Elektrosmog – mobiltelefon ökar strålningen en miljon gånger jämfört med bakgrundsstrålningen

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 4 augusti 2012
- NewsVoice redaktion
elektrosmog

Strålningsmätning på Samsung mobiltelefon

Kalle Hellberg har ägnat nästan all sin tid av de senaste 18 åren för de elöverkänsliga. Han har hittills hållit föreläsningar om hälsorisker om den trådlösa tekniken på över 165 platser i Sverige de senaste 8 åren samt tar emot 3-15 telefonsamtal per dag från allmänheten, människor som mår dåligt av strålning och som inte får något gehör för sina problem hos sjukvården.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 2012-08-06 kl 20:00 [wattangivelser rättade]

Kalle Hellberg lät Newsvoice testa en av de mätare (ED25G) som hans firma Maxicom säljer. ED25G kan mäta magnetfält och mikrovågor, men inte elfält.

Hellberg förklarar:

“Du ska definitivt inte ha över 10 µW/m2 [10 mikrowatt per kvadratmeter] där du befinner dig långa stunder, tex i sängen. Då visar instrumentet 0.010 i fönstret, helst ska det inte visa någonting, vilket är lika med att strålningen är under 0,001-0,002 i fönstret. När det gäller magnetfält så ska du inte ha över 0,1 µT (mikrotesla) på platser du befinner dig långa stunder (nedre gräns för instrumentet är 0,06 µT).”.

Jag åkte ut på landstället, där vi bor i en liten dal och har mycket få nära grannar, och började med att testa om min laptop kunde detektera några lokala trådlösa nätverk. Datorn fann ett nätverk från en granne med sitt hus c:a 60 meter bort, men inne i Stockholms innerstad hade datorn säkert funnit 10-20 aktiva trådlösa nätverk. Där kan man prata om elektrosmog.

I stadsförorten Aspudden/Örnsberg där jag bor detekterade min dator tex 12 st mobila datanätverk. Hur många mobiltelefonsamtal som dessutom samtidigt pågår i angränsande lägenheter är okänt. Det vet bara teleoperatörerna.

Jag placerade min Samsung GT-S5660 (se foto), som enligt försäljaren sänder på c:a 2 watt om det är långt till en basstation (effekten anpassas automatiskt efter avståndet till basstation), intill Maxicoms mätare för att efterlikna en verklig situation när vi håller mobilen intill huvudet. Utslaget blev 0,002 milliwatt/kvm, vilket är lika med att mätaren inte uppfattade någon strålning alls (det är lägsta värde instrumentet kan visa). Det var ett lugnande besked.

När jag slog på mobilen och ringde upp ett nummer reagerade omedelbart mätaren och visade utslaget 1827 milliwatt/kvm, vilket är det högsta värde ED25G kan visa (det verkliga värdet var troligen högre). Värdet steg alltså från 0,002 milliwatt till 1827 milliwatt. Försäljaren som hade uppgivit en sändningsstyrka på c:a 2 watt hade alltså rätt eftersom 1827 milliwatt motsvarar 1,827 watt.

Hur påverkar strålning på 1827 milliwatt en kroppscell med en laddning på 70 millivolt?

Frågan är nu vilket hälsoeffekt denna strålning mot hjärna och övrig kropp har. Mätvärdet 1,827 watt kanske inte låter som mycket strålning, men i jämförelse med naturtillståndet dvs noll watt är skillnaden enorm. Vi får inte glömma bort att allt levande genom årtusendena har anpassats till att (nästan) tåla det vi kallar för ”den naturliga bakgrundsstrålningen”, som i huvudsak kommer från solen och övriga rymden. Nivån på denna naturliga strålning i radiofrekvensspektret (det frekvensområde som alla moderna trådlösa tekniker ligger i) varierar i strålningstäthet mellan ca 0,1 pikowatt/m2 och upp till ca 0,1 mikrowatt/m2 (variationen orsakas av t ex solstormar mm).

Modern teknik kan öka strålningstätheten i vår miljö från någon mikrowatt/m2 till upp till flera watt/m2. Den trådlösa tekniken kan alltså utsätta oss för en ”strålningsdimma” som är flera miljarder gånger starkare än vad vi är skapta att tåla. Vad innebär det för kroppen att bo i en storstad där kroppen utsätts för 10-20 mobila datornätverk och kanske lika många pågående mobilsamtal inom en radie på förslagsvis 100 meter?

Eftersom kroppens celler hos en frisk människa har en elektrisk negativ laddning på mellan 70 och 90 millivolt är det rimligt att anta att när kroppen utsätts för 1827 milliwatt sker en påverkan på cellnivå. [redaktörens anmärkning]

Den svenska Strålskyddsmyndigheten menar ändå att det inte finns några hälsorisker med denna strålning överhuvudtaget, men den uppfattningen delas inte av strålskyddsmyndigheter i andra länder. I Sverige finns inga direktiv för användande av mobiltelefoner, men i vissa andra länder rekommenderas att barn och havande kvinnor inte bör använda mobiltelefon.

Stöd NewsVoice Den frilansande och undersökande journalisten Mona Nilsson, som under många år studerat mobiltelefonins hälsorisker, menar att svenska myndigheter helt saknar trovärdighet när det gäller deras vilja att skydda allmänheten och deras förmåga att bedöma risker. Mona skriver till NewsVoice:

“…att gränsvärdet för mobiltelefonin inte skyddar mot en mängd skadliga hälsorisker med mobiltelefonin exempelvis cancer, utan skyddar enbart mot omedelbara effekter av så kort tids exponering som 6 minuter. Gränsvärdet är satt med hänsyn till industrins behov. Orsaken till att det inte förbättras för att bättre skydda människor och miljö är att det skulle innebära ett allvarligt intäktsbortfall för teleindustrin.”

Kalle Hellberg berättar om de symptom som de människor som ringer till honom uppger:Kalle Hellberg

”Typiska symtom vilka kan förorsakas av elektromagnetisk strålning är i tidiga stadier eller vid låga exponeringsnivåer: minskad uthållighet, minnesproblem, utmattning, sömnstörningar, huvudvärk, ögonirritationer, förvärrade allergier och andra överkänsligheter, yrsel, irritation, koncentrationssvårigheter, illamående, oregelbundna hjärtslag och rastlöshet. Vilka symtom som uppstår är beroende av frekvens, sändningens innehåll (modulation), varaktighet och exponeringsnivå.”

“Vid senare stadier eller högre exponeringsnivåer med komplext innehåll i sändningen kan följande symtom uppstå: oförklarlig ängslan, sömnsvårigheter, svullna lymfkörtlar, depressioner, aptitlöshet, hypoxi (otillräcklig syretillförsel till kroppens vävnader), kraftig hjärtarytmi (hjärtat “skenar”), hyperaktivitet, torra ögon, synproblem, försvagat immunförsvar, ökat behov av att urinera, nattliga svettningar, extrem törst, viktökning eller – minskning samt smärta i testiklarna.”

“Jag får dagligen bevis från människor med något eller några av ovanstående symtom, som kontaktar mig och berättar om sin tillvaro, men som inte blir trodda av allmänhet, läkare eller myndigheter. Elöverkänslighet, vilket för många kan bli en helt naturlig följd av den miljö vi tvingas leva i, accepteras inte som sjukdom. Det kommer den att göra, när sjukvårdskostnaderna för den trådlösa teknikens hälsopåverkan överstiger de statliga intäkterna från telekomindustrin, vilket bara är en tidsfråga.”

Maxicoms mätare ED25G kostar 1225 kr inkl moms (den nya ersättaren ED75 kostar 1500 kr) och borde finnas på varje arbetsplats och skola för återkommande mätningar.

NewsVoice återkommer med fler mätningar av strålning och magnetfält i olika miljöer. Nästa strålningsmätning ska utföras under rusningstrafik i Stockholms tunnelbana.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det vi alla bör fundera över är hur vi skall få bort SSM och deras “vetenskapliga råd” som består av jäviga personer med kopplingar till mobilindustrin, för de, och enbart de är ensamt ansvariga för att idioting fortsätter ty varenda instans eller annan myndighet pekar på SSM när de unisont uttalar att strålningen är ofarlig.

  Så länge de sitter där de sitter så kommer ingenting att förändras…

 • Tack också käre Kalle Hellberg och Roger Carlström!
  För att du finns och har funnits för oss drabbade!

  Twilight333 /Kram 2 drabbade.

 • Michael Holm & Mats Bladh med flera!
  Tack för era kloka ord!
  Mitt barn blev elöverkänslig sedan hen kommit upp i högstadiet.
  Känslig på tillsatser var hen visserligen redan tidigt i livet men,
  hen blev extremt dålig i skolans miljö där wifi med tillhörande förstärknings punkter och mobiler
  30 st i varje sal (1 / elev) + läsplattor och dect telefoner, var vardagsmat ca 6-8 timmar varje dag! Vilket hens kropp inte klarade av utan fick: Extrem huvudvärk, tinnitus,kramper och rusningar i hjärtat, yrsel och illamående ,men till slut så allvarligt med kramper stickningar domningar i händer o ben och visste inte var hen var till slut. Utan är nu hemma och kan inte vistas alls i skolan då hen blir så dålig. (och dessutom nekas undervisning sedan starten på året) Här hemma med skärmade kablar o därmed kablat internet klarar hen av visst skolarbete via datorn trots allt.Men utan undervisning.

  • SANT jag tror också mkt på samverkan av miljögifter i kroppen och denna konstgjorda strålning ihop…Har tester/forskning visat på hälsonegativa effekter samtidigt som -inga- miljögifter finns i tex djuret som används i försöket?

 • “En som vet sanningen” 14 augusti, 2012 at 14:06> Vilken Roger polisman pratar du med? En som vet bättre sanning än dig, men som blivit cencurerad? 😉

 • Visst är sanningssökande ett underbart fenomen. det är som att se solens glitter i vattnat, så många blänkare. Och i nästa stund syns nytt glitter.

 • Elöverkänslighet har aldrig kunnat påvisas: här är en artikel ni kan läsa: Rubin, James (March-April 2005). ”Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies”. Psychosomatic Medicine 67 (2): ss. 224–32

  • Rent skitsnack och ingenting annat.
   Du behöver inte länka till undersökningar som är betalda av och sammanställda för telekombranschen, det finns redan så många publicerade och arkiverade för att vi i framtiden skall kunna lagföra dessa då ytterst få kommer att kunna blunda för vad mobilstrålningen gjort och gör mot allt levande.

 • Roger om du jobbar på polisen borde du stänga denna sidan för bedrägeri. De enda som tjänar på detta är Maxicom som säljer en svart box som mäter en meningslös enhet! Personer med lägre utbildning köper av den av rädlsa för strålning. Mobiltelefoner och trådlösa nätverk använder sig av frekvenser som inte är skadliga för oss människor. Det är först när vi närmar oss UV-strålning på den elektromagnetiska skalan som vi kan få resonans i kroppens molekyler och därmed skadas. Jag är legitimerad sjukhusfysiker / doktor i medicinsk strålningsfysik och vet utifrån flertalet studier att en elallergiker inte kan avgöra om ett elektriskt fält är påslaget eller av. DETTA ÄR UTAN TVEKAN IDIOTI!

  • Det enda som är IDIOTI här är ditt inlägg “En Som Vet Sanningen”. Varför vill du inte skriva ditt namn? Vad menar du med att jag ska stänga sidan för bedrägeri? Tycker du inte om yttrandefrihet eller sådant som går emot den stora starka industrin? Flytta då till Vitryssland.
   Du skriver att du är sjukhusfysiker. Bara för att du är det innebär inte att du kan allt om strålning, den strålning den utbildningen är inriktad på är medicinsk strålning.
   Du skriver också att mobilteleofner och trådlösa nätverk använder sig av frekvenser som inte är skadliga för människor. Vad grundar du det på? Det finns åtskilliga studier som visar på motsatsen, men också många som visar på ofarligheten. Det gemensamma för dem som visar på ofarligheten är att de är hel- eller delfinansierade, designade och beställda av industrin.

   Nyligen kom en banbrytande studie som visar skador. För första gången har forskare kunnat påvisa DNA-förändringar i celler hos människor vid låga doser mobilstrålning. En GSM-mobiltelefon hölls mot örat i 15 resp. 30 minuter och hårsäckarna intill örat undersöktes. Redan efter 15 minuters exponering uppstod DNA-skador men efter 30 minuters exponering hade skadorna ökat betydligt. Hur det ser ut efter 30 minuters mobilsamtal eller mer dag ut och dag in vill jag inte ens föreställa mig men att det i slutändan kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar är något som är säkert: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22348707?dopt=Abstract

   Med anledning av vad du skriver är jag övertygad om att du är lobbyist åt något telekombolag, ditt resonemang känns igen.

   Elöverkänslighet inte kan kännas igen i studier skriver du – jag har också läst flera av dessa studier. De är helt felaktigt utförda. Dessa försökspersoner har varit exponerade både på väg till studien i kollektivtrafiken m m och under studien då miljön de gjorde studien i inte var fri från strålning eller hade låga nivåer av strålning. Så går det till om man vill komma fram till ett för industrin lämpligt resultat.
   Att utforma studien så är precis lika intelligent som att sätta ett antal pollenallergiker utomhus i en grönskande park i maj och efter 30 minuter exponera dem för olika sorters pollen. De kommer garanterat inte att känna av dessa exponeringar då de redan är helt förstörda av all pollen som finns i parken.

   Men du hävdar väl precis som en del andra att detta bara är psykologiskt betingat. Det fick jag själv höra att jag fick mina hudrodnader av självbetingelse. Jag måste i så fall vara synsk för jag utvecklade dessa hudrodnader utan att veta om att en trådansluten laptop jag satt vid hade fått det trådlösa modemet som tidigare var inaktiverat, aktiverat vid en Windowsuppdatering eller att min granne samma dag jag blev blossande röd i ansiktet hade installerat en kraftig trådlös router.

  • Att Du är legitimerad doktor förklarar varför du liksom så ofta andra “doktorer” missar det alldeles uppenbara och förnekar det människor själva upplever i sina sjukdomstillstånd.

   Om du kan påstå att mobilstrålning inte påverkar människor negativt då är du banne mej dummare än tåget eftersom både Mona Nilssons hemsida, google och youtube innehåller drösvis med undersökningar (sammanställda av forskare över hela världen)
   som bevisar det du här förnekar.

   Men vi kan ju lätt låta dej bevisa att så många andra + jag har fel i vårt påstående och låta dej (och varför inte SSM’s vetenskapliga råd också?) tillbringa några månader framför strålningsloben till en 3G/4G-antenn precis under gränsvärdet?, så som så många oskyldiga offer tvingas leva och därför drabbats av kraftig elallergi med söndertrasade liv som följd.

 • Jag har inte provat själv eller har egen erfarenhet av detta skulle hjälpa mot elöverkänslighet:
  Om du är elöverkänslig, prova att dricka cirka 4 liter destillerat vatten per dygn, detta rensar kroppen på överflödigt icke-organiskt material i kroppen. Enligt uppgift kan det hjälpa mot elöverkänslighet samt en massa andra åkommer.

 • En miljon (1.000.000) gånger starkare strålning än dagens bakgrundsstrålning!

  Jämfört med bakgrundsstrålningen för 100 år sedan så är dagens bakgrundsstrålning sannolikt 1.000.000 gånger kraftigare.

  Det blir då 1.000.000.000.000 gånger starkare än den strålningsnivå som vi och allt annat levande är konstruerade för att kunna hantera…

 • Angående rubriken ”mobiltelefon ökar strålningen nästan en miljon gånger jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen”, så vill jag göra följande inlägg:

  Den naturliga elektromagnetiska bakgrundsstrålningen på Jorden kommer i huvudsak från yttre rymden och framförallt från solen, vars strålning täcker hela frekvensspektret. I det frekvensområde som används till den moderna trådlösa tekniken (mikrovågsområdet) ligger denna bakgrundsstrålning i täthet normalt omkring eller under 1 pikowatt per kvm (1 pW/m2). Vid kraftiga solstormar kan strålningen uppgå till ca 0,1 mikrowatt/m2 (0,1 µW/m2) i täthet, det totala spannet av naturlig strålning kan alltså variera mellan ca 0,1 pW/m2 upp till ca 0,1 µW/m2. Det är dessa nivåer som allt levande på vår Jord genom årtusendena har anpassats till att (nästan) tåla.

  Det trådlösa tekniken använder elektromagnetisk strålning i mikrovågsområdet, för trådlös kommunikation över stora avstånd. Den strålningen ligger i täthet normalt i området från ca 1 µW/m2 upp till 0,1 W/m2 i den miljö där människor normalt befinner sig (städer, samhällen, landsbygd). Vid mobilsamtal med en GSM, långt från en basstation och med mobilen tryckt mot örat, kan strålningsstyrkan motsvara ca 2 Watt/m2 där huvudet befinner sig. Det innebär en skillnad mot den normala naturliga bakgrundsstrålningen på ca två tusen miljarder gånger. Så kraftig strålning i mikrovågsområdet är vi inte anpassade till att tåla, självklart får det konsekvenser!

  Även om man själv inte använder mobil, trådlöst nätverk eller DECT-telefon, så belastas man alltid av den trådlösa teknikens strålning från ens omgivning, som med sitt komplexa innehåll av information (modulation) utgör en mycket aggressiv påverkan på allt levandes interna kemisk-elektriska system. Om man har t ex 100 µW/m2 i sin bostad, från grannens DECT och trådlösa nätverk (mycket vanligt) så tvingas man att leva i en miljö som kan vara etthundra miljoner gånger starkare strålning än vad vi är skapta för, troligen inte särskilt ”nyttigt” (och hur mår grannen?).

 • Jag föreslog en gång en konstinstallation. Att sätta upp skyltar vid alla kommunala bänkar och vid entréerna till offentliga inrättningar som kommunalhus, bibliotek, vårdcentraler osv med upp lysning om den elektromagnetiska strålningen jämte rådande gränsvärde det skedde inte och vid den tiden kunde man varit alldeles säker på att dåvarande ansvarig myndighet, SSI(Strålskyddsinstitutet), had e basunerat ut att strålningen var försumbar. Finns möjligen någon konstfackselev intresserad av en dylik installation som examensarbete? Vi behöver provocerande konst!

 • Bara en rättelse. 1827 mikrowatt motsvarar inte 1.827 watt. Mikro är miljondels. Men det skulle vara 1827 milliwatt, ser man när man läser vidare. Eller? I så fall skulle det ha stigit till 1827000 mikrowatt. Om det var 1827 mikrowatt, är det således 1.827 milliwatt det handlar om, vilket är en väsentlig skillnad.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *