Prejudicerande domslut: Alternativmedicin får praktiseras av legitimerade vårdutövare i Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 augusti 2012
- Torbjörn Sassersson

En prejudicerande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att legitimerade vårdutövare får ge integrativmedicinsk vård dvs alternativmedicin med skolmedicin även i Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson

Redan 2011 godkände Högsta Förvaltningsdomstolen att Anders Pettersson, en legitimerad läkare, får integrera homeopati med skolmedicinsk behandling. Att Förvaltningsdomstolens beslut redovisas i Regeringsrättens årsbok HDF 2011 innebär också att den är prejudicerande och därmed ska vara vägledande för framtida rättstillämpning.

Domstolen konstaterar att det inte har kunnat påvisas ett enda fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling genom läkarens agerande, skriver Nätverket för Integrativ Medicin (NIM). Att den homeopatiska behandlingen, enligt Socialstyrelsen, inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet saknar därför betydelse.

I oktober 2011 fastslog även Socialstyrelsen att Jan Oleby en annan legitimerad läkare fick rätt att praktisera healing i samband med vanlig läkarvård.

Läkarens juridiska ombud, Ingegerd Lundberg Krook, meddelar:

“Socialstyrelsen kan inte förbjuda att en kompletterande alternativmedicinsk behandling används av en legitimerad vårdgivare. Initialt är det den legitimerade, och inte Socialstyrelsen, som avgör om en kompletterande KAM-behandling utgör en risk för patientsäkerheten.”

Om Socialstyrelsen inte delar den legitimerade läkarens uppfattning måste Socialstyrelsen vända sig till förvaltningsdomstolen med yrkande om påföljd för den legitimerade.

Ingegerd Lundberg Krook säger även till NIM att det inte är Socialstyrelsen som avgör om patientsäkerheten har satts i fara i ett enskilt patientfall. Endast Högsta Förvaltningsdomstolen kan avgöra det. Har patienten fått lämplig skolmedicinsk behandling är patientsäkerheten tillgodosedd. Socialstyrelsen har hela bevisbördan att en alternativmedicinsk behandling har äventyrat patientens liv och hälsa.

Källa: NIM:s pressmeddelande

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq