Madeleine Lidman: Föräldralediga bör inte få ha små barn i förskolan

publicerad 19 september 2012
- Madeleine Lidman
Madeleine Lidman. Pressfoto: Tommy Wiberg
Madeleine Lidman. Pressfoto: Tommy Wiberg

Hemmaföräldrars nätverk: Vissa barnfamiljer stöttas i dag med stora summor från vår gemensamma skattekaka, medan andra inte får någonting. Det är en orättvisa som drabbar både barn och föräldrar.

Text: Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk | Artikeln har tidigare publicerats 2012-09-19 i Newsmill. Texten återpubliceras med tillstånd av Lidman.

Allt fler signaler kommer om att förskolan har svårt att klara sitt uppdrag – mycket beroende på för stora barngrupper, för få personal och höga sjukskrivningstal hos personalen. Nyligen tillsatte regeringen dessutom en utredning med anledning av att de allvarliga olyckorna i förskolan har ökat. Samtidigt har maxtaxan legat still sedan den infördes 2002. Det gör att förskolan saknar pengar.

Det finns också ett överutnyttjande av förskolan från föräldrar som är föräldralediga, men ändå sätter syskon under tre år i verksamheten. Många motiverar det med att de vill ha ”lite egentid med bebisen”. I många kommuner har de en möjlighet att lämna bort syskonet till dagis 30 timmar i veckan. Egentid med bebisen – ja visst, men frågan är om det är skattebetalarna som ska stå för notan?

De här föräldrarna kvitterar ut förskolesubventionen och går sedan till öppna förskolan med sin bebis och utnyttjar den subventionen och så tar de ut föräldrapenningen. De kvitterar alltså ut subventioner från tre olika system samtidigt.

Sedan har vi en grupp som många gånger inte får några subventioner alls – och det är de föräldrar som väljer att stanna hemma längre och själva ansvarar för vården och omsorgen om sina barn – hemmaföräldrarna. Det är familjer som dessutom ofta betalar mer i skatt på grund av särbeskattningen.

Hemmaföräldrarna har inte heller samma möjlighet att gå till öppna förskolan med sina barn, då många öppna förskolor inte längre erbjuder verksamhet också till äldre barn. Det som finns är aktiviteter och leksaker för barn upp till ett års ålder. Därför tvingas hemmaföräldrarna att arbeta ideellt med att nätverka och anordna aktiviteter för sina barn.

En del av hemmaföräldrarna har turen att slippa säga upp sig och förlora en fot på arbetsmarknaden, när de vill vara hemma längre. Nämligen de föräldrar som bor i kommuner som erbjuder vårdnadsbidrag. Med vårdnadsbidraget (36,000 kronor per barn och år, från ett års ålder till tre års ålder) har de rätt att vara tjänstlediga tills barnet fyller tre år. De har också sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad under tiden. Däremot har de inte rätt till vårdnadsbidrag samtidigt som de får föräldrapenning.

Nu måste de här sakerna rättas till:

  • Förskolan behöver mer pengar för att kunna klara av sitt pedagogiska uppdrag samt ge barnen en trygg och säker miljö. I dag kostar en förskoleplats i genomsnitt 157 000 kronor, varav föräldrarna betalar maximalt tio procent. Maxtaxan måste därför tas bort eller indexregleras.
  • Barn under tre år, som har en förälder som är föräldraledig, ska inte ha rätt att vara i förskolan på skattebetalarnas bekostnad. De pengarna ska i stället satsas på att minska barngrupperna och anställa mer personal, så att verksamhetens kvalitet garanteras för de barn som måste vara i förskolan när föräldrarna arbetar. Föräldrar med särskilda skäl ska naturligtvis som tidigare ha rätt att ansöka om förskola till sina barn, utan att behöva stå för kostnaden.
  • Den öppna förskolan måste styras upp så att den riktar sig också till barn upp till fem års ålder.
  • Självklart så ska inte den förälder som av olika skäl väljer att stanna hemma längre behöva säga upp sig. Vårdnadsbidraget bör därför bli obligatoriskt i alla kommuner, så att de som väljer att stanna hemma längre har sin SGI samt sin anställningstrygghet skyddad.
  • Alla familjer och alla barn är olika – och regeringen har sagt att den står för valfrihet. Därför bör då också subventionerna fördelas rättvist så att varje familj kan hitta den lösning som passar det egna barnet/barnen bäst.

Text: Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq