där få bekräftelse på bibehållen god hälsostatus.

  Jag ser detta inlägg som allmänintresse till mitt iakttagande och möjligheten till en förbättrad livskvalitet, allt för att finna balans i Lars Rydéns utlåtande.
  Rekommenderar att studera medicine doktor Olle Haglunds bok “Omega-3-revolutionen” med hänvisning till 401 stycken publikationer, studier och referenser och senaste forskning uppdaterad.
  Professor Tom Saldeen som i flera decennier studerat effekterna av Omega-3 på människan kan även ytterligare läsas i hans bok “Allt om Omega 3”

  I hopp om att debattinlägget kan publiceras genom en artikel i Aftonbladet, tecknar jag…
  Med vänling hälsning
  Reine Gustafsson
  070 760 27 84
  Hej Reine!

  Tack för ditt mail och för dina synpunkter!
  Jag har full förståelse för dina invändningar och din kritik. Uttalandena får stå för professorn. Nya studier kommer hela tiden och pekar åt olika håll. Detta var dock en så pass stor studie som hade pågått under så många år att vi ville skriva om den. Tycker dock precis som du att vi borde ha intervjuat någon oberoende expert som hade kunnat kommentera resultaten av studien.

  Roligt att du mår bättre efter att ha tagit Omega 3.

  Vänliga hälsningar från Mary Mårtensson

 • Bolaget har basunerat ut över världen att omega 3 är värdelöst och aningslösa blåögda journalister har med hår och hull svalt ”bolagets sanning” Men bolaget är innerst inne medvetna om att de Missbrukar sanningen. I deras egen rapport kan man på undanskymd plats läsa att:

  //The study include the possibility that a daily dose of 1 g of n–3 fatty acids may have been too low.//

  Och ändå publicerar de denna studie. Varför då? Självklart denna låga dos passar deras syften för då kan de visa de resultat de vill, vilka är att presentera baktala hur värdelöst omega 3 är. Allt för att sälja deras egna mediciner. Att de sedan skämmer ut sig själva och att deras ”Professor” numera betraktas som en köpt ”nickedocka” har de kanske inte tagit med i beräkningen. Detta är helt fantastiskt. Han är ju värre än den välkände bantningsprofessorn. Tala om vetenskapligt bedrägeri.

 • Bolaget har basunerat ut över världen att omega 3 är värdelöst och aningslösa blåögda journalister har med hår och hull svalt “bolagets sanning” Men bolaget är innerst inne medvetna om att de Missbrukar sanningen. I deras egen rapport kan man på undanskymd plats läsa att:

  //The study include the possibility that a daily dose of 1 g of n–3 fatty acids may have been too low.//

  Och ändå publicerar de denna studie. Varför då? Självklart denna låga dos passar deras syften för då kan de visa de resultat de vill, vilka är att presentera baktala hur värdelöst omega 3 är. Allt för att sälja deras egna mediciner. Att de sedan skämmer ut sig själva och att deras “Professor” numera betraktas som en köpt “nickedocka” har de kanske inte tagit med i beräkningen. Detta är helt fantastiskt. Han är ju värre än den välkände bantningsprofessorn. Tala om vetenskapligt bedrägeri.

 • Måste säga att det var väldigt intressanta kommentarer från forskarna:

  ”Ett projekt som var på väg att ge ”fel” svar avbröts av finansiären.”

  ”Jag har känt att det resultat jag velat skriva om måst friseras för att falla den medelsgivande myndigheten på läppen.”

  ”Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt.”

  ”Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.”

  ”Det har hänt att forskningsresultat inte släpptes av marknadsmässiga ekonomiska skäl.”

  ”Finansiären beställde liksom ett resultat, inte forskning.”

  “Jag är tvungen att göra dem, jag behöver pengar.”

  ”Både företag och forskningsråd vill ha styrd forskning som bekräftar de egna, redan intagna positionerna. Reellt fri forskning kan bara göras för fakultetsmedel.”

  ”Vi måste prostituera oss ingen fri forskning längre när företagen betalar för maten på bordet därhemma.”

  ”Universiteten är mer och mer i händerna på externa finansiärer. De utvecklas till forskarhotell.”

  Är det här en värld vi vill leva i?

 • Måste säga att det var väldigt intressanta kommentarer från forskarna:

  “Ett projekt som var på väg att ge “fel” svar avbröts av finansiären.”

  “Jag har känt att det resultat jag velat skriva om måst friseras för att falla den medelsgivande myndigheten på läppen.”

  “Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt.”

  “Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.”

  “Det har hänt att forskningsresultat inte släpptes av marknadsmässiga ekonomiska skäl.”

  “Finansiären beställde liksom ett resultat, inte forskning.”

  “Jag är tvungen att göra dem, jag behöver pengar.”

  “Både företag och forskningsråd vill ha styrd forskning som bekräftar de egna, redan intagna positionerna. Reellt fri forskning kan bara göras för fakultetsmedel.”

  “Vi måste prostituera oss ingen fri forskning längre när företagen betalar för maten på bordet därhemma.”

  “Universiteten är mer och mer i händerna på externa finansiärer. De utvecklas till forskarhotell.”

  Är det här en värld vi vill leva i?

 • Torbjörn Sassersson,
  mina gratulationer till ett bra scoop om industrins framfart, vilket visats klart i Ralf Sundbergs FORSKNINGSFUSKET.
  Omega 3 börjar både påverka gener via nya kunskaper inom Epigenetiken och direkt minska inflammationer.
  Låt oss visa verkligheten
  hälsar karl

 • Varför går journalisterna gång på gång i dessa riggade studier?
  Som en vanlig amatör ställde jag mig genast frågan när jag läste krigsrubrikerna om det värdelösa Omega -3. “Vem betalar denna gången? ”
  Vem som får betalt var uppenbart.

  • Journalister och läkemedelsbolags PR-byrårer har ett tätt och nära samarbete. De har under flera år arbetat på sina relationer med varandra och tidningar lever dessutom på reklamintäkter – läkemedelsbolag betalar miljoner varje år i reklam i svenska tidningar. Det är klart att svensk massmedia inte vill förlora sina stora reklamintäkter.

 • Torbjörn Sassersson,
  mina gratulationer till ett bra scoop om industrins framfart, vilket visats klart i Ralf Sundbergs FORSKNINGSFUSKET.
  Omega 3 börjar både påverka gener via nya kunskaper inom Epigenetiken och direkt minska inflammationer.
  Låt oss visa verkligheten
  hälsar karl

 • Varför går journalisterna gång på gång i dessa riggade studier?
  Som en vanlig amatör ställde jag mig genast frågan när jag läste krigsrubrikerna om det värdelösa Omega -3. “Vem betalar denna gången? ”
  Vem som får betalt var uppenbart.

  • Journalister och läkemedelsbolags PR-byrårer har ett tätt och nära samarbete. De har under flera år arbetat på sina relationer med varandra och tidningar lever dessutom på reklamintäkter – läkemedelsbolag betalar miljoner varje år i reklam i svenska tidningar. Det är klart att svensk massmedia inte vill förlora sina stora reklamintäkter.

 • Ett exempel bland många. Jag skrev om liknande där en professor på Karolinska jobbade för kemiindustrin. Responsen var enkel:Nöjesjournalistik, och anonyma brev skickades till läkemedelsbolagen att inte längre annonsera i den tidskrift som publicerat dessa hemska påståenden. Det enda medieorgan som tog upp tråden var Bonniers “Dagens Forskning”, Ingendera finns kvar idag! Finansieringen av forskningen är naturligtvis en nyckelfråga. När staten sparar in på forskningspengar för att förmå institutionerna att kreativt söka annan finansiering skapas dilemman. Betänk en yrkesmedicinsk institution som får i uppdrag att studera riskerna med en kemikalie. Utfallet kan ha stor betydelse för lönsamhet och annat ( läs jobb, som ursäktar snart sagt vad som helst). Hur ser framtidsutsikterna ut för den som visar risk? Exempel. Yrkesmedicin i lund var _Rådgivare åt Banverket vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Det visade sig att de som duscat i Rocagil fick perifera nervskador. Det var redan då visat att Rocagil och alkohol var en dålig kombination. Blev någon upplyst om lämpligheten av att hålla sig nykter under tiden? Jag tror inte det! Oc hade man haft invändningar hade förmodligen uppdraget flyttats till någon som inte krnglade…

 • Ett exempel bland många. Jag skrev om liknande där en professor på Karolinska jobbade för kemiindustrin. Responsen var enkel:Nöjesjournalistik, och anonyma brev skickades till läkemedelsbolagen att inte längre annonsera i den tidskrift som publicerat dessa hemska påståenden. Det enda medieorgan som tog upp tråden var Bonniers “Dagens Forskning”, Ingendera finns kvar idag! Finansieringen av forskningen är naturligtvis en nyckelfråga. När staten sparar in på forskningspengar för att förmå institutionerna att kreativt söka annan finansiering skapas dilemman. Betänk en yrkesmedicinsk institution som får i uppdrag att studera riskerna med en kemikalie. Utfallet kan ha stor betydelse för lönsamhet och annat ( läs jobb, som ursäktar snart sagt vad som helst). Hur ser framtidsutsikterna ut för den som visar risk? Exempel. Yrkesmedicin i lund var _Rådgivare åt Banverket vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Det visade sig att de som duscat i Rocagil fick perifera nervskador. Det var redan då visat att Rocagil och alkohol var en dålig kombination. Blev någon upplyst om lämpligheten av att hålla sig nykter under tiden? Jag tror inte det! Oc hade man haft invändningar hade förmodligen uppdraget flyttats till någon som inte krnglade…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *