Citat Börje Peratt

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 juli 2012
- Torbjörn Sassersson red.

”Uppskattning och beröm tar fram det bästa hos människan.” (Börje Peratt, Visamslogan, 1988)
”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt att omvandla sanningen vilket påminner om filmarens, journalistens och författarens sätt att omskapa verkligheten.” (Börje Peratt, Den raka vägen, seminarium på Journalisthögskolan, 1980)
”Jag har relationer alltså finns jag.” (Börje Peratt, 1988)
”Jag har relationer och jag känner, därför är jag.”
(Börje Peratt, Succébo-fröet till framgång, 2011)
”Ibland är det värsta som händer det bästa som kan hända.” (Börje Peratt, Vänd minus till plus, 1994)
”Om det går att fixa, finns ingen anledning att klaga. Om det inte går att fixa hjälper det inte heller att klaga.” (Börje Peratt, ”Vänd minus till plus”, 1994)
”Människan har i sig en djup och grundläggande strävan att förverkliga sig själv på egna villkor och utifrån sin egen önskan, dröm och vilja.” (Börje Peratt ”Gränsbrytaren”, outgiven bok, s 8, 1998)
”Hellre fri i främmande land än fånge i mitt hem.” (Börje Peratt, Sångtext filmen ”Bella och Real”, Fri i främmande land – YouTube och musikalen ”Den Fagre” Kulturnätet 2004)
”Du är, ingen är som du. Moder Jord vill se dig lycklig och le.” (Börje Peratt, dikt 1998. Använd i musikalen ”Den Fagre” 2004 och i Coacha Unga 2008)
”Allt du kan, allt du vill, allt du önskar – Det handlar om tro.” (Börje Peratt. “Livskompassen för gruppledare”. Ledarskapsutbildning Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 2005)
”Rätten till sitt eget liv, är humanismens fundament.”  (Börje Peratt, “Fred Börjar Hemma” dialogseminarium. Folke Bernadotteakademin/Föreningen Kulturnätet 2010)
”Den som inte har en lång lista av bakslag, felsteg och misslyckanden, har inte ansträngt sig tillräckligt.” (Börje Peratt, Presentationen av ”Trägudars Land” och Draupner Film på York Viking Banquett, 2010)
”A person who doesn´t have a long list of failing, hasn´t tried hard enough.” (Börje Peratt, presentation of “Land of wooden Gods” and Draupner Film at York Viking Banquett, 2010)
”Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar.” (Börje Peratt, ”Coacha Unga – med Livskompassen” 2008)
Det värsta
“Det värsta som händer kan vara det bästa som händer.”
Succébo-Fröet till framgång (2011)

“De värsta upplevelser och erfarenheter kan vara de bästa ‘lärare’.”

Succébo-Fröet till framgång (2011)
“… i den skola mänskligheten går, där det fria valet ger oss alla möjligheter, krävs att vi får pröva, se och göra allt. Det innebär att vi får uppleva både det värsta otänkbara och det bästa tänkbara. Vi drar utifrån det slutsatser om vad som är mest gynnsamt. Vi går därför, i enlighet med optimistisk tilltro, hela tiden i allt vi gör, i allt vi tänker och känner, mot det goda.”
Succébo-Fröet till framgång (2011)
“Vi måste ibland uppleva det värsta för att veta vad vi inte vill ha”
Steg 3 kurs Ledarskap
“Fantasi hittar på intuition följer en bana av logik.” (Försök igen, Börje Peratt).
Börje Peratt
LIBRIS
Medvetandets Uppkomst
Börje Peratt – Böcker


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *