Prejudicerande domslut: Alternativmedicin får praktiseras av legitimerade vårdutövare i Sverige

publicerad 31 augusti 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

En prejudicerande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att legitimerade vårdutövare får ge integrativmedicinsk vård dvs alternativmedicin med skolmedicin även i Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson

Redan 2011 godkände Högsta Förvaltningsdomstolen att Anders Pettersson, en legitimerad läkare, får integrera homeopati med skolmedicinsk behandling. Att Förvaltningsdomstolens beslut redovisas i Regeringsrättens årsbok HDF 2011 innebär också att den är prejudicerande och därmed ska vara vägledande för framtida rättstillämpning.

Domstolen konstaterar att det inte har kunnat påvisas ett enda fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling genom läkarens agerande, skriver Nätverket för Integrativ Medicin (NIM). Att den homeopatiska behandlingen, enligt Socialstyrelsen, inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet saknar därför betydelse.

I oktober 2011 fastslog även Socialstyrelsen att Jan Oleby en annan legitimerad läkare fick rätt att praktisera healing i samband med vanlig läkarvård.

Läkarens juridiska ombud, Ingegerd Lundberg Krook, meddelar:

“Socialstyrelsen kan inte förbjuda att en kompletterande alternativmedicinsk behandling används av en legitimerad vårdgivare. Initialt är det den legitimerade, och inte Socialstyrelsen, som avgör om en kompletterande KAM-behandling utgör en risk för patientsäkerheten.”

Om Socialstyrelsen inte delar den legitimerade läkarens uppfattning måste Socialstyrelsen vända sig till förvaltningsdomstolen med yrkande om påföljd för den legitimerade.

Ingegerd Lundberg Krook säger även till NIM att det inte är Socialstyrelsen som avgör om patientsäkerheten har satts i fara i ett enskilt patientfall. Endast Högsta Förvaltningsdomstolen kan avgöra det. Har patienten fått lämplig skolmedicinsk behandling är patientsäkerheten tillgodosedd. Socialstyrelsen har hela bevisbördan att en alternativmedicinsk behandling har äventyrat patientens liv och hälsa.

Källa: NIM:s pressmeddelande


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Inskickat via mail till NewsVoice:

  Äntligen börjar det hända något på allvar i vårt avlånga land Sverige.

  Med alternativ finns det större möjlighet till friskvård istället för sjukvård. Då finns möjligheten att tillfriskna även efter det att sjukvården gjort allt vad som står i dess vetenskapliga och beprövade erfarenhets makt, möjligheten för människor som inte vågat tro på något annat än den traditionella vården kan få tillbaka tron på att bli frisk när Sverige öppnar upp för oliktänkade alternativa kunskaper och erfarenheter. Ingen kunskap ska förkastas, inga möjligheter till hjälp får förminskas, ALL kunskap och erfarenhet är till godo – BRA SVERIGE nu är vi på G! Vi har så mycket att lära av varandra!

  Ljusa hälsningar, Catarina, http://entiretyab.com/

 • Vad vet egentligen Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter om medicinering eller annan behandling inom sjukvården? Vad vet egentligen domare eller andra jurister när det gäller medicinska spörsmål? När Nackskadeförbunset ställt frågor till samtliga Sveriges domstolar har ingen domare framhållit att denne besitter någon medicinsk kunskap!

  Vad vet eller kan de sakkunnigläkare Högsta förvaltningsdomstolen använder sig av? Vilka är dessa utvalda och vem har rekommenderat dem till att vara sakkunniga?

  Är det även i dessa fall som hänvisning sker till begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” – ett begrepp som enligt SBUs professor Måns Rosén, Socialstyrelsen och Läkarförbundets ordförande Marie Wedin det inte finns någon förteckning över vad som är accepterat eller inte är det – utan bara av någon anledning har blivit ett begrepp som skall användas “för syns skull” eftersom det en gång har bestämts i något sammanhang?!

 • Det går mycket lättare att trycka ner och ta livet av folk om inga alternativ finns. Men kraven på myndigheterna ökar även i ankdammen Sverige.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *