Dr. Barrie Trower: Microwave technologies may control and hurt our brains

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 augusti 2012
- NewsVoice redaktion
Barrie Trower, 2012. Foto: EMFCommunity.com

The International Center Against Abuse of Covert Technologies (ICAACT) was given an exclusive interview with Dr. Barrie Trower,  a British physicist and former microwave weapons expert for the Royal Navy and the British Secret Service. He speaks about warfare by means of microwaves. He has spent many years fighting for human rights. 

The Interview was filmed on May the 1st and 2nd, 2012. Source: SuperDeltaBravo1 | Översättning till svenska nedan | Barrie Trower, 2012. Photo: EMFCommunity.com

The interview touches on many different topics, but the main theme was the abuse of microwaves as a secret and covert stealth weapon, that has been around for at least 50-60 years. This type of weapon has taken many different forms over the years and it is still used in many different types of targeting, even to the point of death around the world, according to ICAACT.

Dr. Barrie Trower describes the basic knowledge about microwaves and how they influence the human body and mind. From there he went on to cover the abuse of microwave weapons and what can be done to protect against them.

More of the Interview with Dr. Barrie Trower to come at: www.icaact.org

Also visit: www.naturalscience.org

The ICAACT mission: To bring awareness to the general public and the legal systems around the world in regards to serious human rights abuses utilizing remote electronic technologies. This may be in the form of non-consensual experimentation, classified projects, and or criminal elements who have otherwise gained access to remote influencing technologies.


På svenska

Barrie Trower påstår:

  • att regeringar beordrar vetenskapsmän att enbart ta upp att mobiltelefoner hettar upp huvudet,
  • att “special force”s med radiouppkoppling på hjälmen utvecklade grov våldsamhet pga vissa frekvenser,
  • att hela mikrovågssystemet redan är utplacerat dvs mobilmaster/baststationer är redo att använda mot befolkningen,
  • att mobiler ger cancer och ADHD hos barn,
  • att ett omfattande mikrovågsexperiment TETRA på befolkningen genomförs nu och är klart 2018,
  • att man redan testat att mikrovågsbestråla demonstranter till depression och självmord,
  • att mikrovågor kan användas för att aktivera biovapen flera år efter att inaktiva bakterier med dödliga virus spritts ut i ett land,
  • att fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ,
  • att USAs ambassad i Moskva utsattes för mikrovågsexperiment utfört av ryssarna (personalen fick cancer) och
  • att hjärncancern ökar dramatiskt och att länder väljer att undanhålla data från nationell statistik.

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *