Kaos är granne med Gud

publicerad 8 juli 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

När man i dagarna diskuterar Higgs boson (Gudspartikeln), universums ursprung och och skapelsen så påminns jag om följande dikt av Erik Johan Stagnelius.

Vän! I förödelsens stund

Vän! I förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,
När i ett avgrundsdjup minne och aning förgå,
Tanken famlar försagd bland skuggestalter och irrbloss,
Hjärtat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår;
När från din nattomtöcknade själ eldvingarne falla,
Och du till intet, med skräck, känner dig sjunka på nytt,
Säg, vem räddar dig då?- Vem är den vänliga ängel,
Som åt ditt inre ger ordning och skönhet igen,
Bygger på nytt din störtade värld, uppreser det fallna
Altaret, tändande där flamman med prästerlig hand? —
Endast det mäktiga väsen, som först ur den eviga natten
Kysste serafen till liv, solarna väckte till dans.
Endast det heliga Ord, som ropte åt världarna: “Bliven!”
Och i vars levande kraft världarna röras ännu.
Därföre gläds, o vän, och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.
Erik Johan Stagnelius,
(1793-1823)
Svensk Poet.


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Att ordning kräver en underliggande struktur är det bästa argumentet för att Einsteins berömda påstående att “Gud spelar inte tärning!” faktiskt är korrekt!

  • Jag kommer att tänka på en spännande naturfilosof, Viktor schauberger, som såg naturens drivkrafter som “Motsatsernas spel” och som såg implosionen som grundläggande, och det kan ju vara så att BigBang är det svarta hålets utblås av allt det som slukas. Fast det har nog ingen räknat på! VS hade konstruerat omöjliga ting, och importerades därför till USA för avtankning, men ingen lyckades knäcka hemligheterna, och idag är ingen längre intresserad. Ändå är det så att han måste sett någon struktur för att göra det han gjorde, ty utan struktur ingen ordning.

    • Bo, intressant kommentar, den påminner mig om ett möte med nordamerikanska indianer och särskilt en medicinman som förklarade en av deras teorier om de stora Anden Manitou. Vid slutet av världen låg den Stora Anden med öppet gap och slukade de själar som gick över till evigheten. Jo, jag vet kanske lite off Topic din kommentar men i samtalet är associationer tillåtna 🙂 /Börje

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *