Elektrosmog – mobiltelefon ökar strålningen en miljon gånger jämfört med bakgrundsstrålningen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 augusti 2012
- NewsVoice redaktion
elektrosmog

Strålningsmätning på Samsung mobiltelefon

Kalle Hellberg har ägnat nästan all sin tid av de senaste 18 åren för de elöverkänsliga. Han har hittills hållit föreläsningar om hälsorisker om den trådlösa tekniken på över 165 platser i Sverige de senaste 8 åren samt tar emot 3-15 telefonsamtal per dag från allmänheten, människor som mår dåligt av strålning och som inte får något gehör för sina problem hos sjukvården.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 2012-08-06 kl 20:00 [wattangivelser rättade]

Kalle Hellberg lät Newsvoice testa en av de mätare (ED25G) som hans firma Maxicom säljer. ED25G kan mäta magnetfält och mikrovågor, men inte elfält.

Hellberg förklarar:

“Du ska definitivt inte ha över 10 µW/m2 [10 mikrowatt per kvadratmeter] där du befinner dig långa stunder, tex i sängen. Då visar instrumentet 0.010 i fönstret, helst ska det inte visa någonting, vilket är lika med att strålningen är under 0,001-0,002 i fönstret. När det gäller magnetfält så ska du inte ha över 0,1 µT (mikrotesla) på platser du befinner dig långa stunder (nedre gräns för instrumentet är 0,06 µT).”.

Jag åkte ut på landstället, där vi bor i en liten dal och har mycket få nära grannar, och började med att testa om min laptop kunde detektera några lokala trådlösa nätverk. Datorn fann ett nätverk från en granne med sitt hus c:a 60 meter bort, men inne i Stockholms innerstad hade datorn säkert funnit 10-20 aktiva trådlösa nätverk. Där kan man prata om elektrosmog.

I stadsförorten Aspudden/Örnsberg där jag bor detekterade min dator tex 12 st mobila datanätverk. Hur många mobiltelefonsamtal som dessutom samtidigt pågår i angränsande lägenheter är okänt. Det vet bara teleoperatörerna.

Jag placerade min Samsung GT-S5660 (se foto), som enligt försäljaren sänder på c:a 2 watt om det är långt till en basstation (effekten anpassas automatiskt efter avståndet till basstation), intill Maxicoms mätare för att efterlikna en verklig situation när vi håller mobilen intill huvudet. Utslaget blev 0,002 milliwatt/kvm, vilket är lika med att mätaren inte uppfattade någon strålning alls (det är lägsta värde instrumentet kan visa). Det var ett lugnande besked.

När jag slog på mobilen och ringde upp ett nummer reagerade omedelbart mätaren och visade utslaget 1827 milliwatt/kvm, vilket är det högsta värde ED25G kan visa (det verkliga värdet var troligen högre). Värdet steg alltså från 0,002 milliwatt till 1827 milliwatt. Försäljaren som hade uppgivit en sändningsstyrka på c:a 2 watt hade alltså rätt eftersom 1827 milliwatt motsvarar 1,827 watt.

Hur påverkar strålning på 1827 milliwatt en kroppscell med en laddning på 70 millivolt?

Frågan är nu vilket hälsoeffekt denna strålning mot hjärna och övrig kropp har. Mätvärdet 1,827 watt kanske inte låter som mycket strålning, men i jämförelse med naturtillståndet dvs noll watt är skillnaden enorm. Vi får inte glömma bort att allt levande genom årtusendena har anpassats till att (nästan) tåla det vi kallar för ”den naturliga bakgrundsstrålningen”, som i huvudsak kommer från solen och övriga rymden. Nivån på denna naturliga strålning i radiofrekvensspektret (det frekvensområde som alla moderna trådlösa tekniker ligger i) varierar i strålningstäthet mellan ca 0,1 pikowatt/m2 och upp till ca 0,1 mikrowatt/m2 (variationen orsakas av t ex solstormar mm).

Modern teknik kan öka strålningstätheten i vår miljö från någon mikrowatt/m2 till upp till flera watt/m2. Den trådlösa tekniken kan alltså utsätta oss för en ”strålningsdimma” som är flera miljarder gånger starkare än vad vi är skapta att tåla. Vad innebär det för kroppen att bo i en storstad där kroppen utsätts för 10-20 mobila datornätverk och kanske lika många pågående mobilsamtal inom en radie på förslagsvis 100 meter?

Eftersom kroppens celler hos en frisk människa har en elektrisk negativ laddning på mellan 70 och 90 millivolt är det rimligt att anta att när kroppen utsätts för 1827 milliwatt sker en påverkan på cellnivå. [redaktörens anmärkning]

Den svenska Strålskyddsmyndigheten menar ändå att det inte finns några hälsorisker med denna strålning överhuvudtaget, men den uppfattningen delas inte av strålskyddsmyndigheter i andra länder. I Sverige finns inga direktiv för användande av mobiltelefoner, men i vissa andra länder rekommenderas att barn och havande kvinnor inte bör använda mobiltelefon.

Stöd NewsVoice Den frilansande och undersökande journalisten Mona Nilsson, som under många år studerat mobiltelefonins hälsorisker, menar att svenska myndigheter helt saknar trovärdighet när det gäller deras vilja att skydda allmänheten och deras förmåga att bedöma risker. Mona skriver till NewsVoice:

“…att gränsvärdet för mobiltelefonin inte skyddar mot en mängd skadliga hälsorisker med mobiltelefonin exempelvis cancer, utan skyddar enbart mot omedelbara effekter av så kort tids exponering som 6 minuter. Gränsvärdet är satt med hänsyn till industrins behov. Orsaken till att det inte förbättras för att bättre skydda människor och miljö är att det skulle innebära ett allvarligt intäktsbortfall för teleindustrin.”

Kalle Hellberg berättar om de symptom som de människor som ringer till honom uppger:Kalle Hellberg

”Typiska symtom vilka kan förorsakas av elektromagnetisk strålning är i tidiga stadier eller vid låga exponeringsnivåer: minskad uthållighet, minnesproblem, utmattning, sömnstörningar, huvudvärk, ögonirritationer, förvärrade allergier och andra överkänsligheter, yrsel, irritation, koncentrationssvårigheter, illamående, oregelbundna hjärtslag och rastlöshet. Vilka symtom som uppstår är beroende av frekvens, sändningens innehåll (modulation), varaktighet och exponeringsnivå.”

“Vid senare stadier eller högre exponeringsnivåer med komplext innehåll i sändningen kan följande symtom uppstå: oförklarlig ängslan, sömnsvårigheter, svullna lymfkörtlar, depressioner, aptitlöshet, hypoxi (otillräcklig syretillförsel till kroppens vävnader), kraftig hjärtarytmi (hjärtat “skenar”), hyperaktivitet, torra ögon, synproblem, försvagat immunförsvar, ökat behov av att urinera, nattliga svettningar, extrem törst, viktökning eller – minskning samt smärta i testiklarna.”

“Jag får dagligen bevis från människor med något eller några av ovanstående symtom, som kontaktar mig och berättar om sin tillvaro, men som inte blir trodda av allmänhet, läkare eller myndigheter. Elöverkänslighet, vilket för många kan bli en helt naturlig följd av den miljö vi tvingas leva i, accepteras inte som sjukdom. Det kommer den att göra, när sjukvårdskostnaderna för den trådlösa teknikens hälsopåverkan överstiger de statliga intäkterna från telekomindustrin, vilket bara är en tidsfråga.”

Maxicoms mätare ED25G kostar 1225 kr inkl moms (den nya ersättaren ED75 kostar 1500 kr) och borde finnas på varje arbetsplats och skola för återkommande mätningar.

NewsVoice återkommer med fler mätningar av strålning och magnetfält i olika miljöer. Nästa strålningsmätning ska utföras under rusningstrafik i Stockholms tunnelbana.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq