Gallup.com: American’s distrust in media higher than ever

publicerad 26 september 2012
- Torbjörn Sassersson red.

WASHINGTON, D.C. — Americans’ distrust in the media hit a new high this year, with 60% saying they have little or no trust in the mass media to report the news fully, accurately, and fairly. Distrust is up from the past few years, when Americans were already more negative about the media than they had been in years prior to 2004.

Read more

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: GallupMedia
  • Ett gott tecken! Man hoppas trenden går åt samma håll även här, fast det är långtifrån säkert. De förljugna gammelmedias inflytande på svenskarnas värderingar och åsikter är skrämmande. Se bara på fallet Assange och WikiLeaks….

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *