Dr Annika Dahlqvist: Livsmedelsverket propagerar mot LCHF

publicerad 6 augusti 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Annika DahlqvistLivsmedelsverket går ut med motpropaganda mot LCHF.  En enhetschef på Livsmedelsverket säger att de blir oroliga om fettrika dieter blir till en livsstil resten av livet. SLV säger att de lutar sig mot hela världens samlade vetenskap

"Det är ju det jag säger, att hela världens samlade kostetablissemang säger att naturligt mättat fett är farligt för hälsan, och det tillåts inget budskap som motsäger det.  En forskare som producerar forskning som motsäger myten om det mättade fettets farlighet lever farligt. Den kan bli utesluten ur forskargemenskapen och förhindras i sin fortsatta forskning." / Annika Dahlqvist

Läs mer