“Vetenskap och beprövad erfarenhet” – används som härskarteknik

publicerad 3 juli 2012
- Torbjörn Sassersson red.

Michael ZazzioBegreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och “evidensbaserad medicin” används inom primärvården för att ingjuta tvivel i patienter som ställer frågor om alternativmedicin. Michael Zazzio som är legitimerad sjuksköterska och forskare upptäckte dock att begreppen är ovetenskapliga floskler som missbrukas som härskarteknik.

Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” existerar inte i förarbeten, proposition eller lagstiftning. Inte heller i någon dom har begreppet definierats.

Michael Zazzio valde därför att utmana hela etablissemanget med att utfästa en belöning på 10,000 kr till den som kan definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Nu tre månader efter annonseringen har Zazzio inte fått in ett enda förslag, skriver 2000-talets Vetenskap i nr 3-2012. Han är inte förvånad.

I Borås Tidning skrev han i mars 2011:

“Riksdagens utredningstjänst har i en promemoria till och med skrivit att det inte går att utröna vad det innebär eller när det [”vetenskap och beprövad erfarenhet”] första gången introducerades i lagstiftningen. Uttrycket är följaktligen en floskel som saknar innebörd och som ger utrymme för godtycke och tolkningsfrihet. Det rör sig om ett ”dött” uttryck som dessutom används i kombination med annan härskarteknik för att motverka nya rön inom det medicinska området.”

Michael Zazzios utmaning gällde begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”, men inte heller uttrycket “evidensbaserad medicin” har tydligt definierats och är alltså minst lika dött skriver Zazzio. Karolinska universitetssjukhuset använder sig av en modell, myndigheten SBU som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder använder en annan.

Zazzio angreps tidigare av okunniga läkare som påstod att hans laserbehandling för hörselrubbningar var ovetenskaplig. Ofta misskrediteras behandlingsmetoder som berörda läkare inte känner till, inte själva har lärt sig eller helt enkelt inte förstår verkningsmekanismerna bakom, menar Zazzio.

“Härskarteknik används men det enda angriparna bevisar är att de inte kan terminologin och inte heller är särskilt pålästa eller kompetenta inom det medicinska område som de själva utövar.”

Zazzio avslutar sin kritik med att påpeka att enligt Karolinska universitetssjukhusets evidensmall räcker det med två till tre positiva studier för att en metod ska anses vara evidensbaserad och läkaren måste inte heller exakt veta varför en metod fungerar – bara att den fungerar i två-tre av varandra oberoende studier.

“Det är alltså vad den offentliga vården kräver för att introducera eller behålla metoder i sin egen verksamhet, men trots det kravet fortsätter den att utföra behandlingsformer som inte ens har någon enda liten vetenskaplig studie som stöd.”

“Det florerar en mängd olika begrepp inom medicinens område och som många tror kan definiera eller klassificera en grupp behandlingsmetoder på ett exakt sätt. Skolmedicin, komplementärmedicin och alternativmedicin är sådana begrepp som används flitigt men även de saknar definition i lagstiftningen.”, skriver Zazzio i BT.

Har du som läser denna artikel ett förslag på definition av begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” kontakta tävlingsjuryn på 2000-talets Vetenskap.

Michael Zazzio är klinikchef vid AudioLaser-Kliniken

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice