Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ekologisk mat fortfarande nyttigare än konventionell enligt forskning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 september 2012
- Torbjörn Sassersson
Kost och diet mot cancer. Foto: Partha Sekhar Borah. Licens: Pexels.com (free use)

DEBATT. En studie från Stanford påstås bevisa att ekologisk mat inte är bättre än konventionellt odlad mat, men det finns en rad tveksamheter kring metastudiens kvalitet och egentliga syfte. Metastudien som innebär en översyn, att den jämför andra studier, påpekar att den kan vara partisk och huvudförfattaren arbetar också gentemot “policymakers”.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad: 2012-09-08 [NPK-gödsel korrigerat]

Många tidningar har valt att negativt övertolka Stanfords metastudie som om: det inte är någon skillnad på konventionellt och ekologiskt odlad mat, men forskning visar på motsatsen.

Metastudiens sammanfattning innehåller ett par intressanta formuleringar:

“Conclusion: The published literature lacks strong evidence that organic foods are significantly more nutritious than conventional foods. Consumption of organic foods may reduce exposure to pesticide residues and antibiotic-resistant bacteria.”

Metastudien konstaterar att ekologisk mat kan innehålla mindre rester av bekämpningsmedel och antibiotikaresistena bakterier. Notera här att äkta ekologisk mat inte ska innehålla rester av bekämpningsmedel överhuvudtaget. Så varifrån kom de rester man ändå tycks ha hittat? Stanfords metastudie visar alltså att ekologisk mat är nyttigare eftersom den innehåller mindre giftrester.

Metastudien säger att litteraturen saknar starka bevis för att ekologisk mat är signifikant mer näringsrik än konventionell mat. Med andra ord medger författarna att det finns bevis för att ekologisk mat är mer näringsrik än konventionell mat.

Stanfords metastudie tar inte hänsyn till kritiken mot genmanipulerade växter och djur, kontroversiella tillsatser, tillväxthormon eller skador på miljön, allt förenat med och typisk för konventionell odling.

Vidare tar inte metastudien hänsyn till positiv långtidsverkan av att äta ekologisk mat. Studierna som valdes ut omfattade endast personer som ätit ekologisk mat från endast två dagar upp till två år.

Metastudien verkar inte ens definiera vad som menas med “organic foods”. Hur ekologiskt är egentligen “organic food production”? Det vi vet är att alla växter och djur är organiska, men organisk betyder inte ekologisk eller naturligt odlad.

Huvudförfattaren Crystal Smith-Spangler vill påverka policymakers

Metastudiens huvudförfattare Crystal Smith-Spangler, som är listad som “health policy affiliate” på “Stanford Center for Health Policy”, skriver på sin hemsida på Stanford att hon vill påverka beslutsfattare gällande amerikansk hälspolicy. Det betyder att hon arbetar med politiska frågor.

“She is interested in helping patients, providers, and policy makers make informed decisions on treatment and policy options for common, costly health conditions.”

Det betyder att en rapport från det välrenommerade universitetet Stanford som nu påstår att ekologisk mat inte är nyttigare än konventionell mat får stort nationellt och internationellt genomslag och kan påverka hela nationer att överge ekologisk produktion. Enda alternativet är då en fortsatt dominans av storindustrins matproduktion.

Finansieringen av analysen ett frågetecken

Forskarna i Stanfords metastudie har uppgett att de arbetat utan finansiering, stöd eller andra fördelar. Under rubriken “Potential conflicts of interest” har samtliga 12 forskare kryssat “nej” i samtliga 21 kryssboxar i ett formulär för redovisning av intressekonflikt. Det är märkligt. Normalt arbetar inte forskare utan ersättning och enligt en forskare som NewsVoice varit i kontakt med har dessa formulär från ICMJE ingen som helst juridisk betydelse. Formuläret är inte bindande och de kan enkelt och utan konsekvenser mörka intressekonflikter, säger denne.

Stanford Center for Health Policy” gör ingen egen forskning på “organic foods”

Vid en närmare granskning framkommer att “Stanford Center for Health Policy” endast gjort en översyn på “organic foods” och i övrigt inga egna studier. Det är minst sagt anmärkningsvärt om Stanford har ambitionen att skapa underlag för en nationell hälsopolicy gällande ekologisk mat. Saknar helt enkelt “Stanford Center for Health Policy” kompetensen att bedöma sakfrågan och kommer Stanford att kompensera för att de bara producerat en enda översyn på “organic foods”?

Hur giftfria var egentligen de ekologiska odlingarna?

Mat och hälsaEtt problem vid studier av ekologisk mat är att dessa studier endast kan genomföras på produkter från mark och odlingar som är helt fria från bekämpningsmedel och artificiellt gödsel. I annat fall kommer proverna att kontamineras av tidigare matproduktion. Sedan har vi problemet med producenternas ärlighet.

NewsVoice redaktör har varit i kontakt med en matproducent i Åkersberga utanför Stockholm som uppger att en KRAV-odlare i trakten blandar ekologiska potatisar med konventionellt odlade potatisar innan leverans som KRAV-potatis. Har Stanford därför kvalitetsgranskat de 223 studierna på näring och föroreningar i maten? Det är inte troligt.

“While researchers found that organic produce is 30 percent less likely to be contaminated with pesticides than conventional fruits and vegetables, organic foods are not necessarily 100 percent free of pesticides.” / Michelle Brandt

Ekologisk mat innehåller mer näring och mindre bekämpningsmedel

Vid en sökning på PubMed, västvärldens största bibliotek för medicinska rapporter, hittar vi analysen: “Organic foods contain higher levels of certain nutrients, lower levels of pesticides, and may provide health benefits for the consumer” som slår fast att det finns flera studier som bevisar att “organic foods” (ekologiskt odlad får vi anta) har högre halter av näringsämnen och lägre halter av bekämpningsmedel än industriellt producerad mat.

Egentligen är  det inte mer konstigt än principen “skit in – skit ut”. Konventionellt producerad mat besprutas med bekämpningsmedel, alltså kan vi förvänta oss rester av bekämpningsmedel i maten.

Konventionellt producerad mat tillväxer snabbare eftersom konstgödsel (NPK-gödsel) endast består av kväve, fosfor och kalium. Alltså kan vi förvänta oss att konventionell mat innehåller färre näringsämnen per viktenhet. Artificiell NPK-gödsel tvingar grödan att tillväxa snabbare och det ger mer ekonomisk avkastning, men maten blir vattnig, smaklös och innehåller en mindre variation av näringsämnen per viktenhet.

Det beror på att NPK-gödslad mark endast tillförs tre grundämnen istället för en lång rad av naturliga närsalter, vilket är fallet vid ekologisk produktion. Dessutom innehåller NPK-gödsel och gödselslam skadliga tungmetaller som tex kadmium.

Nyttigare äta ekologisk mat enligt stor EU-studie

Ekologiskt odlade frukter och grönsaker är nyttigare än konventionellt odlade, visar resultat från en stor EU-studie (Quality low input food project), skriver SvD. Att äta fem portioner frukt och grönsaker om dagen skulle gå att minska till fyra om man äter ekologiskt, enligt forskarna.

Vad korna äter speglas i mjölken skriver KRAV. “Mjölkrapporten” som jämför 13 studier på mjölk visar att ekologisk mjölk innehåller mer omega-3-fettsyror i jämförelse med annan mjölk, säger Alicja Wolk, Professor i nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin

Ett fyraårigt odlingsförsök i Newcastle visar att ekologiskt odlade frukter, grönsaker och sädesslag innehöll upp till 40 procent mer antioxidanter. Även innehållet av mineraler som järn och zink var högre.

“Frågan är inte längre om ekologiska produkter innehåller mer näringsämnen utan varför? Svaret kan hjälpa både ekologiska och konventionella odlare att nå bättre resultat”, säger Carlo Leifert, professor vid Tesco Centre for Organic Agriculture.

Skillnaderna är så stora att dessa kan motivera helt nya kostråd, säger Carlo Leifert. Den som äter ekologiskt behöver äta mindre för att få samma hälsoeffekt.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

Stanford: “Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives? A systematic review

DN:  Ny studie: Ekologisk mat inte nyttigare

SvD: Nyttigare äta ekologiskt enligt EU

KRAV: Kommentar till rapport om näring i ekologisk mat

KRAV: KRAV-mjölk nyttigare än vanlig


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq