Pia Hellertz artikelserie om paradigmskiften

publicerad 8 augusti 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Pia HellertzPia Hellertz som är fil.dr., socionom fortsätter sin populära artikelserie på Humanism och Kunskap om paradigmskiften. I de senaste två artiklarna resonerar hon runt olika perspektiv, teorier och modeller (del 2) samt vetenskapsteori (del 3).

Pia Hellertz:

"Det går inte att debattera eller diskutera om det ena paradigmets sanningar är mer sanna och rätta jämfört med det andra. Synsätten är inte jämförbara. Man brukar säga att de är ”inkommensurabla”. Det är lika omöjligt som för en ateist att i en diskussion försöka bevisa att en kristen har fel gudssyn eller tvärtom."

"När en moderat och en vänsterpartist diskuterar samhället beror svårigheterna på att de har olika grundsyn på människa (människosyn, antropologi), på hur man lär och vad kunskap är (kunskapssyn, epistemologi) och på samhället (samhällssyn, världsbild, kosmologi). Och – det hela handlar i grunden om att tro. Alla paradigm vilar i grunden på de trossystem, som för tillfället bärs upp av ett antal vetenskapliga undersökningar som accepterats och kanoniserats som Sanna (med stort S) av den vetenskapliga världen."

ArtiklarnaDel 1 | Del 2 | Del 3