Ulf Bittner: Vi nekas EU-rätten till gränsöverskridande vård i andra länder

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 augusti 2012
- Torbjörn Sassersson red.
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU

DEBATT. Blir Landstingsskattebetalare i Sverige blåsta dubbelt upp? Har landstingen och sjukhusläkarna eget intresse och ekonomiska incitament i att förhindra den fria rörligheten av vård dvs. skydda den svenska vårdmarknaden från konkurrens från bättre vård i andra länder? Det verkar så. 

Text: Ulf Bittner

Skattebetalarna betalar först dyra stafettläkare via landstingsskatten och sedan nekas svenska landstingsskattebetalare bättre/effektivare och snabbare vård inom EU/EES av landsting. Svenska skattebetalare betalar sedan 1995 till EU via skattsedeln för EU-rättigheten till fri rörlighet vid så kallad gränsöverskridande vård inom EU/EES.

Vilka skyldigheter har egentligen landstingen och sjukhusläkarna?

Bättre vård utomlandsI Läkartidningen redan år 2004 redogör bl.a. professor Ulf Bernitz (professor i europeisk integrationsträtt) för landstingens och sjukhusläkarnas skyldighet. Han besvarar fråga om vilken svenska läkare och annan sjukvårdspersonal egentligen har.

“I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet.

Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.

Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen.”

“Detta har fått det bedrövliga resultatet att många av dagens patienter i onödan står kvar i oacceptabelt långa vårdköer eller kanske nekas en viktig behandling när hjälp skulle stå att få utanför våra nationella gränser.”

Läkartidningen: “Vilken roll bör läkare och annan vårdpersonal axla i denna utveckling?”

Professor Ulf Bernitz är uppenbart villig att dela med sig om förutsättningarna utifrån EU-rätten via Läkartidningen men tog landstingen och sjukhusläkarna till sig det? Svar nej. 

Till saken hör att sjukhusläkare kan remittera för gränsöverskridande vård, det kan inte en distriktsläkare.

Har landstingen och sjukhusläkarna avsiktligt undanhållit EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård gentemot skattebetalarna? Svar ja.

Kjell Brobergs fall togs upp av Expressen i artikeln: ”Svenska sjukvården dömde mig till döden”. Broberg fick bättre och effektivare vård av vårdgivare utanför Sverige och fick via förvaltningsdomstol rätt till ersättning utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, men först efter att han själv ordnat så att han fick vården!

Frågan är varför landsting och sjukhusläkare inte hjälpte Kjell Broberg till bättre och snabbare vård hos annan vårdgivare utanför Sverige inom EU/EES? Han hade EU-rättigheten till gränsöverskridande vård.

FörsäkringskassanTidningen Sjukhusläkaren avslöjade:

”Försäkringskassan erkänner nu i praktiken att man under en lång rad år brutit mot EU-rätten”.

Men frågan blir då varför tidningen Sjukhusläkaren icke objektivt och kritiskt granskat sjukhusläkarnas och landstingens ansvar? Professor Ulf Bernitz informerade ju redan 2004 i Läkartidningen läkaretablissemanget och förmodligen även då indirekt landstingen (sjukhusläkare är anställda av landstingen).

Carolina hittade själv bättre vård i Tyskland

Caroline Norell fick bättre, effektivare och snabbare vård inom EU/EES bortom Sverige genom EU-rättigheten till fri rörlighet för gränsöverskridande vård.

“Hon tillfrågade personalen på Sahlgrenska, men ingen visste något om operationer utomlands”.  Sjukhusläkaren: “Carolina valde operation i Tyskland före kö i Sverige”

Varför har tidningen Sjukhusläkaren inte objektivt och kritiskt granskat sjukhusläkarna och landstingens ansvar?

Har landstingen och sjukhusläkarna helt enkelt avsiktligt undanhållit EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård gentemot skattebetalarna? Frågan är öppen. 

Läs den kompletta artikeln

Text: Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Läs även


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur saker och ting förändras granskas sällan öppet. När Försäkringskassan (FK) “kostar för mycket” – kräver säkert ansvarig finansminister att de kostnaderna skall minskas.

  Fusk finns överallt i vår tillvaro, men innebär inte att alla och envar fuskar, även om någon dagligen avslöjas “med fingret i syltburken” i form av braskande rubriker!

  Efterföljande debatt ger ledande partigängare chans att förbättra positionen framöver – för en karriärvandring uppåt i politikens förunderliga värld! Kanske genom makabra förslag, som att även sängliggande sjuka personer måste kunna arbeta “på något sätt”!

  Tänkbar konsekvens blir kanske att FKs ansvarige generaldirektör känner ökat behov visa sig duktig – kanske för att komma maktens topp ännu närmare? – Kanske få bli rikspolischet?

  När det gäller rätten till vård inom EU/EES-området har säkerligen FK tvingats – att på ett eller annat sätt minska sina “kostnader”genom att dess försäkringsmedicinska rådgivare och handläggare ev. fått nya instruktioner om t ex avslag till återbetalning för utlägg för vård inom EU/EES!

  Om utredning eller vård utanför Sveriges gränser inte ersätts enligt avgivna löften minskas utbetalningarna – varefter troligen många inte längre vågar ta kostnader för resa till specialister inom EU, samtidigt som en förhoppningsfull finansminister fått sin önskan om besparingar uppfylld och tror sig ha lyckats spara pengar åt Sverige!

  – Uppstår verkligen besparingar om sjuka eller skadade aldrig får sin nödvändiga vård?

  Finns verkligen “vården som behövdes” i Sverige med anledning av alla påtalade brister i svensk landstingsvård – vilket dagligen rapporterats om i våra medier!

  Saknas senaste internationella teknik och kunskap i svensk vård – torde många medborgare aldrig botas här i landet, utan tvingas antingen fortsätta belasta andra delar av samhället, eller få den i enlighet med våra EU-rättigheter, som Försäkringskassan på olika sätt tycks försöka förhindra med sina avslag!

  Nackskadadade behöver t ex få bostaden ombyggd, transporter till hjälpcentraler, handikappverksamheter, sjukmottagningar eller annan hjälp!

  Vad kostar inte detta i själva verket, jämfört med ev “besparingar” hos FK via dess avslag?

  Varje avslag för utrednings- och operationskostnader inom EU-området – med hänvisning till omtolkning av rådande EU-domar torde medför större kostnader, än om den skadade genast fått den vård svensk landstingsvården ännu inte klarar av att ge dem?

  http://www.nackskadeforbundet.se får t ex finansministrar och partigängare, med förhoppning om en bättre karriär, anledning att ompröva sin regerings politik!

  Landstingen behöver avskaffas – helt i enlighet med förre socialministern Göran Hägglunds förslag!

  Men det räcker inte !!!!

  Även SKL måste avskaffas, liksom att Försäkringskassans sätt att fungera – måste i närtid totalt förändras!!!!

 • Det är viktigt att vården tvingas upplysa om patienternas möjlighet att få vård inom EU.
  Det bidrar till att förbättra Svensk vård. Självgodhet är aldrig bra.

 • På frågan: Varför har tidningen Sjukhusläkaren inte objektivt och kritiskt granskat sjukhusläkarna och landstingens ansvar? Är kanske svaret att tidningen till stor del är finansierad av medel från läkemedelsindustrin!?
  Människors hälsa prioriteras tyvärr långt ner på listan av skolmedicinen här i Sverige, något som vi kommer få dras med så länge som läkemedelsindustrin inte släpper sina klor om dem, eller tills folk blir så medvetna om allt buffel och båg så de börjar söka andra alternativa vägar till hälsa.
  Det är hög tid att folk börjar öka sin egen medvetenhet och inte bara blint förlita sig på talesmän för läkemedelsindustrin som läkare och professorer nu till stor del är.

 • Tack Ulf, för dina avslutande två frågor, som Jag vill, kan och vågar besvara med min mentala, kunskap, tänk och handling, att fysiskt producera resultat med kvalitet och säkerhet i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens praxis nedan:

  Din fråga: ”Varför har tidningen Sjukhusläkaren inte objektivt och kritiskt granskat sjukhusläkarna och landstingens ansvar?”

  Mitt svar: Sjukhusläkaren är namnet på någonting med eller utan ansvar och risk, för att i tid och rum objektivt och kritiskt granskat sjukhusläkarna och landstingens kollektiva laglösa ansvar i EU.

  Din fråga: ”Har landstingen och sjukhusläkarna helt enkelt avsiktligt undanhållit EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård gentemot skattebetalarna?”

  Mitt svar: Ja – landstingen och sjukhusläkarna vill, kan eller vågar som laglöst kollektiv u.p.a., avsiktligt och med uppsåt undanhålla information om ”fri rörlighet vid gränsöverskridande vård” till vårdtagare eller vårdrådgivare, som inte vill, kan eller vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

  Det är bara EN vårdgivare, med unik identitet lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, som har STRIKT produktansvar, som näringsverksamhet, för säkerhetsbrist i handläggning eller vård, av EN enskild vårdtagare, som rättssäkert i tid och rum vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja vårdgivare, som skriftligen (rättssäkert) i tid och rum intygat vårdgivarens identitet lokalt i EU, samt vårdgivarens avsikt och mål med EU-rättighet till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård gentemot varje enskild skattebetalare som vill, kan och vågar värdera kvalitet och säkerhet.

  Om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, förvaltar säkerhetsbrist ovan till fördragsbrott, har det allmänna (regeringen) skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild vårdtagare inte två eller fler i ett kollektiv av laglösa pronomen!

  Mvh

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *