Laser läker skadade hårceller i innerörat

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 juli 2012
- NewsVoice redaktion
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain

Med stöd av elektronmikroskopi (SEM) och Auditory Brainstem Response (ABR) har skador på innerörats hårceller efter akut sensorineural hörselnedsättning bevisats läka vid behandling med hjälp av lågeffektslaser.

I studien exponerades ett antal råttor för 116 dB, 16 kHz ljud under 6 timmars tid, vilket medförde akut sensorineural hörselskada. Hörtrösklar uppmättes med med hjälp av ABR i dB SPL och var före ljudtraumat i genomsnitt 16,43 dB och 24 timmar efteråt 59,11 dB.

Ett dygn efter traumat inleddes laserljusstimulering av råttornas inneröron. Behandlingen utfördes tolv dagar i rad med 830 nm laserljus som via hörselgången riktades mot vänster öras cochlea under 60 minuter per dag. De obehandlade, högra öronen tjänade som kontrollgrupp.

Efter tolv dagars behandling var den genomsnittliga förbättringen i de behandlade öronen 27,74 dB och i de obehandlade 10,64 dB. De genomsnittliga hörtrösklarna var då 30,38 respektive 49,46 dB. Skillnaderna mellan grupperna var signifikanta.

Efter den tolfte behandlingsdagen avlivades råttorna och innerörats hörselreceptorer (hårceller) studerades med hjälp av SEM. Behandlade öron hade då förlorat färre hårceller än obehandlade öron. De hårceller som fortfarande fanns kvar hade ett mer symmetriskt och normalt utseende än cellerna i de obehandlade öronen. Skadorna efter högt ljud såg ut som de skador som uppstår vid plötslig dövhet (sudden deafness/sensorineural hearing loss).

Denna studie ansluter sig till omkring hundratalet tidigare publicerade studier som visar att fotobiostimulerande laserbehandling medför påvisbar läkning och objektivt mätbar förbättring vid kronisk sensorineural hörselnedsättning, tinnitus, hyperakusi, Ménières sjukdom, kronisk perforation av trumhinna och inflammatoriska tillstånd såsom medial otit och hörselgångsinflammation. Denna banbrytande studie visar att en stor del av hörseln kan räddas med hjälp av snabbt insatt laserbehandling då en person råkar ut för allvarlig hörselskada och hörselnedsättning. De vetenskapliga värdet på denna studie är ungefär lika stort som om amputerade ben skulle börja växa ut.

Text: Michael Zazzio

Michael Zazzio är leg ssk, publicerad medicinsk forskare inom audiologi och indexerad på MEDLINE. Michael Zazzio föreläser internationellt och är medicinskt råd och sakkunnig i den spanska, audiologiska sammanslutningen AENORTA (Associación Española de Normalización de Terapías Auditiva) och har tidigare varit medicinskt sakkunnig inom audiologi i EMLA (European Medical Laser Association).

Referenser

  • Rhee CK, He P, Jung JY, Ahn JC, Chung PS, Suh MW. Effect of low-level laser therapy on cochlear hair cell recovery after gentamicin-induced ototoxicity. Lasers Med Sci. 2011 Dec 4. [Epub ahead of print] PMID: 22138884
  • Rhee CK, Bahk CW, Kim SH, Ahn JC, Jung JY, Chung PS, Suh MW. Effect of low-level laser treatment on cochlea hair-cell recovery after acute acoustic trauma. J Biomed Opt. 2012 Jun;17(6):068002. PMID: 22734788 [PubMed – in process]


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Intressant och bra artikel men vem har genomfört denna studie och var finns den i sin helhet att läsa. Artikeln saknar referenser ?

  • Gingko Biloba kan kanske hjälpa i synnerhet om hörselnedsättningen och eller balans-nedsättningen beror på otillräcklig blodtillförsel till innerörat. Om det finns “tillräckligt” många levande “hårceller” kvar kan kanske Gerson Terapin också hjälpa. (Se gerson.org i synnerhet och leta efter en samling av inspelade föredrag som kallas “The Gersontapes”), men det kan ta tid, kanske månader, kanske år innan det ger resultat. Hörsel och balans är samlade i samma organ (cochlea) och använder samma sorts celler. Under alla omständigheter så är det viktigt med snabba åtgärder. Dessutom bör en drabbad person börja använda hörselproppar eller ha dem kvickt till hands för att skydda kvarvarande levande hårceller i miljöer med starka oljud, som trafik och popkonserter eller folksamlingar eller nära småbarn och skolbarn. Men jag är inte läkare, bara en amatör som samlar information.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *