Coacha med Livskompassen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 juli 2012
- Torbjörn Sassersson

Coacha med Peratt Livskompass har en mångårig empiri som nu i ett urval presenteras på en egen blogg.
1972 kom Livskompassen till uttryck i några pedagogiska spel utgivna av Liber. 1978 fördjupades den teoretiskt och som instrument genom Kaninen och Rovdjuret 1978-1980.
Titeln Coach tog jag i slutet av 1980-talet. Satte det som titel på visitkort 1990. Då vid denna tid vågar jag påstå att jag var ganska ensam om att använda begreppet utanför idrotten. Och särskilt när det gäller specialiseringen inom yrkesliv. Snarare blev det en krock med idrotten där jag istället valde att komplettera min presentation med pedagogisk vägledare.
Vi startade Visam AB som särskilde produktionen i Manus AV-produktion från just utbildning och coaching. Ett av de första projekten blev telefonväxlar och personalen där som ofta befann sig under stress och emellanåt i konfliktladdade situationer. Sedan blev det olika slags yrken allt från dataprogrammerare till industriarbetare, ingenjörer och handelsanställda.
Det blev också en del arbete inom idrott och särskilt lag som hamnat i utsatta lägen. Under en period blev det mycket egna företagare med en viss tyngdpunkt på kvinnor och ledarskap. Här har jag fått stor hjälp av min mentor Anne-Marie Johansson.
Eftersom en Varumärkesansökan inte blev godkänd har jag nu till bloggen valt att lägga till efternamnet. Så då blir det Peratt Livskompassen. Inte särskilt melodiskt men åtminstone särskiljande.
Bredden på projektet visar sig i den grundforskning som lett fram till om Medvetandets Uppkomst och boken Coacha Unga – med Livskompassen
 
Börje Peratt
Börje Peratt – Sverige | LinkedIn


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq