Striden om våra gener – Nu kommer virusimiterande genvaccin – Sverige är i fronten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 augusti 2012
- NewsVoice redaktion

making_a_genic_vaccine

DEBATT. Läkemedelsindustrin satsar enorma belopp på nya innovativa vaccin. Parallellt döms samma bolag till miljardbelopp för skadliga läkemedel och vaccin medan de flesta svenska medier blundar. Hur mycket kan vi egentligen lita på dessa läkemedelsbolag och våra myndigheters vilja att skydda oss mot det som kommer, genvaccin som imiterar virus och påverkar vårt DNA.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Illustration: jpkc.yzu.edu.cn | Denna artikel refuserades 2012-08-08 av DN debatt (utan motivering) och SvD Brännpunkt med motiveringen: “Det är alltför omfattande för Brännpunkt”. Även Newsmill.se refuserade artikeln 2012-08-09.

Industry Review presenterade i juni 2012 en rapport “Global Human Vaccines Market 2011-2015” som visar att den globala vaccinmarknaden kommer att växa i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Asien och The Pacific (APAC) samt USA. Bakom rapporten finns Infiniti Research (Technavio) ett analysföretag som specialiserat sig på att producera rapporter om expansiva marknader.

Rapporten visar att efterfrågan på vacciner ökar och de sjukdomar som särskilt nämns är hepatit, cancer och influensa. Marknaden för dessa vacciner beskrivs som lukrativ och vaccinproducenterna uppges satsa stort på “innovativa vacciner”. Exempel är vaccin som ska behandla dendriter (nerv- och hjärnceller), DNA, T-celler (immunförsvaret).

“Since the market is lucrative, vendors are investing heavily in R&D activities to develop innovative vaccines. This has resulted in the introduction of new technologies such as dendritic cell vaccine preparation, DNA vaccine preparation, T-cell receptor peptide vaccine preparation, and recombinant vector vaccine preparation”. Industry Review

Här nämns stora satsningar på rekombinanta vektorvaccin som beskrivs som liknar DNA-vaccin, men att de använder virus eller bakterier som bärare.

Virus förökar sig genom att injicera genetisk kod i kroppsceller för att tvinga dessa att replikera viruset. På de viset används mänskliga kroppsceller för att föröka viruset i kroppen. Så går det till i naturen. Vaccinindustrins ledande företag (i rapportens utpekas GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck och Sanofi) har i sin forskning lyckats imitera hur virus överför genetiskt material till celler.

“Recombinant vector vaccines are experimental vaccines similar to DNA vaccines, but they use an attenuated virus or bacterium to introduce microbial DNA to cells of the body. “Vector” refers to the virus or bacterium used as the carrier.”

“In nature, viruses latch on to cells and inject their genetic material into them. In the lab, scientists have taken advantage of this process. They have figured out how to take the roomy genomes of certain harmless or attenuated viruses and insert portions of the genetic material from other microbes into them. The carrier viruses then ferry that microbial DNA to cells. Recombinant vector vaccines closely mimic a natural infection and therefore do a good job of stimulating the immune system”. Källa: The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Behovet av att behandla virala infektioner sägs vara den huvudsakliga drivkraften bakom att vaccinationsindustrin kommer att se en växande marknad fram till 2015, vilket är rapportens prognoshorisont. Studien oroas samtidigt över att utvecklingsländernas påstådda behov av vaccin inte kan tillgodoses. Vidare innehåller rapporten i vanlig ordning en SWOT-analys om hot mot vaccinmarknadens tillväxt.

Hur kan industrin garantera genetisk säkerhet?

Från ett mer vaccinkritiskt och granskande perspektiv uppstår en rad obehagliga frågor.

När vaccinindustrin investerar hårt på innovativa vaccin som ska imitera virus och interagera med mänskligt DNA, ställs oerhörda krav på säkerhet. Hur kan dessa gigantiska vinstdrivande bolag garantera att vaccinerna inte omkonstruerar vårt genetiska arv, vårt genom? Hur vet dessa bolag att deras DNA- och vektorvacciner inte kommer att skada hela populationer? Hela populationer har bevisligen skadats av t ex Pandemrix (ej vektorvaccin).

Med tanke på att dessa bolag om och om igen fälls i domstol och tvingas betala miljardbelopp i böter finns skäl att fråga om bolagen egentligen besitter en moralisk nivå som matchar bolagens framgångar.

Läkemedelsindustrin döms till dryga böter

GlaxoSmithKline fick 2011 böta rekordsumman 3 miljarder dollar för försäljning av olagliga läkemedel (New York Times).

Pfizer stämdes på 42 miljarder kronor i en vaccinskandal, men slingrande sig undan med hjälp av advokater i 15 år. Bolaget gick till slut med på att betala 175,000 dollar i ersättning till fyra personer i Nigeria som blev skadade av vaccinet Trovan (BBC). Totalt fick 200 personer vaccinet. Pfizer fick även år 2009 betala 2,3 miljarder dollar för smärtlindraren Bextra (New York Times).

Eli Lilly avkrävdes på 1,4 miljarder dollar i böter för olaglig försäljning av Zyprexa en anti-psykosmedicin (New York Times). I Sverige däremot hände ingenting – istället har Zyprexa klättrat på listan över landets största mediciner skriver SVT.se. (Produkten är för övrigt snarlikt namnet på det fiktiva medlet Dypraxa i filmen “The Constant Gardener” om ett läkemedelsbolag som härjar i Kenya med stöd av den brittiska regeringen.)

Merck som ligger bakom vaccinet Gardasil måste enligt ett domstolsbeslut i Boston betala en böter på 321 miljoner dollar för illegal marknadsföring av värkmedicinen Vioxx (Reuters). Det beslutades bara några månader efter Merck accepterat att betala ut enorma summor till 43 amerikanska stater för diverse marknadsföringsbrott (New York Times).

Johnson & Johnson fick 2012 böta 1,2 miljarder dollar för bedrägeri runt antipsykotiska medlet Rispedal (New York Times).

Det är dessa bolag som nu utvecklar “genmedicin”.

Bötesbeloppen ringa i jämförelse med vinsterna

Historien visar att när enorma vinster finns att tjäna kan dessa bolag lugnt kalkylera in bötesbeloppen som mindre kostnader vilka försvinner i jämförelse med vinsterna. Vi vet även från fallet “Pandemrix i Sverige” att bolagens jurister har förmågan att skriva bort sitt ansvar inför biverkningar genom kontraktsförhandlingar på statsnivå.

En källa från läkemedelsjätten Merck berättar för NewsVoice att när Merck tog fram ett statin för marknaden drog företaget in hela forskningsinvesteringen på 50 miljoner kr på en enda månads försäljning efter att statinet introducerats på marknaden. Med andra ord är det inget problem för ett läkemedelsbolag att lägga 50 miljoner kronor på bra försvarsadvokater.

Det är värt att notera att det inte finns en debatt i Sverige om dessa bolags agerande. Svenska gammelmedia rapporterar knappt ens att bolagen fälls i domstol för: mutor samt försäljning av olagliga, verkningslösa och skadliga “läkemedel”.

Vaccin mot allt?

Vaccinindustrin fokuserar särskilt på att utveckla cancervaccin, influensavaccin och vaccin mot hepatit, enligt rapporten (“Global Human Vaccines Market 2011-2015”). För de flesta är det naturligt att förstå förekomsten av vaccin mot virus, men media rapporterar ibland om hur industrins forskare ute på universiteten försöker ta fram vaccin mot en rad andra sjukdomar som inte är relaterade till virus. Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar är exempel på patologiska tillstånd som numera påstås kunna botas med vaccin.

Stockholm är ett center för vaccinforskning och kartläggning av gener

I Stockholm intill Karolinska Sjukhuset byggs nu en supermodern byggnad för “European Centre for Disease Prevention and Control” (ECDC). Här anses vaccin vara den primära lösningen för att skapa ett sjukdomsskydd för hela Europa. Centrets nuvarande lokaler ligger i en äldre tegelstensbyggnad på Tomtebodavägen 11A.

I Stockholm har vi även centret LifeGene som syftar till att kartlägga svenskarnas gener. LifeGene som drivs av Karolinska Institutet skriver på sin hemsida att projektet kommer att bli den största forskningssatsningen i Sverige någonsin. Flera hundra tusen svenskar ska rekryteras som frivilliga försöksobjekt och projektet ska pågå under många år framöver. Hittills har 5000 svenskars gener kartlagts.

Forskare efterlyste 2010 en etisk debatt om nödvändigheten och rätten att kartlägga varje svensks gener (DN: Ny bank ska lagra våra gener). I december 2011 beslutade Datainspektionen att LifeGene omedelbart måste upphöra med datainsamlingen eftersom KI-projektet gick emot personuppgiftsglagen (PUL). I februari 2012 beslöt dock Regeringen att köra över Datainspektionen och garanterade nya regler för Lifegene (Ny Teknik: Lifegene får fortsätta, lovar Björklund).

Den avhoppade vaccinforskaren dr Ann-Charlotte Stewart rapporterade från seminariet, ”En ny vaccinationslag – konsekvenser och utmaningar” som hölls i april 2012 (Dagens Medicin). Under seminariet uttryckte Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare från Södersjukhuset, i ett starkt känsloutbrott sin förfäran över att antivaccinationsrörelsen växer och att intresset att vaccinera sig i Sverige avklingar (NewsVoice). Syftet med seminariet var att diskutera hur en ny vaccinationslag kan göra massvaccinationer obligatoriska.

Stöd NewsVoice Margareta Blennow sa irriterat att unga flickor googlar och hittar skrämmande information om tex HPV-vacin. De blir rädda för narkolepsi och biverkningar och därför avstår de från vaccination. Hon uttryckte sin avsky för det faktum att när man googlar ”vaccin” kommer antivaccinsidorna högt och hon uppmanade publiken att ”göra något för att stoppa detta”, meddelade Ann-Charlotte Stewart.

Striden om våra gener

Den allmänna händelseutvecklingen: Regeringens agerande, viljan att placera Sverige i världscentrum av vaccinkartan, ny vaccinationslag, industrins vinstprognoser, genvaccinernas ankomst, frånvaron av en debatt om etik samt en allmän övertro på vaccin visar tydligt vart vi är på väg.

Framför oss kan en uppsjö av rekombinanta virusimiterande vektorvacciner mot virus, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och alla genetiska sjukdomar anas. Frågan är hur länge vaccination förblir ett eget personligt beslut och hur länge det tar innan massvaccinationer blir obligatoriska. Parallellt kommer kartläggningen av svenskarnas gener vara frivillig, men snart kommer sannolikt det bli ett obligatorium. Vi kan anta att genregistret (LifeGene) kommer att användas som screening-underlag för att detektera eventuella sjukdomar precis som alla barn i Sverige sedan många år PKU-screenas strax efter födsel.

Problemet är att tex PKU-tester ofta ger felaktiga provsvar (NewsVoice). MSNBC rapporterar den 9 maj 2011 att hela 200 ,000 barn feldiagnostiseras varje år i USA på grund av vilseledande PKU-prover (MSNBC: Babies’ blood tests can end in false-positive screening scares).

Vi kan därför ana att när registren över misstänka genetiska defekter samkörs med vårdcentralernas journaler, som inkluderar vaccinationsuppgifter, kommer påtryckningar ske mot medborgarna. Vi kommer att se samma skuldbeläggande påtryckningar som skedde under svininfluensaskandalens början. Vi kommer att uppmanas att genvaccinera oss för att “bota” misstänkta genetiska defekter som “screenats” och lagrats i LifeGene-registret.

Frågan är hur populationerna i världen ska skydda sig mot nya former av narkolepsi och andra “sömnsjukdomar” som kan bli följden. Vi lär knappast få stöd från Regeringen, myndigheter eller vårdcentralerna för där finns vanliga löntagare som gör vad de blir tillsagda att göra. 

Det som avgör om framtidens “folkhälsa” ska vara styrd av önsketankar om artificiella immunförsvar och perfekta genuppsättningar beror på hur kritiska vi är idag. Vill vi chansa på industriella quickfix-lösningar en masse skapade av kriminella läkemedelsbolag som trots miljardböter aldrig beläggs med näringsförbud?

Text och analys: Torbjörn Sassersson

SVT.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Nu kommer DNA-vaccinerna på eftermarknaden av zikaviruset… som vanligt testar Big Pharma först i de fattigare länderna i världen.

  LäkemedelsVärlden: DNA-vaccin mot zikavirus testas kliniskt i fas II

  “Fas II-prövningen är indelad i två delar och ska genomföras delvis i USA men fram för allt i områden med utbrott av zikavirus, som Puerto Rica, Mexico, Costa Rica, Brasilien och Peru.”

  “I den första delen ska 90 friska frivilliga försökspersoner mellan 18 och 35 år testa vaccinets säkerhet och förmåga att stimulera ett immunsvar. “

  “Resultat från fas II-prövningen väntas år 2019 med de första delresultaten i slutet av det här året.”

  http://www.lakemedelsvarlden.se/forskare-fran-usa-inleder-fas-ii-provning-med-vaccin-mot-zika/

 • Kan förstå varför debattinlägget refuseras överallt; det är en röra som involverar många områden, konventionella vacciner, genterapi, feldiagnoser inom biomedininen, genetisk kartläggning osv osv. Få konkreta förslag läggs fram, artikeln består till största del av misskreditering av läkemedelsindustrin.

  Visst får vi bieffekter från massvaccinationer – det hör till sakens natur att människor är genetiskt olika och reagerar olika på en viss medicin. Vad är värre, att ha 10 fall av narkolepsi eller att låta bli att vaccinera hundratusentals medborgare (varav många kommer att dö av sjukdomen som vaccinen är tänkt att skydda mot).

  En annan sak som jag reagerar på är stycket om genetisk säkerhet.

  “Hur kan dessa gigantiska vinstdrivande bolag garantera att vaccinerna inte omkonstruerar vårt genetiska arv, vårt genom? ”

  För det första är genterapi avsett för ett färre antal sjukdomsfall, vilka är mycket specifika – det kan inte skada hela populationer därför att relativt få genterapeutiska strategier är tänkta för så stora patientgrupper som t.ex. Pandemrix.

  För det andra är “omkonstruering av vårt genetiska arv” precis tanken med genterapi. Man kompletterar den sjuka cellen med friska gener. Med val av rätt vektorer kan man även minimera risken för att DNA-segmentet som ska infogas kommer på rätt ställe i genomet. Därmed är riskerna mindre att vitala gener skadas.

  Genterapi är viktigt att syssla med av den anledningen att strategin är överlägsen på ett plan där alternativa behandlingsmetoder inte ens existerar – att direkt och permanent rätta till fel i naturens egen genetik.

  • “att direkt och permanent rätta till fel i naturens egen genetik”
   Låt naturen ha sin egen gång och sluta lek gud

 • Om det någonsin blir aktuellt med tvungen vaccinering i Sverige, har jag redan flyttat ur landet! Ingen ska tvinga mig till vaccinering!

 • “En ny behandling mot hudcancern Malingt melanom kan förlänga livet på svårt sjuka patienter. Det är en av de dyraste behandlingarna som införts i Sverige, och i väntan på ett lägre pris är det få landsting har börjat använda den.”

  “Just nu kostar en behandling 800 000 kronor, och ges vid fyra olika tillfällen. Det är hittills få landsting som infört behandlingen, men här i Gävleborgs län tänker de inte vänta på ett lägre pris.”

  SR: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5195603

 • I princip kan en vårdcentral samla blodprover och älja till hågad spekulant, som går igenom generna, patenterar det som bedöms som lukrativt, och ingen kan säga nej. Jag tror det har hänt, men är inte alldeles säker. Det var väsen en gång när Islands genom såldes ut. Synnerligen delikata problem! I USA kriminaliserades insamling av den gemensamma egendom som utgörs av regnvatten. Men i denna fråga är medborgarnas blod allmän egendom! Det som beskrivs i artikeln med virus som genmanipulerande maskiner liknar ett forskningsområde som i förlängningen syftar till att förverkliga Matrix-idén, nämnligen det område som kallas NBIC, en sammansmältning av fyra teknologier, Nano-, Bio-, Information- and Communication technologies. Man kan med fog fråga sig hur länge människan kommer att tillåtas existera, i den form vi känner henne!

 • Tack för att du vågar stå upp för den krassa verkligheten och föra ut dina budskap till oss som är intresserade av alternativ information än det media och Socialstyrelsen vill att vi ska matas med.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *