Svensk sjukvård: Läkare uppmanar patient att undvika Huddinge sjukhus – vården är för dålig

publicerad 11 juni 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
Temabild från Crestock.com
Temabild från Crestock.com

SVENSK SJUKVÅRD. En patient som remitterats till Huddinge sjukhus för SLE en reumatoid sjukdom fick rådet av en läkare att söka sig till ett annat sjukhus för att få bättre vård.

Skälet var att läkaren menade att vårdkvaliteten är för låg på Huddinge sjukhus, som sedan 2004 är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

På Huddinge sjukhus satsas på forskning och inte på vård, sa läkaren som tillsammans med fyra andra läkare valt att säga upp sina tjänster på Huddinge sjukhus för att söka sig till arbetsplatser där patienter får riktig vård.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har anklagats för samma missförhållanden.

Text: Torbjörn Sassersson | Läkaren på bilden har inget med artikeln att göra