Syrien – Johan Croneman är Vaken på Dagens Nyheter

publicerad 7 augusti 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Är DN självkritiskt? Tydligen. Annars hade de inte låtit publicera denna mediekritiska version om Syrienkonflikten. Sedan artikeln publicerades har dock inte DN:s förenklade nyhetsrapportering förändrats eftersom strålkastarljuset måste kastas på USA, England och Frankrike.

Att låta publicera Cronemans artikel som lätt tangerar korruptionen bakom inbördeskriget borde vara trovärdighetssjälvmord för DN. Hade samma artikel publicerats på DN:s hatobjekt Vaken.se hade DN funnit ännu mer underlag för lite smutskastning.

Läs absolut Johan Cronemans korta skildring av vad som egentligen pågår i Syrien och vilka intressenter som ligger bakom och pressar på störtandet av Assad, enligt en syrian.

”Jag har aldrig stött Assads, varken pappan eller sonen, men det som händer nu är vansinnigt. De är sunniter, allihopa, och de som vill ta makten är militanta islamister”.

”De svenska nyheterna, både tidningar och tv, står helt okritiskt på deras sida. De vet inte vilka de pratar om. Och är man kritisk till den bilden, då blir man genast anklagad för att sympatisera med en mördare. Vad vet medierna om vilka intressen som egentligen ligger bakom?” ”USA”, säger min vän, ”USA, England, Frankrike, de vill äntligen ta tillbaka den kontroll de förlorade för 60–70 år sedan”.

Johan Croneman tipsar om Guardian-journalisten Charlie Skelton som i en betydligt mer välinitierad artikel "The Syrian opposition: who's doing the talking?" beskriver om vad som sker i Syrien medan slappa västmedier rapporterar på förenklade sätt.

DN har mycket att lära och våga. Men mer troligt är det att nya Svenska Dagbladet kan göra bättre ifrån sig.

Rapportera om hur USA's, Englands och Frankrikes regimer tjänar på konflikten i sig och på slutresultatet, en störtad Assad!

Text: Torbjörn Sassersson