Varning för röda hund men vaccin har tvivelaktig effekt

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 juli 2012
- Torbjörn Sassersson red.

Rubella (röda hund) var fram till 1980-talet en av de vanligaste barnsjukdomarna och spreds endemiskt och epidemiskt ungefär vart femte till vart sjunde år. År 1974 infördes vaccination av 12-åriga flickor och mottagliga kvinnor efter förlossning. Trots hög vaccinationsanslutning utbröt en epidemi av rubella åren 1978–1980.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det låter inte speciellt konstigt att det inträffat en Röda Hund-epidemi så kort tid efter vaccineringens början(som dessutom bara gavs till flickor). Det måste ju rimligtvis ha funnits massor med icke vaccinerade personer som kunnat föra smittan vidare.

    För övrigt är det väl betydligt mer relevant att titta på spridningen av Röda hund i nuläget. Statistiken ser mycket god ut: http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/roda-hund/ Sedan 2002 har det rapporterats 32 fall, varav 18 av dessa kom 2012 från det senaste utbrottet bland antroposoferna.

    Att hävda att Röda hund-vaccinet skulle ha en tvivelaktig effekt är grovt missvisande vilket följande diagram helt fantastiskt tydligt visar: http://1.bp.blogspot.com/_NioNh7jY1uY/TLHY5ORZGzI/AAAAAAAABoI/L9-TN5jdXkQ/s1600/Bild+21.png

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *