Ulf Bittner: Svenskar har rätt till och får bättre sjukvård i andra länder

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 juni 2012
- NewsVoice redaktion
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU

I Tyskland och Frankrike hjälper läkare svenskar som blivit ”dödsdömda” av svensk sjukvård. Svenskarna får ta emot bättre vård i andra länder, skriver Ulf Bittner, en av tre i en arbetsgrupp som är specialiserad på att informera om att svenska medborgare har rätt till betald och bättre vård än vad svensk sjukvård kan erbjuda.

Text: Ulf Bittner

Sveriges Regering har vidimerat EU-domstolens beslut om en garanti till medborgarna att få adekvat vård i en annan medlemsstat utan ekonomisk nackdel. Därtill garanterade Regeringen i EU-domstolen att ingen ville ta ifrån medborgarna denna rättighet till vård i annat EU-land. Detta framförde Regeringen i olika yttranden till EU-domstolen 2000-2002. Men så sker icke gentemot allmänheten i Sverige, Sveriges regering visar upp två sidor en mot EU och en mot allmänheten i Sverige och allmänheten förhindras/underlåts därmed allmänhetens EU-rättighet till fri rörlighet /gränsöverskridande vård.

Samtidigt som Regeringen lovar EU lojalitet bryter Försäkringskassan Sveriges löften och inrättar svåra hinder för svenska patienter. Hela Försäkringskassans avslagsarsenal är uppbyggd utifrån en formulering i Regeringsrättsdomar 2004 – ”utifrån organisation och finansiering”. En formulering som redan var prövad och avslagen av EU-domstolen 2 år innan Regeringsrätten skrev denna formulering, som senare av Försäkringskassan angetts vara lagstiftning och som Försäkringskassan ansett stå högre än EU-domstolens beslut.

Tjänstemän, myndigheter och domstolar bryr sig inte om Sveriges Riksdags beslut och därtill bryr sig Sveriges Regering och Sveriges riksdag icke om att värna rättssäkerheten med att kontrollera om deras beslut åtföljs, trots vetskap om problematiken sitter de och inväntar ett patientrörlighetsdirektiv och ny svensk lagstiftning, som icke på något sätt kan förändra något utifrån redan direkt verkande gällande EU-rättspraxis, således ingen av makthavarna tar sitt ansvar utifrån vad som pågått sedan 1995 vid EU-inträdet!

Ulf Bittner hänvisar till Kjell Brobergs berättelse ”Svenska sjukvården dömde mig till döden” i Expressen för vidare läsning.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq